Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»Скачати 235,84 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації31.12.2018
Розмір235,84 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8


І. Загальні положення

Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу (далі - Положення) розроблене відповідно до :

 • Конституції України,

 • Закону України «Про освіту»,

 • Закону України «Про вищу освіту»,

 • наказів та листів Міністерства освіти і науки України (далі - МОН),
  на підставі внутрішніх нормативних документів:

 • Статуту КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР,

 • Концепції освітньої діяльності КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР.

II. Основні напрями освітнього процесу

2.1.Освітній процес у КВНЗ « Херсонське музичне училище» ХОР (надалі -училище) - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти , що провадиться в училищі через систему навчально - методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження та використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно-розвиненої творчої особистості.

2.2. Основними принципами освітньої діяльності училища є: • органічне поєднання освітньої і творчої діяльності для забезпечення якості
  розвитку освіти і культури в регіоні;

 • забезпечення конкурентоспроможності випускників училища завдяки
  високій гарантованій якості професійних освітніх послуг;

 • відповідність освітніх програм потребам особи та суспільства, кращим
  світовим зразкам, їх мобільність і компетентнісна орієнтованість на ринок
  праці;

- формування особистості через патріотичне, правове, екологічне виховання,
утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей,соціальної
активності, громадянської позиції та відповідальності, пропагування
здорового способу життя, вміння вільно мислити і самоорганізовуватися в
сучасних умовах;

-демократизація системи навчання, її прозорість, обов'язковістьгромадського контролю;
- партнерство і соціальна відповідальність учасників освітньої діяльності.
2.3.Освітня діяльність провадиться училищем на підставі ліцензії, яка видається Міністерством освіти і науки України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2.4. Зміст освіти визначається освітньою (освітньо-професійною) програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою І відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних занять та інших видів освітньої діяльності.

Результатом реалізації змісту освіти є наявність компетентностей випускника.
2.4.1 .Зміст освіти складається з нормативної та варіативної частин. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються стандартом вищої освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим. Варіативна частина змісту освіти визначається училищем.
2.5.Мовою викладання в училищі є державна мова.
III. Організація освітнього процесу
3.1. Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами Херсонського музичного училища: цикловими комісіями та навчальною

частиною, яка керує всією роботою підрозділів.
3.2.Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в училищі є навчальний план. Навчальний план складається на підставі освітньо-професійної програми і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної, фундаментальної та професійно-практичної підготовки, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби поточного та підсумкового контролю.
3.3. Навчальний план затверджується директором училища.
3.4.Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

3.5.Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. У навчальному плані Херсонського музичного училища дотримані всі назви та обсяги викладання цих дисциплін.


3.6.Вибіркові навчальні дисципліни встановлені Херсонським музичним училищем та введені для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб майбутнього молодшого спеціаліста.
3.7. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.


3.8. Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного

стандарту освіти.


3.9. Навчальна програма вибіркової дисципліни складається викладачами-

методистами Херсонського музичного училища.


З.10. Для кожної навчальної дисципліни навчального плану на підставі навчальної програми дисципліни складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом для викладача, який викладає дану дисципліну.
3.11. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного

змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та її обсяг.

Визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
3.12. 'Херсонське музичне училище надає студентам можливість

користування навчальними приміщеннями, бібліотечним фондом, музичними

інструментами та іншими засобами, визначеними Правилами внутрішнього

розпорядку.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка