«Young Scientist» • №7 (10) • july, 2014 педагогічні науки


Аналіз  останніх  досліджень  і  публікаційСторінка3/13
Дата конвертації23.03.2020
Розмір96,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. 

Тра-


диційні підходи до проблеми соціального виховання 

молодших  школярів  не  можуть  сьогодні  задоволь-

нити  потреб  суспільства  й  утруднюють  процес  со-

ціалізації  дітей.  Це  актуалізує  наукову  розробку 

проблем  соціального  виховання  як  контрольованої 

частини  процесу  соціалізації,  що  знаходить  відо-

браження у філософській, соціологічній, соціально-

педагогічній і психолого-педагогічній літературі.

Сутність  і  структуру  соціалізації  досліджува-

ли  вітчизняні  й  зарубіжні  вчені  І.  Андрєєнкова,  

Б.  Вульфов,  Н.  Голованова,  В.  Гурова,  С.  Іконніко-

ва, В. Караковський, Л. Коган, І. Кон, В. Лісовський, 

П.  Лямцев,  В.  Москаленко,  А.  Мудрик,  С.  Савчен-

ко, а також Е. Дюркгейм, Дж. Коулмен, Г. Мендра,  

Т. Парсонс, Н. Таллмен та ін.

Проблеми  соціального  виховання  вивчають  су-

часні  філософи,  соціологи,  психологи,  педагоги. 

Теоретико-методологічні  аспекти  виховання  як 

соціального  явища  розглядались  у  роботах  Г.  Ан-

дрєєвої,  С.  Архипової,  А.  Бойко,  Ю.  Бабанського,  

Б.  Бітінаса,  М.  Галагузової,  Л.  Гордіна,  Б.  Лихачо-

ва, Л. Коваль, Б. Паригіна, В. Сластьоніна, Т. Яркі-

ної  та  ін.  Дослідженню  соціального  середовища  як 

чинника виховання присвячено роботи І. Василика,  

В. Бочарової, І. Картока, В. Семенова, Л. Фрідмана, 

І. Яковенко.

Особливо  важливими  для  нас  є  роботи,  у  яких 

досліджуються  зміст,  форми  й  методи  виховання 

соціально  значимих  якостей  особистості,  форму-

вання  умінь  і  навичок  соціальної  поведінки,  про-

блеми  соціалізації  школярів  різних  вікових  груп, 

у  тому  числі  й  молодших  школярів  (Н.  Гавриш,  

Н. Головіна, І. Звєрєва, А. Капська, О. Караман, Л. Ко-

валь, Л. Міщик, А. Мудрик, І. Печенко, А. Рижанова, 

О. Рудницька, С. Савченко, С. Харченко, С. Хлєбік).

Мета статті 

– розробити діагностику оцінки со-

ціалізованості дітей молодшого шкільного віку, яка 

б  включала  наступні  елементи:  критерії,  показни-

ки, рівні та методики виміру.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка