Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»Скачати 171,19 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/11
Дата конвертації09.01.2020
Розмір171,19 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
Атестація випускників за освітніми рівнями «молодшого спеціаліста*», «молодшого бакалавра», «бакалавра», «спеціаліста*», «магістра» здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю.
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загально-професійних і спеціалізовано-професійних компетентностей (знання, вміння, комунікація, автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо- професійними програмами підготовки фахівців за спеціальністю.

* Положення поширюється на організацію роботи ЕК для атестації фахівців освітнього рівня „молодший спеціаліст”, „спеціаліст” до закінчення підготовки (останній прийом абітурієнтів за цими рівнями 01.09.2016 року)


1.2. Для проведення атестації випускників Класичного приватного університету за освітніми рівнями «молодший спеціаліст*», «молодший бакалавр», «бакалавр», «спеціаліст*», «магістр» у коледжі, на факультетах та в інститутах створюються Екзаменаційні комісії. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем.
1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю
Екзаменаційних комісій здійснює ректор.
1.4. Функціями та обов’язками Екзаменаційної комісії є:
- комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників (молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра) з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальним планам і програмам підготовки;
- вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);
- вирішення питань про надання рекомендацій випускникам щодо впровадження та публікації результатів наукових досліджень;
- вирішення питань про надання випускникам за освітнім рівнем магістр рекомендацій до вступу в аспірантуру;
- розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності.
1.5. Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої освіти і освітньо-професійної програми в наступних формах:
1.5.1. За освітнім рівнем «молодший спеціаліст»:
- комплексного державного екзамену за фахом та/або захисту кваліфікаційної роботи (проекту) молодшого спеціаліста.
1.5.2. За освітнім рівнем «молодший бакалавр»:
- комплексного державного екзамену за фахом та/або захисту кваліфікаційної роботи (проекту) молодшого бакалавра.
1.5.3. За освітнім рівнем «бакалавр»:
- комплексного державного екзамену зі спеціальності;
або
-
комплексного державного екзамену зі спеціальності і захисту кваліфікаційної роботи (проекту) бакалавра.
1.5.4. За освітнім рівнем «спеціаліст»:
- комплексного державного екзамену зі спеціальності та/або захисту дипломної роботи (проекту) спеціаліста;
1.5.5. За освітнім рівнем «магістр»:
- комплексного державного екзамену зі спеціальності та захисту дипломної роботи (проекту) магістра;
або
- комплексного державного екзамену зі спеціальності, захисту дипломної роботи магістра та додаткового державного екзамену з базової

профілюючої дисципліни, якщо це передбачено вимогами освітньо- професійної програми.
- атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного екзамену за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів
України.
У разі присвоєння суміжної кваліфікації проводиться додатково державний екзамен з профілюючої кваліфікаційної дисципліни.
На атестацію не може виноситись більше двох державних екзаменів.
Для присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації «вчитель» або
«викладач» за освітнім рівнем «магістр» окрема форма атестації не проводиться.
1.6. Додаткові державні екзамени передують комплексному державному екзамену зі спеціальності, а захист дипломної (кваліфікаційної) роботи завершує атестацію відповідного освітнього рівня.
1.7. Програма комплексного державного екзамену визначається загально- професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями випускників, які підлягають оцінюванню відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця за спеціальністю (напрямом підготовки) і відповідно до спеціалізації або освітньої програми.
1.8. Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, з яких формується програма комплексного державного екзамену, визначається стандартом вищої освіти відповідної спеціальності і освітньо-професійною програмою.
1.9. Програма, методика та форма проведення екзамену (усно, письмово, тестування (можливе комп’ютерне тестування)), порядок організації захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт, критерії оцінювання компетентностей на екзамені та під час захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт визначено у
Засобах діагностики якості вищої освіти кожної спеціальності та для кожного освітнього рівня.
1.10. Студенти забезпечуються програмою комплексного державного екзамену (додаткового державного екзамену) не пізніше ніж за півроку до проведення атестації.
1.11. Дипломні (кваліфікаційні) роботи (проекти) подаються студентами на випускову кафедру у визначений вченою радою факультету, інституту, коледжу термін, але не пізніше ніж за два тижні до дня захисту в
Екзаменаційній комісії.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка