З в і т директора Нечволодівського навчально-виховного комплексуСторінка2/3
Дата конвертації26.03.2020
Розмір177 Kb.
ТипУрок
1   2   3
мережа до 2019 року

НЕЧВОЛОДІВСЬКОЇ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської областіКласи


2017/20182018/2019


2019/2020

1

5

4

5

2

5

5

4

3

5

5

5

4

6

5

5

1-4

21

19

19

5

5

6

5

6

10

5

6

7

4

10

5

8

6

4

10

9

2

6

4

5-9

27

31

30

10

5

2

6

11

0

5

2

10-11

5

7

8

Всього53


57


57

Випускники НВК мають достатній та високий рівень підготовки з базових навчальних дисциплін, про що свідчать дані про їх подальше навчання у вищих навчальних закладах.

Аналіз даних про випускників Нечволодівського НВК,

які вступили до ВНЗ, за період 2004-2016 рр.


 

Всього випускників

кількість випускників, що вступили до ВНЗ

 

 

2004

9

44%

2005

7

86%

2006

6

50%

2007

11

64%

2008

3

33%

2009

9

22%

2010

-

0

2011

2

50%

2012

5

80%

2013

2

-

2014

6

50%

2015

-

-

2016

9

78%

2017

0

0КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану та річного плану роботи НВК. Реалізація інваріантної й варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними програмами. На виконання основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про загальну середню освіту», положень Концепції загальної середньої освіти.

Школа не повністю була забезпечена кадрами, не було учителя образотворчого мистецтва, художньої культури, географії та музичного мистецтва. Але в умовах сільської школи проблему з учителями художньої культури, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва майже неможливо вирішити: годин небагато (в нашій школі – 3,5). Замовлення на направлення на роботу до нашої школи молодого спеціаліста – вчителів образотворчого мистецтва та музичного мистецтва ми робили, проте питання залишилось невирішеним: не йдуть молоді спеціалісти працювати на село. У 2016/2017 н.р. була продовжена робота у «Школі молодого вчителя», де було закріплено за молодим спеціалістом Пікаловою Ю.В. досвідченого вчителя початкових класів Павлюк Н.О., що має вищу кваліфікаційну категорію.

У школі працювало 10 вчителів, з них мають вищу освіту 9 вчителів, середню спеціальну – 1.

– 6 вчителів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;  • 2 вчителя – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»;

– 2 вчителя – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»

  • 2 вчителя мають звання «Старший вчитель»

2 вчителя (Ласкін Д.М. – вчитель англійської мови, Пікалова Ю.В. – вчитель початкових класів) та 1 вихователь ДНЗ (Маширова Ю.О.) продовжували навчання в Харківському національному педагогічному університеті ім..Г.С.Сковороди (заочна форма навчання), де здобули вищу фахову освіту, також 1 вчитель (Святашова Н.І. - вчитель початкових класів) отримує другу вищу освіту.

З метою своєчасного контролю за самоосвітою вчителів у міжатестаційний період у навчальному закладі ведеться «Особова методична картка педпрацівника».

Адміністрація НВК приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. У цьому навчальному році на підставі пункту 2.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за № 1255/18550 проведена атестація одного педагогічного працівника Нечволодівського НВК атестаційною комісією на базі Грушівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Усі вчителі вчасно проходять курсову перепідготовку, атестацію, працюють самостійно над методичними проблемами, вивчають нову методичну літературу та звітують на шкільній методичній конференції.

Протягом 2016/2017 навчального року 4 вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ ХАНО.
4. МЕТОДИЧНА РОБОТА

У 2016/2017 навчальному році організаційно-методична робота в НВК здійснювалася з урахуванням єдиної педагогічної теми «Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів», над розв’язанням якої працювали педагоги у навчальному закладі.

Відповідно до наказу по НВК від 01.09.2016 № 130 «Про структуру та організацію методичної роботи в закладі у 2016/2017 навчальному році» визначено структуру організаційно-методичної роботи з учителями та вихователями дошкільного навчального закладу, її основні напрями реалізації: сформульовано також методичну тему «Формування професійної мобільності педагогічних працівників навчального закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, базового компоненту дошкільної освіти», у навчально-виховному комплексі наявна така структура організаційно-методичної роботи: методична рада, 4 методичних об’єднання (початкових класів; вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу; вчителів предметів природничо-математичного циклу; класних керівників), сформовано персональний склад методичної ради (5 осіб), затверджено перелік методичних об’єднань, графік проведення відкритих уроків учителями, проведення декад педагогічної майстерності. Згідно з посадовою інструкцією заступник директора з навчально-виховної роботи координує методичну роботу.

З метою своєчасного контролю за самоосвітою вчителів у міжатестаційний період у навчальному закладі ведеться «Особова методична картка педпрацівника».

Адміністрація НВК своєчасно здійснює контроль за станом викладання базових навчальних предметів. У минулому навчальному році вивчено досвід роботи вчителя Дяченка М.О. із питань залучення учнів до позакласної краєзнавчої роботи та підготовки і участь їх у науково-дослідницьких проектах, конкурсах. Сплановано та проводилася методична робота з педагогічними працівниками школи за диференційованим принципом (творчі групи-залежно від рівня кваліфікації, що мають учителі), а також проводиться методична робота з вчителями у міжкурсовий період. Заступник директора з навчально-виховної роботи Дяченко О.І. аналізує результативність організаційно-методичної роботи за результатами навчального року, про що свідчить «Аналіз стану методичної роботи» підрозділу «Додержання Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» розділу «Аналіз роботи Нечволодівського НВК за минулий навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік» плану роботи НВК на 2016/2017 навчальний рік. Також у розділі «Методичне забезпечення» спланована організаційно-робота з різними категоріями педагогічних працівників, членами предметних методичних об’єднань.

Протягом навчального року адміністрація навчально-виховного комплексу видавала накази, що регламентують організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками, перевірку та результати стану навчання певних навчальних предметів. Така робота передбачена підпунктом «Організаційна діяльність» та підпунктом «Контрольно-аналітична діяльність» розділу «Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу» плану роботи НВК на 2016/2017 навчальний рік. Так, у 2016/2017 навчальному році видано накази «Про структуру та організацію методичної роботи в закладі у 2016/2017 навчальному році», «Про затвердження плану заходів щодо усунення недоліків виявлених під час вивчення діяльності закладу з організованого початку 2016/2017 навчального року», «Про результати перевірки виконання програмових вимог дошкільниками на початок 2016/2017 навчального року», «Про підсумки вивчення стану навчання української мови та літератури учнів 5-7-х класів», «Про підсумки вивчення стану навчання математики учнів 5-7-х класів», «Про результати перевірки дошкільного підрозділу з питань організованого початку навчального року», «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із всесвітньої історії», «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з природознавства», «Про результати перевірки стану навчання 3-5 та 7-го класів з російської мови», «Про результати ХУІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П.Яцика в навчальному закладі», «Про результати проведення І етапу УІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка».

Адміністрація проводить двічі протягом навчального року контроль за станом виконання вчителями навчальних програм із предметів інваріантної складової робочого навчального плану (довідки додаються).

Навчально – виховний процес у дошкільній групі у 2016/2017 н.р. був спрямований на особистісне орієнтування діяльності педагогів, гуманізацію та гуманітаризацію освіти, інтеграцію її змісту, виховання всебічного розвиненої особистості, розвиток почуття власного я, формування природничо – наукової картини світу, на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання. Але найголовнішим залишається створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку дитини, її подальшої адаптації у дорослому житті. Також дуже важливе місце посідало питання формування готовності старших дошкільників до навчання у школі І-го ступеня.

У 2016/2017 н.р. навчально – виховний процес здійснювався на дошкільних групах за програмою розвитку дитини дошкільного віку та «Українське дошкілля», керуючись основними вимогами Базового компонента.

В жовтні на базі нашого НВК проведено районний семінар для вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ та ЗНЗ».

Проведені такі методичні наради за участю заступника директора з навчально-виховної роботи:

– про організацію та проведення шкільного фестивалю методичних ідей та конкурсу «Вчитель року»;

– методичні рекомендації щодо реалізації шкільної проблеми

Проведені такі методичні наради за участю заступника директора з виховної роботи:

– зміст і завдання навчально-виховного процесу на 2016/2017 навчальний рік;

– семінар на тему: «Запровадження нових Державних стандартів загальної середньої освіти та перехід у 1-4-х та 5-8-х класах та навчання за новими программами, виконання Базового компоненту дошкільної освіти»;

Протягом останніх п’яти років у навчально-виховному комплексі були призери ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів. Учнів навчального закладу залучено до участі в інтерактивних предметних конкурсах і фестивалях. У 2016/2017 навчальному році учні НВК мають такі досягнення:


з/п


Базова дисципліна

ПІБ учня

клас

Результативність

1

УІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Тарасова Дар’я

9

ІІ етап: ІІ місце

2

УІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Луганський Богдан

5

ІІ етап: ІІІ місце

3

Укр. мова

Тарасова Дар’я

9

ІІ етап: ІІІ місце


4

Історія

Тарасова Дар’я

9

ІІ етап: ІІ місце


5

МАН: Теологія, релігієзнавство та історії релігії. Тема «Іоанно-Богословський храм села Курилівки-перлина Куп’янщини»

районний етап

обласний етап

Тарасова Дар’я9

І етап: І місце

ІІ етап:


6

Районна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка»

Тарасова Дар’я
Федоренко Поліна

Сірий Ярослав9
1

1


районний етап:

І місце


ІІІ місце

ІІІ місце7

Районна виставка юних природо охоронців «Зимовий вернісаж»

Тарасова Дар’я
Федоренко Поліна

Сірий Ярослав9
1

1


районний етап:

І місце


ІІ місце

ІІ місце


8

Районний фотоконкурс «Територія пригод»

Маширов Микита
Тарасова Дар’я


7
9

І місце
І місце

9

Фестиваль дитячої та юнацької творчості «Весняні барви -2017» : - у номінації «Солісти-вокалісти»;

- у номінації «народні танці» у віковій категорії 6-10 роківТарасова Дар’я

танцювальний колектив


9

ІІІ місце

ІІІ місце


10

Конкурс «Погляд крізь час» за мотивами мікромініатюр М.С.Сядристого

Маширов Микита

Тарасова Дар’я
7

9Каталог: files -> docs -> 2017


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка