«Young Scientist» • №7 (10) • july, 2014 педагогічні науки


Виклад  основного  матеріалуСторінка4/13
Дата конвертації23.03.2020
Розмір96,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Виклад  основного  матеріалу.

  Запропонована 

діагностика  служить  для  оцінки  соціалізованості 

дітей молодшого шкільного віку, і включає наступ-

ні елементи: критерії, показники, рівні та методики 

виміру.


Першим  критерієм  соціалізованості  молодшого 

школяра  ми  вважаємо  сформованість  у  нього  цін-

нісних  орієнтацій,  до  показників  якого  ми  відноси-

мо: 1) наявність цілісної картини світу; 2) наявність 

відносно  сформованої  «Я-концепції»;  3)  сформова-

ність ціннісних уявлень.

Наявність у дитини повноцінно розвинутої (для 

її  віку)  щодо  змісту  й  принципів  побудови  карти-

ни  світобудови  можна  вважати  одним  з  аспектів 

успішної соціалізації, оскільки картина світобудови 

становить собою суттєву частину фонового знання, 

вона є системою уявлень людини про складові час-

тини, організацію й функціонування навколишнього 

світу, про свою роль і місце в ньому. Завдяки наяв-

ності  цілісної  картини  світу  дитина  отримує  мож-

ливість  взаємодіяти  з  людьми,  які  її  оточують,  на 

основі діалогу, культурних способів пізнання й пе-

ретворення реальності на основі цінностей культу-

ри. У психології картина світу постає центрованою 

на «Я», її основу становлять події власного життя.

Зміст  «Я-концепції»,  як  вважають  психологи  

(У. Джеймс, І. Кон, Р. Бернс, М. Лісіна, В. Мухіна), –  

один  з  найважливіших  результатів  виховання  й 

навчання,  тобто  того,  що  становить  зміст  процесу 

соціалізації  дитини.  «Я-концепція»  є  підсумковим 

продуктом  роботи  самосвідомості.  «Я-концепцію» 

молодшого  школяра  можна  охарактеризувати  як 

© Яковлева О.В., 2014
«Молодий вчений» • № 7 (10) • липень, 2014 р. 

174


ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Таблиця 1

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка