Закон України про освіту дорослих (Про освіту впродовж життя)Скачати 122,5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.10.2019
Розмір122,5 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Проект
Закон України про освіту дорослих (Про освіту впродовж життя)
Цей Закон забезпечує право особи на неперервну освіту і визначає державну політику та державні гарантії у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя) як провідного чинника соціального та економічного прогресу суспільства, найвищою цінністю і основним капіталом якого в сучасному світі є людина, здатна до пошуку та засвоєння нових знань і прийняття нестандартних рішень.
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни та поняття
У цьому Законі основні терміни та поняття вживаються у такому значенні:

освіта - процес і результат розвитку, виховання, навчання особи;

доросла особа – особа, яка має психофізіологічну і соціальну зрілість, цивільно-правову дієздатність, певний освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень;

освіта дорослих (освіта впродовж життя) - цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в межах та поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти;

формальна освіта – освіта, спрямована на одержання або зміну освітнього рівня та/або кваліфікації в навчальних закладах та установах освіти згідно з визначеними освітньо-професійними програмами і терміном навчання, заходами державної атестації, що підтверджується отриманням відповідних документів про освіту;

неформальна освіта – здобуття знань, умінь і навичок для задоволення освітніх особистісних потреб, не регламентоване місцем здобуття, терміном та формою навчання, заходами державної атестації;

неперервна освіта – набуття особою знань, умінь і навичок впродовж життя для інтелектуального, культурного і духовного розвитку особистості;

освітня потреба – усвідомлена особою необхідність набуття певних знань і умінь, які раніше були відсутні або втрачені;

освітні послуги – діяльність фізичних та юридичних осіб у сфері формальної та неформальної освіти, яка спрямована на задоволення потреб людини в надбанні нею нових знань і розвитку індивідуальних здібностей;

навчальні заклади та установи освіти дорослих (освіти впродовж життя) – спеціалізовані заклади та установи освіти, або навчальні заклади, організації, підприємства та їх підрозділи, які надають освітні послуги в сфері формальної та неформальної освіти;освітньо-інформаційна діяльність – це діяльність, спрямована на оперативне задоволення потреб особи в отриманні інформації про досягнення в різних галузях знань, яка сприяє підвищенню її освітнього рівня.
Стаття 2. Законодавство України про освіту дорослих (освіту впродовж життя)
1. Законодавство України про освіту дорослих (освіту впродовж життя) базується на Конституції України, складається з Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність системи освіти дорослих (освіти впродовж життя).
2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені Законом України «Про освіту дорослих» («Про освіту впродовж життя»), то застосовуються правила міжнародних договорів.
Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя)
1. Державна політика у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя) визначається Верховною Радою України.
2. Державна політика у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя) ґрунтується на принципах:
доступності та добровільності здобуття освіти громадянами впродовж життя;
неперервності та наступності процесу освіти;
цілеспрямованості, динамічності, прогностичності системи освіти дорослих (освіти впродовж життя);
науковості, технологічності і перспективності;
інтеграції системи освіти дорослих (освіти впродовж життя) України у світову систему освіти дорослих (освіти впродовж життя);
державної підтримки системи освіти дорослих (освіти впродовж життя);
фінансування державних і комунальних закладів та установ освіти дорослих (освіти впродовж життя) відповідно до їх структури, нормативів та обсягів надання освітніх послуг;
врахування особливостей структури і змісту освітніх потреб особистості на різних стадіях її життєвого шляху;
єдності формальної та неформальної освіти;
конкурентноздатності і гласності при визначенні і реалізації пріоритетних напрямів розвитку системи освіти дорослих (освіти впродовж життя).
Стаття 4. Права громадян у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя)
1. Громадяни України мають право на здобуття освіти впродовж життя незалежно від віку, статі, етнічної належності, освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, наукового ступеня та вченого звання, світоглядних переконань, соціального і майнового стану, місця проживання, стану здоров’я, а також право на підтримку з боку держави і суспільства, право на умови навчання, які відповідають особливостям дорослої особи, право на офіційне визнання фактичних освітнього рівня та кваліфікації, які набуті в процесі формальної та неформальної освіти. Вони вільні у виборі форм освіти дорослих (освіти впродовж життя), навчальних закладів і установ, напрямів підготовки і спеціальностей, освітніх та освітньо-професійних програм.
2. Працівники підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності під час навчання в системі освіти дорослих (освіти впродовж життя) мають право на відповідний режим роботи, додаткову відпустку та пільги згідно з чинним законодавством.
3. Іноземці та особи без громадянства мають право на освіту впродовж життя у відповідності з чинним законодавством та міжнародними договорами України.
Стаття 5. Гарантії держави у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя)
1. Держава гарантує громадянам України здобуття освіти впродовж життя, забезпечує пріоритетність розвитку освіти дорослих шляхом:
фінансування за рахунок державного бюджету державних та комунальних закладів і установ освіти дорослих (освіти впродовж життя);
створення умов рівного доступу та розширення такого доступу громадянам України до освіти дорослих (освіти впродовж життя), недопущення скорочення кількості осіб, які навчаються за рахунок державного бюджету;
надання податкових пільг навчальним закладам і освітнім установам, а також організаціям, які здійснюють освіту дорослих (освіту впродовж життя);
надання особам, які навчаються в закладах і установах освіти дорослих (освіти впродовж життя) державних стипендій, місць у гуртожитках, цільових кредитів, субсидій та пільг відповідно до чинного законодавства України;
сприяння створенню і функціонуванню недержавних навчальних закладів, що надають послуги у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя).
2. Громадянам України гарантується свобода вибору напряму підготовки і спеціальності, спеціалізації, освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, закладу освіти або освітньої установи, форми отримання освіти дорослих (освіти впродовж життя).
3. Держава здійснює соціальний, правовий захист громадян у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя) незалежно від форм освіти і типів закладів, де вони навчаються.
Стаття 6. Мова навчання у навчальних закладах та освітніх установах системи освіти дорослих (освіти впродовж життя) визначається відповідно до Конституції України та Закону України «Про мови».
Каталог: images
images -> Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
images -> Наступність і перспективність як необхідна умова забезпечення безперервної освіти
images -> Муханова Ірина Федорівна удк
images -> Оздоровча спрямованість фізичного виховання анотація
images -> Рекомендації класним керівникам на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя
images -> Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи роботи навчальних закладів з питань формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямован


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка