Юридична література, 2003. 472 с. 17. Гуславський В. С. Єдиний правоохоронний простірСкачати 76,59 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації24.03.2020
Розмір76,59 Kb.
  1   2   3   4   5


ISSN  1727-1584

П

РАВОЇg

 ЕЗПЕКА


2005

/

4 ’5Юридична література, 2003. -472 с.

17. Гуславський В.С . Єдиний правоохоронний простір 

Співдружності Незалежних Держав: шляхи формування й 

розвитку // Актуальні  проблеми  права:  теорія  і  практика: 

36. наук, праць. -2005. -№  6. -С .2 10-220.

18.  Гуславський  В.С .  Суб’єкти  управління  єдиним 

правоохоронним  простором  Співдружності  Незалежних 

Держав:  поняття, особливості компетенції,  перспективи // 

Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. -2005. -Вип.30. -С.241-250.

19. .Гуславський В.С .  П равова основа діяльності М ВС

України  в  галузі  співробітництва з  правоохоронними  ор­

ганами країн Співдружності Незалежних Держав // Вісник 

Луганськ,  академії внутр.  справ М ВС  ім.  10-річчя незале­

жності України. -2005. -Вип.2. -С.198-210.

20. 

Гуславський В.С. Демократичний цивільний конт­роль  над  правоохоронними  органами  України  як  засіб 

забезпечення  безпеки  країн  Співдружності  Незалежних 

Держав // П раю  і безпека -2005. -Т .4. -№  4. -С.17-22.

Н адш ита до редколегії 05.09.2005

ГУСЛАВСКИ Й   В.С .  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ  СОТРУДНИЧЕСТ­

ВОМ  О ВД  УКРАИНЫ  С  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ  СТРАН  СОДРУЖ ЕСТВА  НЕЗА­

ВИ СИ М Ы Х  ГОСУДАРСТВ

Рассмотрены  методологические  основы  управления  сотрудничеством  стран  СНГ  в  правоохранительной 

сфере.


* * *

G U SL A V SK Y   V .S.  ORGANIZATIONAL  OF  A  B A SIS  M ANAGEM ENT OF  COOPERATION  O RG AN S  OF 

IN TERN A L  A FFA IR S  OF  UKRA INE  WITH  LAW  EN FO RCEM EN T  ORG ANS  OF  COUNTRIES  OF  THE 

COM M ONW EALTH  INDEPENDENT STA T ES

Methodological  bases  o f management by  cooperation  o f the  countries  o f the  CIS  in  law-enforcement  sphere  are 

considered.

У Д К 342.2Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка