Захист відбудеться 27 квітня 2011 року о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДСторінка17/20
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,67 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Інші видання:

 1. Куклін О.В. Бізнес-клас! (Концептуальні засади підготовки фахівців із комерційної діяльності) / О.В. Куклін // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С. 82-85. – (0,25 д. а.).

 2. Куклін О.В. Регіональний аналіз потенціалу освітнього ринку (на прикладі Черкаської області) / О.В. Куклін // Матер. Всеукр. научно-практ. конф. «Национальные рынки Украины». (Алушта, 5-7 мая 2003 года). – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2003. – С. 61÷63. – (0,10 д. а.).

 3. Куклін О.В. Сучасні тенденції підготовки бакалаврів з комерційної діяльності / О.В. Куклін // Вісник Черкаського університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2003. – Випуск 48. – С. 204-211. – (0,12 д. а.).

 4. Куклін О.В. Комерційна освіта в умовах ринкових перетворень / О.В. Куклін // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах. Зб. матер. міжнар. наук. конф. (24-26 вересня 2003 року). Черкаси: ЧНУ, 2003. – С. 166-171. – (0,21 д. а.).

 5. Куклін О.В. Современные организационные формы профессиональной подготовки специалистов по коммерческой деятельности / О.В. Куклін // Матер. научно-практ. конф. «Перспективные разработки науки и техники». (Белгород, Россия, 22 октября 2004 г.). – Том 3. Экономические науки. – Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образование, 2004. – С. 50-53. – (0,33 д. а.).

 6. Куклін О.В. Тенденції розвитку підприємництва в освіті / О.В. Куклін // Матер. ІІ Междун. научно-практ. конф. „Теория и практика экономики и предпринимательства”. (Алушта, 10-12 мая 2005 года). – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадського, 2005. – С. 73-74. – (0,10 д. а.).

 7. Куклін О.В. Становлення системи економічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / О.В. Куклін // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – Випуск 120. – С. 128-134. – (0,35 д. а.).

 8. Куклін О.В. Проблеми та перспективи економічної освіти України у контексті Болонського процесу / О.В. Куклін // Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції. Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – С. 15-17. – (0,10 д. а.).

 9. Куклін О.В. Законодавче та нормативно-правове забезпечення освіти в Україні / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 26 с. – (1,5 д. а.).

 10. Куклін О.В. Основні тенденції розвитку освітнього потенціалу / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 22 с. – (1,2 д. а.).

 11. Куклін О.В. Трансформація економічної функції вищої освіти / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 24 с. – (1,4 д. а.).

 12. Куклін О.В. Науково-методичні засади створення функціональної моделі освіти / О.В. Куклін // Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки: Зб. тез ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (9-11 квітня 2009 року). – Кременчук: КІ ДУЕП, 2009. – С. 173-175. – (0,14 д. а.).

 13. O. Kuklin. Structural Features of Higher Education in Ukraine / O. Kuklin. // Information Technologies and Management 2009. (April 16-17 2009). Programme and Theses. Edition Yu.N.Shunin. Information Systems Management Institute, Riga, 2009. – P. 118. – (0,10 д. а.).

 14. Куклін О.В. Особливості функціонування приватного сектору освіти в сучасній Україні / О.В. Куклін // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матер. VІ Междун. науч-практ. конф. (Алушта, 4-6 мая 2009 г). – Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2009.– С. 25-26.– (0,10 д. а.).

 15. Куклін О.В. Удосконалення економічного механізму функціонування системи освіти / О.В. Куклін // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації / Матер. міжн. наук.-практ. конф. (Чернігів, 11-13 червня 2009 року). – Чернігів, 2009. – С. 43-44. – (0,10 д. а.).

 16. Куклін О.В. Проблеми трансформації системи освіти України та їх соціально-економічне підґрунтя / О.В. Куклін // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах. Зб. матеріалів ІV Міжн. наук. конф. (23-25 вересня 2009 року): в 2 т. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009 – Т. 2. – С. 144-149. – (0,27 д. а.).

 17. Куклін О.В. Удосконалення механізму державного фінансування освіти / О.В. Куклін // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009 року). – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009. – С. 325-327. – (0,10 д. а.).

 18. Куклін О.В. Реалізація економічної функції освіти: система індикаторів / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 51 с. – (2,0 д. а.).

 19. Куклін О.В. Економіка знань: трансформація ролі освіти / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 38 с. – (1,55 д. а.).

 20. Куклін О.В. Освітня компонента людського потенціалу / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 27 с. – (1,05 д. а.).

 21. Каленюк І.С. Трансформація економічної функції освіти в глобальному вимірі / І.С. Каленюк, О.В. Куклін // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: Зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - № 2(3). – С. 4-17. – (1,0 д. а., особисто автору належить 0,5 д. а.: визначено особливості трансформації економічної функції освіти в сучасних умовах).

 22. Куклін О.В. Державні і приватні ВНЗ в системі реалізації економічної функції освіти / О.В. Куклін // Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі: Всеукр. наук.-практ. конф. (17 лютого 2010 р): Тези доп. – Чернігів, 2010.– С.173-174. – (0,10 д. а.).

 23. Куклін О.В. Функції та результативність освіти / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2010. – 29 с. – (1,15 д. а.).

 24. Куклін О.В. Функціонування сучасних систем освіти в умовах глобалізації / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2010. – 33 с. – (1,24 д. а.).

 25. Куклін О.В. Освітня система як чинник економічного розвитку суспільства / О.В. Куклін. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2010. – 31 с. – (1,23 д. а.).

 26. Куклин О.В. Особенности реализации экономической функции образования в Украине / О.В. Куклин // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя: Зб. доп. VІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (05-12 грудня 2010 р.). – Запоріжжя: ПГА, 2010. – С. 93-94. – (0,14 д. а.).
Каталог: userfiles -> d-26.006.01
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
userfiles -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
userfiles -> Загальна характеристика роботи
userfiles -> Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти
userfiles -> Словник педагогічних термінів
userfiles -> Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
userfiles -> Та напрями вдосконалення
userfiles -> Методи, прийоми навчання
userfiles -> Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу
d-26.006.01 -> Внесок учених київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в україні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка