За 2014-2015 н р. Викладачі працювали над розробкою загальної наукової теми кафедри


Керівництво науковою роботою студентів з підготовкоюСкачати 172,34 Kb.
Сторінка21/24
Дата конвертації04.04.2019
Розмір172,34 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:10.1. наукової статті (к-ть/д.а.) – 21 (4,0 др. арк.)

 1. Гончаренко А. Виховний потенціал і специфіка хорового мистецтва / Гончаренко А. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 228-229 (0,2) (Дем’янко Н. Ю.)

 2. Солінська А. Інтеграція музики та образотворчого мистенцтва в естетичному вихованні учнів / Солінська А. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 252-254 (0,2) (Ірклієнко В.С.)

 3. Довбиш О. Дитячий оздоровчий табір ­ осередок музичного виховання школярів / Довбиш О. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С.233-235 (0,2) (Ірклієнко В.С.)

 4. Матвійчук Б. Нормативно-правові засади використання ІКТ у підготовці майбутніх вчителів / Матвійчук Б. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. І. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 39-40 (0,2) (Сулаєва Н.В.)

 5. Ситник Л. Ретроспективний аналіз розвитку духовної музичної культури українського народу / Ситник Л. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 250-251 (0,2) (Сулаєва Н.В.)

 6. Андрейко М. Європейське мистецтво у творчій спадщині В. Щепотьєва / Андрейко М. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 220-222 (0,2) (Гринь Ю. М.)

 7. Кириченко Р. Дитячі пісні в композиторській творчості Ірини Кириліної / Кириченко Р. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С.242-243 (0,2) (Пужай Г. В.)

 8. Бардиш К. Фортепіанна педагогічна спадщина Нестора Нижанківського / Бардиш К. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 223-224 (0,2) (Глушкова C. І.)

 9. Гандзюк О. Розвиток духовної культури учасників неформальних художньо-творчих колективів вищих педагогічних навчальних закладів / Гандзюк О. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 224-225 (0,2) (Сулаєва Н. В.)

 10. Гиренко І. Джерела української етногпедагогіки: дитячий фольклор ( на матеріалі етнографічної спадщини В. Щепотьєва / Гиренко І. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 226-228 (0,2) (Гринь Ю. М.)

 11. Довженко С. Консолідаційна сутність хорової православної духовної музики України ХVII с. / Довженко С. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 235-236 (0,2) (Трохименко А. О.)

 12. Ілляшенко В. Мистецька освіта майбутніх учителів у другій половині ХVI ­ на початку ХХ століть / Ілляшенко В. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 236-237 (0,2) (Сулаєва Н.В.)

 13. Карась Т. Становлення й розвиток музичного мистецтва на теренах України в період від найдавніших часів до Київської Русі / Карась Т. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 238-239 (0,2/0,1) (Сулаєва Н.В.)

 14. Брехарь Т. Становлення й розвиток музичного мистецтва на теренах України в період від найдавніших часів до Київської Русі / Карась Т., Брехарь Т. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 238-239 (0,2/ 0,1) (Сулаєва Н.В.)

 15. Марченко С. Музично-просвітницька діяльність братських шкіл ХVII ст. / Марченко С. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 244-245. (0,2) (Трохименко А. О.)

 16. Панченко О. Художньо-естетичне виховання дітей засобами музичного мистецтва / Панченко О. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 245-246 (0,2) (Павленко Н. О.)

 17. Понзель М. Загальна мистецька освіта як підсистема середньої освіти / Понзель М. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 247-248 (0,2) (Сулаєва Н.В.)

 18. Решетченко Т. Розвиток творчої особистості засобами мистецтва (на прикладі життя і діяльності В. Щепотьєва) / Решетченко Т. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 249-250 (0,2) (Гринь Ю. М.)

 19. Татаріна Т. Культура античних держав Північного Причорномор'я VII ст. до н.д. ­ ІІІ ст. н.д. / Татаріна Т. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 255-256 (0,2) (Сулаєва Н.В.)

 20. Яковлева М. Музичне мистецтво в корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення / Яковлева М. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. ІІ. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 256-258 (0,2) (Сулаєва Н.В.)

 21. Черевко А. Розвиток вокально обдарованих дітей дошкільного віку / А. Черевко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих науковців, 24-25 березня 2015 р. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 194-196 (0,2) (Лобач О. О.)
10.2. доповіді на конференцію – 24 (к-ть)

Міжнародна студентська науково-практична конференція психолого-педагогічного факультету «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика»:

 1. Гончаренко А. Виховний потенціал і специфіка хорового мистецтва (Дем’янко Н. Ю.)

 2. Солінська А. Інтеграція музики та образотворчого мистенцтва в естетичному вихованні учнів (Ірклієнко В.С.)

 3. Довбиш О. Дитячий оздоровчий табір ­ осередок музичного виховання школярів (Ірклієнко В.С.)

 4. Матвійчук Б. Нормативно-правові засади використання ІКТ у підготовці майбутніх вчителів (Сулаєва Н.В.)

 5. Ситник Л. Ретроспективний аналіз розвитку духовної музичної культури українського народу (Сулаєва Н.В.)

 6. Андрейко М. Європейське мистецтво у творчій спадщині В. Щепотьєва (Гринь Ю. М.)

 7. Кириченко Р. Дитячі пісні в композиторській творчості Ірини Кириліної (Пужай Г. В.)

 8. Бардиш К. Фортепіанна педагогічна спадщина Нестора Нижанківського (Глушкова C. І.)

 9. Гандзюк О. Розвиток духовної культури учасників неформальних художньо-творчих колективів вищих педагогічних навчальних закладів (Сулаєва Н. В.)

 10. Гиренко І. Джерела української етногпедагогіки: дитячий фольклор ( на матеріалі етнографічної спадщини В. Щепотьєва (Гринь Ю. М.)

 11. Довженко С. Консолідаційна сутність хорової православної духовної музики України ХVII ст. (Трохименко А. О.)

 12. Ілляшенко В. Мистецька освіта майбутніх учителів у другій половині ХVI ­ на початку ХХ століть (Сулаєва Н.В.)

 13. Карась Т. Становлення й розвиток музичного мистецтва на теренах України в період від найдавніших часів до Київської Русі (Сулаєва Н.В.)

 14. Брехарь Т. Становлення й розвиток музичного мистецтва на теренах України в період від найдавніших часів до Київської Русі (Сулаєва Н.В.)

 15. Марченко С. Музично-просвітницька діяльність братських шкіл ХVII ст. (Трохименко А. О.)

 16. Панченко О. Художньо-естетичне виховання дітей засобами музичного мистецтва (Павленко Н. О.)

 17. Понзель М. Загальна мистецька освіта як підсистема середньої освіти (Сулаєва Н.В.)

 18. Решетченко Т. Розвиток творчої особистості засобами мистецтва (на прикладі життя і діяльності В. Щепотьєва) (Гринь Ю. М.)

 19. Татаріна Т. Культура античних держав Північного Причорномор'я VII ст. до н.д. ­ ІІІ ст. н.д. (Сулаєва Н.В.)

 20. Яковлева М. Музичне мистецтво в корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення (Сулаєва Н.В.)

Доповіді на Всеукраїнській наук.-практ. конференції для студентів, аспірантів та молодих науковців «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» (24-25 березня 2015 р., м. Суми)

 1. Черевко А. Розвиток вокально обдарованих дітей дошкільного віку (наук. кер. доц. Лобач О.О.)

 2. Абасова Е. Навачання гри на фортепіано дітей дошкільного віку в процесі спільного музикування (наук. кер. доц. Лобач О.О.)

 3.  Голега Т. Вплив музики на дитину в допологовий період (наук. кер. доц. Лобач О.О.)

 4. Ворона В. Континуальність творчого розвитку дошкільнят і молодших школярів (наук. кер. доц. Лобач О.О.)
10.3. спільні публікації (к-ть/д.а.) – 5 (12 д.а.)

1. Ірклієнко В.С. Підготовка майбутнього вчителя до музично-просвітницької роботи з вихованцями літніх оздоровчих таборів : навч. посіб. / Ірклієнко В.С., Довбиш О. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 40 с. (2,0)

 1. Дем'янко Н.Ю. Становлення вітчизняного хорового мистецтва: основні етапи (ІХ-XVII ст.) : навч. посіб. / Дем'янко Н.Ю., Гончаренко А. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 40 с. (2,0)

 2. Сулаєва Н.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва : метод. посіб. / Сулаєва Н.В., Матвійчук Б. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 90 с. (3,0)

 3. Сулаєва Н.В. Формування музичної культури майбутніх учителів засобами хорового мистецтва : метод. посіб. / Сулаєва Н.В., Ситник Л. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 70 с. (3,0)

 4. Павленко Н.О. Інтерактивні педагогічні технології художньо-естетичного виховання дітей засобами музичного мистецтва : навч. посіб. / Павленко Н.О., Панченко О. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 40 с. (2,0)
10.4. роботи на конкурс наукових робіт (вказати дані)

-
10.5. керівництво дипломними і магістерськими дослідженнями студентів (к-ть) – 5

Магістерські роботи:

 1. Довбиш О. Підготовка майбутнього вчителя до музично-просвітницької роботи з вихованцями літніх оздоровчих таборів (доц. Ірклієнко В.С.)

 2. Гончаренко А. Історія становлення вітчизняного хорового мистецтва (ІХ-XVII ст.) (доц. Дем'янко Н.Ю.)

 3. Матвійчук Б. Теоретико-методологічні засади використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (доц. Сулаєва Н.В.)

 4. Ситник Л. Формування музичної культури майбутніх учителів засобами хорового мистецтва (доц. Сулаєва Н.В.)

 5. Панченко О. Інтерактивні педагогічні технології художньо-естетичного виховання дітей засобами музичного мистецтва (доц. Павленко Н.О.)

11.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка