«Young Scientist» • №7 (10) • july, 2014 педагогічні науки


Методики оцінки рівня соціалізованостіСторінка10/13
Дата конвертації23.03.2020
Розмір96,1 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Методики оцінки рівня соціалізованості  

молодшого школяра

Критерії й показникиМетодики

1.

Сформованість ціннісних орієнтацій

1.1. Уявлення цілісної кар-

тини світу

Ю. Аксьонова «Малю-

нок усього світу»

1.2. Сформованість 

«Я-концепції»

Ю. Аксьонова «Хто 

Я?», «Автопортрет» 

1.3. Сформованість цінніс-

них уявлень

Г. Урунтаєва «Незакін-

чена розповідь» 

2.

Сформованість соціального досвіду

2.1.


Знання й уміння со-

ціальних стосунків 

для функціонування в 

соціумі


Опитування, бесіда, 

спостереження 

2.2. Навички розподілу й 

організації діяльності

Г. Урунтаєва «Малень-

кий помічник»

2.3.

Досвід адекватної оцін-ки й аналізу власної 

діяльності й діяльності 

однолітків 

О. Богданова «Сходин-

ки»; рефлексивна оцін-

ка власної діяльності 

на уроках 

2.4. Досвід спільної діяль-

ності 

Спостереження 3. 

Комфортність

3.1. Мотив досягнення 

успіху

А. Ліпкіна «Три оцін-ки»

3.2. Емоційна стійкість

Р. Кеттел, Р. Коан

3.3. Творчий підхід до ді-

яльності 

Е. Тунік, креативні 

тести

Зростання  ймовірності  досягнення  цілей  на-вчально-виховного процесу дитиною породжує по-

зитивну емоцію, а падіння імовірності – негативну. 

Позитивна  емоція  характеризує  стан  комфорту,  а 

негативна – дискомфорту. Стійкий характер пози-

тивної емоції формує емоційну стійкість особистос-

ті дитини, яка є метою, засобом, змістом і результа-

том комфортного навчально-виховного процесу.

Комфортність передбачає зняття всіх стресоут-

ворюючих  чинників  навчально-виховного  процесу, 

створення  доброзичливої  атмосфери,  орієнтованої 

на  реалізацію  ідей  виховного  навчання,  педагогіки 

співробітництва, розвитку діалогових форм спілку-

вання.  Це  можливо  лише  тоді,  коли  навчально-ви-

ховний  процес  і  діяльність  у  ньому  дитини  макси-

мально зорієнтовані на творче начало. «Молодий вчений» • № 7 (10) • липень, 2014 р. 

176


ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Визначення  рівня  соціалізованості  молодшого 

школяра можна здійснюватися за допомогою мето-

дик, які дозволяють найбільш ефективно перевіри-

ти задані критерії (див. табл. 2).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка