Захист відбудеться 27 квітня 2011 року о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темамиСторінка4/20
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,67 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане здобувачем відповідно до плану науково-дослідної роботи Інституту вищої освіти НАПН України (тема „Тенденції та механізми розвитку економіки вищої освіти України”, реєстраційний номер № 0103U000961). Особистий внесок здобувача полягає у тому, що обґрунтовано принципові положення щодо формування ефективного економічного механізму функціонування системи вищої освіти в Україні.

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є визначення сутності інституту вищої освіти, розробка теоретико-методологічних засад його трансформації та стратегічних пріоритетів розвитку в умовах становлення економіки знань і обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування ефективного економічного механізму його функціонування в Україні.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань:  • визначити сутність вищої освіти як суспільного інституту та його роль в інституційній структурі суспільства, обґрунтувати концептуальні засади функціонування цього інституту та необхідність його трансформації в умовах становлення економіки знань;

  • дослідити закономірності становлення інформаційного суспільства і економіки знань як умови трансформації інституту вищої освіти;

  • оцінити сучасні тенденції розвитку вищої освіти, обґрунтувати основні напрями її трансформації відповідно до потреб економіки знань;

  • систематизувати функції вищої освіти, обґрунтувати сутність та зміст поняття „реалізація економічної функції вищої освіти”;

  • дослідити особливості реалізації економічної функції вищої освіти в Україні; обґрунтувати пріоритети удосконалення механізму реалізації економічної функції вищої освіти в умовах становлення економіки знань;

  • розробити модель аналітичної оцінки економічної ефективності вищої освіти, систему індикаторів реалізації її економічної функції в умовах становлення економіки знань;

  • обґрунтувати структуру економічного механізму функціонування вищої освіти; розкрити концептуальні засади удосконалення економічного механізму функціонування вищої освіти в умовах становлення економіки знань;

  • обґрунтувати основні напрями внутрішніх організаційних змін у системі вищої освіти, процедури та інструментарій державного регулювання економічної діяльності вищих навчальних закладів;

  • визначити стратегічні пріоритети, основні цілі, інструменти та форми економічної політики держави щодо формування системи вищої освіти, адекватної до потреб економіки знань.

Об’єктом дослідження є система економічних, соціальних і організаційно-правових відносин з приводу функціонування вищої освіти як соціально-економічного інституту.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних проблем трансформації інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять історико-логічний та системний підходи до аналізу економічних явищ. Дослідження проведені з використанням методів історико-еволюційного, системно-функціонального та синергетичного підходів до аналізу інституту вищої освіти. При вирішенні поставлених завдань застосовано загальнонаукові (історичний, систематизації, групування та узагальнення, формалізації) та спеціальні методи: системно-структурного та компаративного аналізу, графічний, економіко-статистичні методи (для дослідження сучасних тенденцій фінансування видатків на освітню діяльність у різних країнах світу та організаційно-економічного механізму функціонування системи освіти в Україні), метод кластерного аналізу, SWOT-аналізу (для оцінки чинників, що ускладнюють і сприяють формуванню ефективного механізму фінансування системи освіти), моделювання (для визначення стратегічних пріоритетів при розробленні та впровадженні національної програми розвитку освіти).

Інформаційною базою роботи є праці зарубіжних та вітчизняних учених-економістів, статистичні та аналітичні публікації міжнародних організацій, офіційна статистика України, офіційні сайти провідних вітчизняних та зарубіжних освітніх організацій.
Каталог: userfiles
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
userfiles -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
userfiles -> Загальна характеристика роботи
userfiles -> Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти
userfiles -> Словник педагогічних термінів
userfiles -> Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
userfiles -> Та напрями вдосконалення
userfiles -> Методи, прийоми навчання
userfiles -> Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка