Замбії, кіль кість активних платіжних карт скорочуСторінка7/16
Дата конвертації24.03.2020
Розмір144 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
громадянської освіти

лише зазначе-

но, що зміст освітньої галузі

“Суспільствознавство” “реалізується шля-

хом вивчення окремих навчальних пред-

метів (історії, права, економіки тощо),

що відображають основи відповідних

наук, інтегрованих курсів (громадянської

освіти, суспільствознавства тощо)”

.

Упровадження “інтегрованих курсів”громадянської освіти в загальноосвітніх

навчальних закладах, своєю чергою, рег-

ламентується Листами Міністерства осві-

ти і науки України від 09.08.2012

№ 1/9- 557 “Щодо методичних рекомен-

дацій із громадянської освіти та вихован-

ня” (1) та від 27.11.2014 № 1/9-264 “Про

методичні рекомендації з патріотичного

виховання” (2).

Зокрема, у Листі (2) зазначено:“Вихованню сучасного громадянина-

патріота Української держави, підготов-

ці молоді до виконання ролі активних

громадян, формуванню громадянських

навичок і цінностей, необхідних для

ефективної участі у житті громади,

сприяють курси за вибором: “Вчимося

бути громадянами” (для учнів

7(8) класу), “Ми – громадяни України”

(для учнів 9(10) класу), “Громадянська

освіта: основи демократії” (для учнів

11 класу)”

. Ці курси детальніше описано

в Листі (1), підписаному колишнім

Першим заступником Міністра

Є. М. Сулімою.

Однак ще один Лист МОН України від

01.07.2014 № 1/9-343 “Про організацію

навчально-виховного процесу у загально-

освітніх навчальних закладах і вивчення

базових дисциплін в основній школі у

2014–2015 н.р.” ці рекомендації не під-

тверджує. Хоча в цьому Листі і заявлено,

що 

“на запити багатьох колег вважаємо

за необхідне ще раз зупинитися на вимо-

гах до календарно-тематичного плану-

вання із історії, правознавства, грома-

дянської освіти та предметів філософ-

сько-світоглядного циклу”

[27, с. 61], але

щодо “інтегрованих курсів” громадян-

ської освіти роз’яснень немає, підрозділ

цього листа “Громадянська освіта.

Філософія” не містить описів курсів гро-

мадянської освіти, лише говориться про

філософсько-світоглядні курси “Людина і

світ. 11 клас” та “Філософія.

10–11 класи” [там само, с. 70]. Водночас

у рекомендаціях до підручника для

початкової школи “Я у світі. 3 клас”

(Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.) відзнача-ється: 

“Поширеним стає підхід, у якому

громадянська освіта розуміється як

освітньо-виховна програма, спрямована

на формування майбутніх громадян. Це

інтегральний освітній підхід. Саме він є

найбільш перспективним. Громадянська

освіта має здійснюватися в уявленнях і

проблемах, що проходять через різні дис-

ципліни, і бути пов’язаною з різними

аспектами шкільного життя. Треба

шукати оптимальний баланс між “гро-

мадянським проживанням” і прямим

навчанням”

[там само, с. 28–29].

Цей абзац Листа МОН України викли-

кає низку запитань:

де і як стає “поширеним” “інтеграль-

ний освітній підхід”, згідно з яким гро-мадянська освіта розуміється як освітньо-

виховна програма, спрямована на форму-

вання майбутніх громадян? У практиці

роботи шкіл? У рекомендаціях МОН?

що означає речення “громадянська

освіта має здійснюватися в уявленнях іпроблемах”?

що означають поняття “громадянське

проживання” і “пряме навчання”?Із цієї низки запитань випливає факт:

МОН воліє і рекомендує, щоб громадян-

ська освіта здійснювалася “в уявленнях”.

Зауважмо, уявлення як когнітивний про-

цес бувають дійсними і не дійсними.

Останні – це те ж саме, що

 

і вимисел,вигадка, те, що не відповідає дійсності,

не існує або видаване з певною метою за

дійсне; вигадані положення, сукупності

думок, що видаються з певною метою за

дійсне. Інше слово для позначення

недійсних уявлень – фікція. Отже, 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка