Загальна характеристика роботи


Форми організації і проведення занять фізичними вправами комплексної виховної спрямованостіСкачати 375,5 Kb.
Сторінка13/22
Дата конвертації26.03.2020
Розмір375,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Форми організації і проведення занять фізичними вправами комплексної виховної спрямованості: фізкультурні заняття; фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня; активний відпочинок (фізкультурні свята, змагання, дні здоров’я, розваги); туристсько-краєзнавча діяльність

Рис. 2. Структурна модель формування гармонійно розвиненої особистості дошкільняти

у
17
процесі фізичного виховання

умови і стратегічний план дій впровадження програми комплексного розвитку особистості дитини засобами фізичного виховання у практику дошкільних навчальних закладів, який включає навчальну, методичну і організаційну складові.

У п’ятому розділі «Організаційно-методичні засади реалізації концепції формування гармонійно розвиненої особистості дитини у процесі фізичного виховання в умовах дошкільних навчальних закладів» представлено зміст і засоби програми поєднаного розвитку рухових, розумових і моральних якостей особистості дітей 4-6 років у процесі фізичного виховання; методологічні засади організації і проведення занять фізичними вправами комплексної спрямованості з дошкільнятами; спрямованість, зміст і форми взаємодії сім’ї та дошкільного закладу в організації фізкультурно-оздоровчої роботи комплексної спрямованості; оцінка ефективності технології формування складових особистості дітей 4-6 років у процесі занять фізичними вправами за результатами формувального експерименту.

У процесі проведення педагогічних експериментів констатувального характеру при дослідженні психофізичної структури дітей 4, 5 і 6 років були виявлені взаємозв’язки між показниками рухової системи і компонентами когнітивно-морального розвитку, що дозволяє стверджувати про доцільність педагогічних дій, сутність яких полягала у поєднаному впливі на біологічну і психічну сферу дитини.

Розглядаючи динаміку розвитку фізичних здібностей, компонентів пізнавальних процесів і моральної свідомості з позиції «сенситивних періодів», ми визначили спрямованість педагогічних впливів для кожної вікової групи. Найбільший ефект може бути досягнутий при акцентованому тренувальному впливі координаційного, швидкісно-силового, швидкісного і силового характеру. Причому, доцільно поєднувати виконання вправ даної спрямованості з моделюванням педагогічних ситуацій, які будуть сприяти розвитку когнітивних процесів та компонентів моральної вихованості дітей.

Удосконалення змісту виховної роботи з формування інтелектуальних і моральних якостей дітей у процесі занять фізичними вправами передбачало створення цілеспрямованої системи впливів на розвиток пізнавальних процесів, мовлення, моральної свідомості. Нами з’ясовано, що цілісна система педагогічних впливів (ознайомлення з предметами і явищами довкілля; різні види діяльності; роз’яснення і обговорення моральних норм, групові та індивідуальні етичні бесіди у процесі занять фізичними вправами, розповіді про спортивну етику тощо) дозволяє систематизувати і програмувати педагогічні впливи на свідомість, волю і почуття вихованців, змінювати їх духовно-моральні судження.

Програма інтегрованого розвитку рухових, розумових і моральних якостей дітей дошкільного віку не замінює і не виключає обов’язкових занять фізичними вправами відповідно до державних програм виховання і розвитку дитини. Мова йде про впровадження у фізкультурно-оздоровчу роботу елементів інноваційних педагогічних технологій, які сприяють розумовому і духовному зростанню дитини, комплексному розвитку її особистості і були інтерпретовані нами відповідно до мети і завдань дослідження. Отже, у процесі формування розумових і моральних якостей дошкільнят у процесі фізичного виховання нами були використані як традиційні засоби фізичного виховання, так й елементи інноваційних педагогічних технологій.

До традиційних засобів дошкільного фізичного виховання належали такі: основна гімнастика, рухливі ігри, спортивні види фізичних вправ. Елементи інноваційних педагогічних технологій включали системи «Вільне фізичне виховання», «Театр фізичного виховання», «Дитяче експериментування»; моделі поєднаного розвитку пізнавальних і фізичних здібностей; психогімнастику, казкотерапію, евритмічну гімнастику; елементи дитячого туризму і спортивно орієнтованого фізичного виховання, які сприяють інтелектуальному і духовному зростанню дитини, комплексному розвитку її особистості.

Була розроблена класифікація засобів формування розумових і моральних якостей дітей у процесі фізичного виховання. Засоби і методи розумового і морального виховання знайшли своє застосування у запропонованих підходах до організації і проведення занять фізичними вправами, а саме: сюжетних та ігрових фізкультурних заняттях; методиках психопрофілактичної роботи; туристсько-краєзнавчої діяльності дітей; спортивно-ігровій фізичній підготовці дошкільників.

Ці підходи реалізовувались у таких формах організації роботи з фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу: фізкультурних заняттях; фізкультурно-оздоровчих заходах в режимі дня; активному відпочинку; туристсько-краєзнавчій діяльності.

У розробленій нами класифікації організаційних форм занять фізичними вправами виховної спрямованості у дошкільному навчальному закладі було виділено чотири блоки (рис.3):

Фізкультурні заняття різних типів із включенням засобів і методів розумового й морального виховання, а саме:

- навчально-тренувальні заняття, які спрямовані на формування і вдосконалення рухових вмінь і навичок, розвиток фізичних якостей;

- сюжетно-ігрові заняття, які побудовані на одному сюжеті («Зоопарк», «Космонавти» тощо) на підставі різноманітних рухливих ігор, ігор-естафет, ігор-атракціонів, де вирішуються завдання вдосконалення рухових вмінь і навичок, розвитку фізичних здібностей, виховання інтересу до занять фізичними вправами, сприяння формуванню інтелектуальних і позитивних моральних якостей;

- комплексні заняття, які спрямовані на інтеграцію різних видів діяльності й вирішують завдання фізичного, психічного, розумового, морального розвитку дитини;

- фізкультурно-пізнавальні заняття, що мають синкретичний (інтегрований) характер і вирішують завдання еколого-фізичного, морально-фізичного, розумового та фізичного розвитку дитини та ін.;

- тематичні заняття, присвячені, як правило, будь-якому одному виду спортивних ігор або вправ, де також можливе створення умов для цілеспрямованих педагогічних впливів виховної спрямованості.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, які мають виховну спрямованість були представлені рухливими іграми та ігровими комплексами у приміщенні, на ділянці дитячого садку з використанням природних та соціальних об’єктів («екологічна стежина» тощо).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація
Автореферат
Диплом
Додаток
Закон
Звіт
Книга
Конкурс
Конспект
Концепція
Лекція