Європейська кредитно-трансфернаСкачати 19,59 Kb.
Дата конвертації16.04.2019
Розмір19,59 Kb.
ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА

СИСТЕМА ТА ВИЩА ШКОЛА УКРАЇНИ –

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АДАПТАЦІЇ
С.К. Андрейчук

асистент


НУ „Львівська політехніка”
Входження освітньої сфери України до міжнародного освітнього простору визнається сьогодні важливою складовою частиною модернізації освіти в контексті інноваційної моделі розвитку.

Щоб стати повноправним членом Болонської співдружності, Україні потрібно було суттєво перетворити свою систему вищої освіти і науки, а одною з основних проблем, які визначають фахівці, у контексті приєднання до Болонського процесу є саме впровадження в українську вищу школу „Європейської кредитно-трансферної системи” (ECTS).

Хочеться зазначити, що ECTS у своїй основі базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів) [1].

Розвиток ECTS в напрямку функціонуючої в повному обсязі кредитної акумулюючої системи є процесом, який вже сьогодні відбувається як природна еволюція першої фази ECTS, але стикається із проблемою відсутності повного взаєморозуміння в концептуальних підходах.

Сьогодні багато європейських країн, в тому числі і Україна, вже адаптували чи розпочали адаптацію своїх національних чи регіональних кредитних систем та сприйняли шкалу 60 кредитів/рік за основу.

Міністерством освіти і науки України було розроблено нормативну базу з питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Видано наказ МОН України №812 від 20.10.2004 р. „Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” та № 774 від зо.12.2005 р. „Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” які є організаційно-правовою основою для широкого впровадження „Європейської кредитно-трансферної системи” у всіх вищих навчальних закладах України [2].

Реалізація принципів Болонського процесу, спрямованого на створення до 2010 року загальноєвропейського освітянського та наукового простору ставить перед ECTS нове завдання – перетворення її на систему не лише перезарахування (трансферу), але й накопичення (акумулювання) кредитів (друга фаза реалізації – ECTS II) [3 с.19].

Для інтенсифікації цих двох фаз у вищих навчальних закладах України було запропоновано такі двоетапні заходи:  • перший етап – впровадження ECTS як системи трансферу кредитів через рекомендації щодо типової структури описання модуля (навчальної дисципліни), затвердження форм документів, необхідних для впровадження ECTS, тлумачний словник для узгодження термінів ECTS, навчальні семінари для координаторів ECTS у вищих навчальних закладах, методика оцінювання навчального навантаження студента, типова інструкція координатора ECTS вищого навчального закладу та факультету;

  • другий етап - впровадження ECTS як системи накопичення кредитів через рекомендації щодо структури освітньо-кваліфікаційної характеристики як сукупності компетенцій, сформульованих на основі прийнятого в ECTS підходу, рекомендації щодо реформування галузевих стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу та ECTS, методичні рекомендації щодо структури та змісту ОПП, створення науково-методичних комісій для розробки ОКХ за галузями знань на основі компетентнісного підходу.


Література:

  1. Вища освіта України і Болонський процес // Навчальний посібник / За редакцією В. Г. Кременя. — Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 289 с.

  2. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. - К.: Міносвіти України, 1994. - Вип І.-336 с.

  3. Матеріали науков-практичного семінару «Кредитно-модульна

система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації». - Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 21-23 листопада 2003. – 111 с.

  1. http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html

Каталог: documents -> konf zhuk
documents -> Педагогіка
documents -> І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
documents -> Робоча навчальна програма
documents -> Анотація вибіркової навчальної дисципліни
documents -> Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
documents -> Зміст і сучасні провідні напрями родинного виховання лекція вступ
documents -> Підвищення рівня педагогічної освіти батьків
documents -> Сучасні тенденціі розвитку вищої освіти за кордоном
documents -> Реформування вищої освіти і Болонський процес
konf zhuk -> Саморозвиток особистості фахівця


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка