Загальна характеристика роботиСкачати 375,5 Kb.
Сторінка7/22
Дата конвертації26.03.2020
Розмір375,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння; соціологічні – опитування, інтерв’ювання, анкетування; педагогічні – спостереження, тестування, експеримент; медико-біологічні – антропометрія, пульсометрія, спірометрія, динамометрія, функціональні проби, контент-аналіз індивідуальних медичних карт; психодіагностичні – стандартизований комплекс психодіагностичних методик пізнавальних процесів, мовлення, компонентів морального розвитку дошкільнят; математична статистика.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

Вперше:

  • доведено взаємозумовленість між розвитком складових морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, компонентами інтелектуального і морального розвитку дітей 4-6 років, що визначається наявністю взаємозв’язків між показниками пізнавальних процесів, мовлення і функціонального стану 4-річних хлопчиків і дівчаток, та показниками фізичної підготовленості і морально-інтелектуальної сфери у 5-6 річних дітей; у 6 років кількість взаємозв’язків між цими показниками зменшується, що може свідчити про більшу автономність розвитку цих систем;

  • виявлено статеві відмінності у темпах розвитку дітей, що проявляються у більш ранньому формуванні контекстної і пояснювальної форм мовлення у дівчаток, яке пов’язане з розвитком другої сигнальної системи, і більш високими взаємозв’язками між морфо-функціональними показниками та моральною й інтелектуальною сферами;

  • визначена структура психофізіологічного стану і морального розвитку дітей дошкільного віку. Виявлено, що у 4-річних дітей структура рухової системи, інтелектуальної і моральної сфери визначається 6 ортогональними факторами. У 5 і 6-річних дітей збільшується до 7 кількість чинників, які зумовлюють функціонування організму дитини, що свідчить про збільшення чинників, які впливають на розвиток їх особистості;

  • з’ясовано, що розвиток всіх пізнавальних процесів відбувається у тісному взаємозв’язку з розвитком моторики дитини і ускладненням її рухової діяльності. Сила, концентрація, лабільність нервових процесів, які забезпечують проявлення фізичних здібностей дітей, впливають і на розвиток пізнавальних процесів. Доведено наявність взаємовпливу між компонентами рухової системи і морального розвитку дошкільнят, що свідчить про взаємосприяння оптимального рівня фізичних кондицій і соціалізації дитини;

  • обґрунтовано і розроблено концепцію формування гармонійно розвиненої особистості дітей 4-6 років, яка містить такі складові: актуальність модернізації сучасної системи дошкільного фізичного виховання; мету, завдання і принципи програми комплексного розвитку особистості дошкільнят у процесі фізичного виховання; педагогічні умови комплексного розвитку розумових і моральних якостей дошкільнят у процесі фізичного виховання; організаційно-методичні основи реалізації концепції; кадрове та ресурсне забезпечення, стратегію впровадження концепції у практику фізичного виховання дошкільних навчальних закладів;

  • здійснена розробка структурної моделі формування гармонійно розвиненої особистості дошкільника в процесі фізичного виховання, яка забезпечила комплексний підхід до розв’язання поставленої проблеми. Педагогічні умови підвищення ефективності інтелектуального і морального розвитку дітей експериментальних груп у процесі проведення організаційних форм занять фізичними вправами, вміщують спрямованість педагогічних дій; методи навчання і виховання; засоби; форми організації і проведення занять фізичними вправами комплексної спрямованості; компоненти фізичного навантаження комплексного розвитку складових особистості дошкільнят;

  • розроблено організаційно-методичне підґрунтя реалізації концепції формування особистості дитини в процесі фізичного виховання в умовах дошкільних навчальних закладів, які вміщують планування змісту і засобів програми поєднаного розвитку рухових, розумових і моральних якостей особистості дітей 4-6 років у процесі фізичного виховання; методичні основи організації і проведення занять фізичними вправами комплексної спрямованості з дітьми дошкільного віку; зміст і форми взаємодії сім’ї та дошкільного закладу в організації фізкультурно-оздоровчої роботи комплексної виховної спрямованості.

Набули подальшого розвитку:

  • наукові дані про особливості розвитку в онтогенезі фізичних здібностей, пізнавальних процесів і мовлення, компонентів морального розвитку дошкільнят, як складових особистості дитини, що характеризуються гетерохронністю у своєму розвитку, а також наявністю сенситивних періодів, що визначають спрямованість і вибірковість педагогічних впливів;

  • теоретичні засади розвитку особистості. Визначена дефініція «гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку» – це результат інтеграції її рухових, когнітивних і соціально-моральних компонентів, які відповідають віковим нормам розвитку дитини на певному етапі онтогенезу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка