Захист відбудеться 27 квітня 2011 року о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д


Статті у наукових фахових виданняхСторінка16/20
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,67 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Куклін О.В. Основні виміри економічної ефективності вищої освіти / О.В. Куклін // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ, 2007. – Випуск 19. – С. 104-110. – (0,35 д. а.).

 2. Куклін О.В. Економічна освіта в Україні в умовах розгортання інформатизаційних та глобалізаційних процесів / О.В. Куклін // Науково-теоретичний фаховий журнал „Вісник аграрної науки Причорномор’я” Миколаївського державного аграрного університету. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – Випуск 2(40). – С. 107-114. – (0,38 д. а.).

 3. Куклін О.В. Необхідність адаптації економічної освіти в Україні до умов глобального світового ринку / О.В. Куклін // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2007. – Випуск 15. – С. 416-421. – (0,56 д. а.).

 4. Куклін О.В. Економічна освіта в Україні в умовах розгортання інформаційних освітніх технологій / О.В. Куклін // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 18: У 3-х частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – Частина ІІІ. – С. 60-65. – (0,60 д. а.).

 5. Куклін О.В. Економічна ефективність та організація освіти / О.В. Куклін // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: ТОВ ТРК „РКТ”, 2007. - № 73 (96) (Серія „Економічні науки”). – С. 103-112. – (0,60 д. а.).

 6. Куклін О.В. Управління якістю освіти: економічний аспект / О.В. Куклін // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – Випуск 6-7 (26-27). – С. 334-340. – (0,61 д. а.).

 7. Куклін О.В. Структурні зміни в системі вищої освіти в умовах переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки / О.В. Куклін // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ, 2008. – Випуск 19. – С. 47-54. – (0,44 д. а.).

 8. Куклін О.В. Удосконалення економічної моделі освіти в умовах формування ринково орієнтованої економіки України / О.В. Куклін // Вчені записки (ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана): Зб. наук. праць. – Київ: ТОВ ВПД „Формат”, 2008. – Випуск 10. – С. 15-22. – (0,58 д. а.).

 9. Куклін О.В. Соціальна спрямованість економічної функції освіти / О.В. Куклін // Економічний простір: Зб. наук. праць. - № 14. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 220-229. – (0,50 д. а.).

 10. Куклін О.В. Економічна складова управління якістю освіти / О.В. Куклін // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 246: В 5 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 488-496. – (0,35 д. а.).

 11. Куклін О.В. Вдосконалення фінансування освіти / О.В. Куклін // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. - № 6. – С. 159-167. – (0,81 д. а.).

 12. Куклін О.В. Економічна і соціально-політична функція освіти / О.В. Куклін // Економіка, менеджмент, підприємництво. Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 19(І)/2008. – С. 260-266. – (0,54 д. а.).

 13. Куклін О.В. Пошук нової освітньої парадигми в умовах ринкових трансформацій / О.В. Куклін // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя: Класич. прив. ун-т, 2008.– № 4.– С. 95-99.– (0,50 д. а.).

 14. Куклін О.В. Особливості функціонування та розвитку освіти в умовах адміністративно-планового господарства / О.В. Куклін // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2008. – № 3(45). – С. 106-111. – (0,55 д. а.).

 15. Куклін О.В. Соціально-економічна функція і ефективність освіти / О.В. Куклін // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 11. Випуск 20. Частина 1: Зб. наук. праць. – Одеса: „Букаєв В.В.”, 2008. – С. 233-243. – (0,70 д. а.).

 16. Куклін О.В. Економічна функція освіти і підвищення якості навчання / О.В. Куклін // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон: ХНТУ, 2008. - № 3(32). – С. 222-226. – (0,52 д. а.).

 17. Куклін О.В. Трансформація економічної функції освіти / О.В. Куклін // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 7. – С. 17-23. – (0,40 д. а.).

 18. Куклін О.В. Особливості управління приватним сектором вищої освіти в Україні / О.В. Куклін // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Випуск 250: В 9 т. – Т. VІІ . – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. –

С. 1672-1678. – (0,41 д. а.).

 1. Куклін О.В. Внесок освіти в розвиток людських ресурсів / О.В. Куклін // Культура народів Причорномор’я. – 2009. – № 160. – С. 24-26. – (0,26 д. а.).

 2. Куклін О.В. Фінансування вищої школи як засіб управління якістю освіти / О.В. Куклін // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – № 1(15). – С. 48-60. – (0,60 д. а.).

 3. Куклін О.В. Еволюція економічної функції освіти / О.В. Куклін // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 251: В 6 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 100-105. – (0,35 д. а.).

 4. Куклін О.В. Освіта адміністративно-командної системи господарювання / О.В. Куклін // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. Економічні науки. – Луцьк: ВДУ, 2009. – № 7 (липень). – С. 133-138. – (0,70 д. а.).

 5. Куклін О.В. Університети в умовах становлення економіки знань / О.В. Куклін // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. праць. – Випуск 32. – Київ: Академія муніципального управління, 2009. – С. 157-162. – (0,40 д. а.).

 6. Куклін О.В. Державні та приватні вищі навчальні заклади в системі

реалізації економічної функції освіти / О.В. Куклін // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. – Вып. 2, т. 1. – Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики промышленности, 2009. – С. 140-149. – (0,56 д. а.).

 1. Куклін О.В. Фінансово-економічний механізм освітньої діяльності: аналіз, проблеми, перспективи / О.В. Куклін // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: Зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010.– № 2(6) – С. 24-30. – (0,55 д. а.).

 2. Куклін О.В. Бюджетування як метод удосконалення фінансово-економічного забезпечення освітньої діяльності / О.В. Куклін // Вчені записки: Зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ, 2010. – Випуск 12. – С. 112-116. – (0,40 д. а.).

 3. Куклін О.В. Фінансові механізми функціонування вищої освіти / О.В. Куклін // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ, 2010. – Випуск 24. – С. 362-369. – (0,40 д. а.).Каталог: userfiles -> d-26.006.01
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
userfiles -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
userfiles -> Загальна характеристика роботи
userfiles -> Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти
userfiles -> Словник педагогічних термінів
userfiles -> Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
userfiles -> Та напрями вдосконалення
userfiles -> Методи, прийоми навчання
userfiles -> Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу
d-26.006.01 -> Внесок учених київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в україні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка