Загальна характеристика роботиСторінка15/19
Дата конвертації25.03.2020
Розмір1,42 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
ВИСНОВКИ


  1. З позицій сучасного системного підходу мова як засіб мовленнєвої діяльності являє собою систему спеціально вироблених знаків (усного й писемного, зовнішнього й внутрішнього мовлення), необхідних у процесах спілкування, пізнання й професійної підготовки тих, хто навчається. Студенти гуманітарно-технічного ВНЗ, що опановують рідну й іноземну мову, повинні засвоїти як загальні логічні й семантичні закони побудови мовних висловлювань, так і специфічні правила використання конкретної іноземної мови.

  2. У ряді досліджень оволодіння іноземними мовами розглядається як засіб розвитку пам'яті й мислення, інтелекту в цілому. Однак не досліджується належною мірою вплив когнітивних, тобто мнемічних і розумових процесів, на ефективність засвоєння іноземного мовлення. Багато проблем у навчанні студентів іноземним мовам пов'язано з неврахуванням цих когнітивних механізмів засвоєння мовлення й невмінням ними керувати.

  3. Успішність засвоєння студентами змісту іншомовних текстів залежить від особливостей функціонування таких видів пам'яті, як довільна й мимовільна, короткочасна, оперативна й довгострокова, формальна й логічна, а також від активності розумових операцій, що стимулюють відбір і логічну переробку вербальної інформації, яка сприймається.

  4. Представлена нами структурно-функціональна модель процесу засвоєння іноземного мовлення показує, що цей процес являє собою складну багатофункціональну й багаторівневу структуру, у якій мнемічні процеси утворюють базову підсистему, забезпечують приймання й переробку вербальної інформації на всіх стадіях її засвоєння, а розумові процеси забезпечують значеннєве кодування, декодування й розробку програм практичного застосування іншомовної лексики.

5. Проведені експериментальні й емпіричні дослідження показують, що успішність оволодіння студентами процесом засвоєння змісту й структури іншомовних текстів визначається системою об'єктивних і суб'єктивних факторів.

До об'єктивних факторів можна віднести:

- особливості організації процесу викладання іноземних мов у гуманітарно-технічних ВНЗ;

- обсяг навчального навантаження по засвоєнню іноземних мов, співвідношення завдань по формуванню теоретичних знань і практичних навичок аналізу перекладу й побудови іншомовних текстів;

- відображення в навчальних текстах професійно-значимої інформації;

- методична й психологічна підготовленість викладацького персоналу по керуванню процесами засвоєння іноземних мов.

До важливих суб'єктивних факторів варто віднести систему професійно важливих властивостей особистості студентів:

- рівень розвитку когнітивних процесів і характер життєвого досвіду в абітурієнтів;

- професійно-мотиваційні установки студентів, що детермінують їхнє ставлення до вивчення іноземних мов;

- особливості професійної цілеспрямованості;

- сформованість у студентів способів семантичного аналізу й логічної переробки змісту й структури іншомовних текстів, що стимулюють високу ефективність їх запам'ятовування й збереження у довгостроковій пам'яті.

6. Засвоєння лексичного матеріалу є значно більш ефективним в умовах роботи зі зв'язним текстом, ніж при заучуванні окремих одиниць іншомовної лексики в асоціації з відповідними термінами рідної мови, тому що в структурі професійних текстів слова іноземної (наприклад, англійської мови) набувають в різних контекстах різне семантичне значення.

Були отримані значущі коефіцієнти кореляції між показниками рівня інтелекту (за Кеттелом) та повнотою відтворення іншомовного тексту.

7. Розроблений нами комплекс методик з рекомендаціями щодо його практичного застосування може бути продуктивно використаний для діагностики рівня сформованості когнітивних здібностей, що становлять основний психологічний механізм засвоєння студентами іноземних мов.Подальша розробка цієї проблеми має значні перспективи в плані розкриття психологічних механізмів засвоєння іноземних мов фахівцями різних гуманітарних і інженерних професій.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка