«Young Scientist» • №7 (10) • july, 2014 педагогічні наукиСторінка11/13
Дата конвертації23.03.2020
Розмір96,1 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Висновки і пропозиції. 

Таким чином, особистість 

дитини  як  суб’єкта  характеризується  динамічним 

утворенням,  яке  розвивається  в  протиріччях  і  че-

рез  протиріччя,  джерело  яких  лежить  не  тільки  в 

зовнішніх впливах, а й у самій людині. Отже, про-

цес  соціального  виховання  має  стадіально-рівне-

вий характер, який визначає в кінцевому підсумку 

ступінь  соціалізованості  особистості.  Рівні  харак-

теризуються  відповідними  критеріями,  які  дозво-

ляють судити про ступінь ефективності організації 

процесу  соціального  виховання  в  приватній  школі. 

Рівні тісно взаємопов’язані між собою, оскільки ко-

жен  наступний  випливає  з  попереднього.  Критерії 

перебувають  у  безпосередньому  підпорядкуванні 

рівням, у тісній єдності з показниками соціалізації 

й відповідають таким вимогам: адекватність, вико-

ристання  об’єктивних  показників,  які  характери-

зують  успішність  діяльності,  застосування  деяких 

показників  з  виділенням  провідного.  Таким  чином, 

критерієм є узагальнений показник, який дозволяє 

визначати  ступінь  організації  процесу  соціального 

виховання  молодшого  школяра  в  приватному  за-

гальноосвітньому навчальному закладі.

Сукупність  розглянутих  десяти  показників  за 

трьома критеріями в нашому дослідженні утворює 

комплекс умов ефективного соціального виховання 

молодшого  школяра  в  приватному  загальноосвіт-

ньому навчальному закладі.

Проведене  дослідження  не  вичерпує  всіх  ас-

пектів  проблеми  соціального  виховання  молодших 

школярів. Подальшої розробки потребують питан-

ня удосконалення соціально-педагогічних техноло-

гій  виховання,  адекватних  особистісно-орієнтова-

ному підходу, формування в майбутніх вихователів 

готовності до вирішення завдань соціального вихо-

вання дітей.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка