Загальна характеристика роботиСторінка1/11
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ГУРОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

УДК 339.9:331.522.4
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

І МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН

Спеціальність 08.05.01 – світове господарство

і міжнародні економічні відносини

ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ

äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ

êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ íàóê

КИЇВ 2006
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Київ.Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Поручник Анатолій Михайлович,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

завідувач кафедри міжнародної економіки


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук

Сіденко Світлана Володимирівна,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин

НАН України, провідний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації

кандидат економічних наук, доцентБазилюк Ярослава Борисівна,

Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач сектору зовнішньоекономічної стратегії відділу економічної і соціальної стратегіїПровідна установа:

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин, м. КиївЗахист відбудеться 30 січня 2007р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.06 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49–Г, ауд. 601.
Каталог: userfiles -> d-26.006.02 -> 2007
2007 -> Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
d-26.006.02 -> Економічні фактори становлення та розвитку техноглобалізму
d-26.006.02 -> Данилюк наталія іванівна екологічний компонент менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
d-26.006.02 -> Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір
d-26.006.02 -> Загальна характеристика дисертаційної роботи
d-26.006.02 -> Актуальність теми
d-26.006.02 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації
d-26.006.02 -> Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз "Київський національний економічний університету імені Вадима Гетьмана", м. Київ
2007 -> Світогосподарському розвитку
2007 -> Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка