Загальна характеристика роботиСкачати 375,5 Kb.
Сторінка15/22
Дата конвертації26.03.2020
Розмір375,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
підтверджено теоретичну концепцію єдності фізичного і психічного розвитку дитини (П.К. Анохін, 1979; Г.Л. Апанасенко, 1992; Є.А. Аркін, 1968; І.А. Аршавський, 1982; П.Ф. Лесгафт, 1951; І.П. Павлов, 1951), яка виявляється у взаємозв’язку параметрів, що характеризують морфо-функціональний стан, фізичну підготовленість, інтелектуальний і моральний розвиток дівчаток і хлопчиків 4, 5 і 6 років;

 • дістали подальшого розвитку наукові дані про особливості розвитку в онтогенезі фізичних здібностей дітей 4-6-річного віку (О.Л. Богініч, 2007; Є.М. Вавілова, 1981; Е.С. Вільчковський, 2004; Т.Ю. Круцевич, 2012; Н.А. Ноткіна, 1995; М.А. Рунова, 2000), пізнавальних здібностей і мовлення (П.П. Блонський, 1953; Л.А. Венгер, 1988; Л.С. Виготський, 2003; А.В. Запорожець, 1995; Н.Н. Поддьяков, 1977; М.В. Савчин, 2011), компонентів морального розвитку дошкільнят (Л.В. Артемова, 1995; А.М. Віноградова, 1989; О.Г. Дробницький, 1977; О.В. Запорожець, 1981; О.Л. Кононко, 2002; О.Н. Леонтьєв, 1999) як складових особистості дитини, що характеризується гетерохронністю у своєму розвитку, а також наявністю сенситивних періодів, які визначають спрямованість і вибірковість педагогічних впливів (П.К. Анохін, 1979; Л.В. Волков, 2010; Л.С. Виготський, 1984; А.А. Гужаловський, 1984; В.С. Фарфель, 1977);

 • теоретичне підґрунтя розвитку особистості. Аналіз трактування поняття «особистість» провідними персонологами (Б.Г. Ананьєв, 1980; В. Джеймс, Е. Еріксон, К. Роджерс, 2001; Л.В. Копець, 2008; Р. Мейлі, 1975; Г. Оллпорт, 1937; А.В. Петровський, 1986) дав змогу визначити, що структуру особистості дитини складають такі компоненти: дитячий світогляд, базові якості, потребово-мотиваційна сфера, самосвідомість, емоційна сфера, вольова сфера, фізичний стан. Різниця між потенційною спроможністю кожної дитини стати особистістю і мірою реалізованості (або нереалізованості) цієї спроможності визначає характер особистісного зростання на кожному етапі життєвого шляху. Отже, гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку – це результат інтеграції її рухових, когнітивних і соціально-моральних компонентів, які відповідають віковим нормам розвитку дитини на певному етапі онтогенезу. З’ясовано, що ідеологічним підґрунтям формування гармонійно розвиненої особистості дитини у процесі занять фізичними вправами може бути концепція про те, що ефективне використання засобів фізичного виховання, що застосовуються у процесі проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих заходів, виступає як процес педагогічної допомоги дитини у становленні її суб’єктності, самоствердження;

 • вперше доведено взаємозв’язок і взаємосприяння між складовими морфофункціонального стану, фізичної підготовленості, компонентами інтелектуального і морального розвитку дітей 4-го, 5-го і 6-го років життя у кількісних показниках кореляційного і факторного аналізів. Виявлено, що у 4-річних хлопчиків і дівчаток присутня наявність взаємозв’язків між показниками пізнавальних процесів, мовлення, функціонального стану і фізичної підготовленості;

 • визначена структура психофізіологічного стану і морального розвитку дітей дошкільного віку. Виявлено, що у 4-річних дітей структура рухової системи, інтелектуальної і моральної сфери визначається 6 ортогональними факторами, які не є інтегрованими. У 5 і 6-річних дітей збільшується кількість факторів, які зумовлюють функціонування організму дитини до 7. У старших дошкільнят значним є вплив факторів, які інтегрують фізичні можливості та інтелектуальні та моральні якості. У віці від 5 до 6 років у дівчаток загальний внесок інтегральних факторів збільшується, а у хлопчиків зменшується, що може пояснюватись більш інтенсивним формуванням інтелектуально-моральної сфери дівчаток;

 • з’ясовано об’єктивні передумови необхідності оновлення концептуальних засад національної системи дошкільного фізичного виховання (всесвітні (глобальні), державні, соціальні, родинні, особистісні);

 • обґрунтовано і розроблено структуру концепції формування гармонійно розвиненої особистості дітей 4-6 років, яка вміщує такі складові: актуальність модернізації сучасної системи дошкільного фізичного виховання; мету, завдання і принципи програми комплексного розвитку особистості дошкільників у процесі фізичного виховання; педагогічні умови комплексного розвитку розумових і моральних якостей дошкільнят у процесі фізичного виховання; організаційно-методичні засади реалізації концепції; кадрове та ресурсне забезпечення, стратегію впровадження концепції у практику фізичного виховання дошкільних навчальних закладів;

 • здійснена розробка структурної моделі формування гармонійно розвиненої особистості дошкільняти у процесі фізичного виховання, яка забезпечила комплексний підхід до розв’язання поставленої проблеми;

 • розроблені організаційно-методичні засади реалізації концепції формування особистості дитини у процесі фізичного виховання в умовах дошкільних навчальних закладів.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка