Ю. М. Косенко підготовка педагогічних кадрів дошкільного фаху в умовах ступеневої освітиСкачати 89,11 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації02.05.2020
Розмір89,11 Kb.
  1   2   3   4


УДК 371.134 (045)
Ю. М. Косенко
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОГО ФАХУ
В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

В статті охарактеризовано стан ступеневої підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти в умовах сьогодення, визначено шляхи її
вдосконалення.
Ключові слова: педагогічні кадри дошкільної освіти, ступенева освіта, різнорівнева підготовка, освітні рівні, освітньо-кваліфікаційні рівні,
кваліфікація.

Входження України в європейський освітній простір, реалізація принципів Болонського процесу актуалізує проблему ступеневої освіти, впровадження якої започатковано у вітчизняній вищій школі в середині 90-х років минулого століття. Перехід національної системи вищої освіти, зокрема педагогічної на ступеневу основу має на меті надати нового змісту професіоналізації кадрів, сприяти її реформуванню на засадах безперервності та особистісно орієнтованого розвитку. Ступеневість полягає у здобутті майбутніми фахівцями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях)
професійного навчання. Різнорівнева підготовка віддзеркалює особливості реформаційних змін, що відбуваються у вищій освіті, гарантує людині свободу вибору, дає можливість отримати професійну освіту у відповідності до розумових здібностей, устремлінь, можливостей, життєвих потреб, сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці. Ступенева (різнорівнева) підготовка педагогічних кадрів дошкільної освіти – процес здобуття особою певного рівня вищої освіти та відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, який характеризує її здатність і готовність займатися професійною діяльністю відповідно до присвоєної кваліфікації.
Як наукова проблема ступенева освіта перебуває в полі зору вчених. Зарубіжний досвід, особливості національної ступеневої освіти представлено в дослідженнях і публікаціях І. Бабина, Я. Болюбаша, В. Грубінко, А. Гуржія, М. Згуровського, В. Зубка, В. Журавського, М. Євтуха, Г. Козлакової, К. Корсака,
В. Кременя, К. Левківського, А. Лігоцького, В. Лугового, С. Ніколаєнка, В. Орищенка, В. Петренка, В. Погребняка, Ю. Рудавського, М. Степка, В. Шинкарука та ін. [2; 3; 4]. Окремі аспекти різнорівневої підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти розглядались у працях Л. Артемової, Г. Бєлєнької, А. Богуш,
О. Брежнєвої, Н. Гавриш, Н.Грами, Г. Кіт, Ю. Косенко, Н. Лисенко, Л. Машкіної, М. Машовець, Т. Поніманської, Т. Танько, К. Щербакової та ін. Науковцями визначено змістову (теоретичну і практичну) складову, педагогічні умови, інноваційні форми та методи професійної підготовки молодших спеціалістів,
бакалаврів, спеціалістів і магістрів дошкільної освіти [5].
Є сенс виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття. Аналіз наукових праць, присвячених проблемі ступеневої освіти в Україні, дає підстави для висновку, що організація різнорівневої підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти дотепер залишається малодослідженою. Наукового осмислення, авторитетної думки професіоналів, тих, хто забезпечує професійне навчання студентів спеціальності "Дошкільна освіта" сьогодні, потребують такі її аспекти:
– забезпечення наступності різнорівневої підготовки педагогів дошкільного фаху в умовах функціонування у державі вищих навчальних закладів різного типу: педагогічних училищ і коледжів, педагогічних і класичних університетів;
– присвоєння основної і додаткових кваліфікацій випускникам, що здобувають різні освітньо-кваліфікаційні рівні;
– підготовка фахівців за поєднаними спеціальностями;
– зміст магістерської програми підготовки кадрів дошкільної освіти, її термін;
– працевлаштування випускників із дипломами молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів у сфері дошкільної і педагогічної освіти та ін.
Мета
статті:

охарактеризувати стан ступеневої підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти в Україні в умовах сьогодення, визначити шляхи її вдосконалення.
У 90-х роках минулого – на початку нового тисячоліття було прийнято Закони України "Про освіту" (1991), "Про вищу освіту" (2002); Постанову
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні" (1998), Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти
України та її інтеграції в європейський освітній простір (2004), дія яких унормовує перехід на ступеневу вищу освіту, яка покликана забезпечити різну глибинність професійної компетентності, обсяг кваліфікації та соціально-громадської спрямованості діяльності педагога.
У науковий обіг було введено нові терміни: "освітній рівень" та "освітньо-кваліфікаційний рівень".Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка