Єремєєва В. МPdf просмотр
Сторінка2/145
Дата конвертації08.08.2020
Розмір1,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
Єремеєва
В.
М.
Педагогіка. Загальний курс: навчально-методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014.
– 220 с.У методичному посібнику представлено інструктивно-методичні матеріали, які є допоміжним джерелом у підготовці до лекційних та семінарських занять при вивченні загального курсу «Педагогіка». Вікорістання технологічного підходу до організації та проведення занять сприяє індивідуалізації процесу викладання педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі освіти.
Рекомендовано викладачам та студентам вищих навчальних закладів.


2
ВСТУП
Удосконалення якості підготовки майбутнього вчителя залежить від створення реальних умов для вироблення і закріплення необхідних умінь і навичок у навчальному процесі, а результативність – від усвідомлення студентами сутності й різноманітності функцій в процесі професійного становлення, їх інтеграції на теоретичному рівні й у практичній діяльності.
Тому на сучасному етапі розвитку вищої школи зростають вимоги до системи професійно-педагогічної підготовки.
Професійна спрямованість навчання у вищому закладі повинна базуватися на глибоких знаннях предмету та способах їх засвоєння, формуванні таких якостей, як активність, самостійність, ініціативність, креативність мислення.
Важливу роль у інтенсифікації навчально-виховного процесу у контексті впровадження кредитно-модульної системи відіграє також практична спрямованість навчання на розвиток творчих здібностей студента, створення належних умов для самореалізації його потреб та природних задатків.
Вивчення "Педагогіки", першої з дисциплін педагогічного циклу, починається на першому-другому курсі, коли студенти проходять період адаптації до навчання у вищому навчальному закладі. Саме тому виникає потреба у наданні методичної допомоги щодо опрацювання теоретичного матеріалу у ході підготовки до практичних занять.
Метою посібника є допомога студентам у поглибленому вивченні теоретичних питань, оволодінні методами науково-педагогічного аналізу, творчому та колективному обговоренні актуальних педагогічних проблем, раціональному плануванні та ефективному проведенні самостійної роботи під час підготовки до семінарських та лабораторно-практичних занять.
Специфікою пропонованої технологі є її орієнтація на активізацію пізнавальної діяльності студентів за рахунок навчання їх методам самостійної роботи, озброєння прийомами систематизації отриманних знань, привчання до складання планів та опорних схем, постійного контролю процесу засвоєння знань, умінь і навичок. Це сприяє підвищенню загальної професійної культури, розвитку мови та логічного мислення, формуванню уміння самостійно оцінювати практичну значущість отриманих знань.
Зміст навчальної дисципліни засвоюється на основі використання логіко- структурних схем, виконання системи завдань (індивідуальних та колективних) різного рівня складності до кожного заняття та тестових завдань для перевірки рівня сформованності знань, представлення додаткового довідкового матеріалу, завдань для самостійної роботи студентів.
Усвідомлення особливостей структури семінарських і лабораторних занять, вимог щодо їх проведення, конкретизація питань та завдань до кожної теми, наявність чітких алгоритмів (локальних технологій) виконання кожного типу індивідуальних завдань допомагають майбутнім фахівцям організувати чітку й раціональну навчально-пізнавальну діяльність.
Перехід від репродуктивного до індивідуально-творчого підходу у навчальному процесі надає можливість змінити статус студента, який перетворюється з об‘єкту на суб‘єкт пізнавальної діяльності, що дозволяє створити умови для розвитку його здібностей та інтересів, формує професійні уміння та навички.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка