Єктно-праксіологічний підхідСторінка1/11
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,7 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Бірюкова Марина Василівна

УДК 304.44+316.42

СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: СУБ'ЄКТНО-ПРАКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
Спеціальність 22.00.02 - методологія та методи соціологічних досліджень
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора соціологічних наук

Науковий консультант

Подвишалкіна Валентина Іванівна

д-р соціол. наук, професор


Харків - 2015

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Проектування – соціальний феномен, що все більше проявляє себе у повсякденній практиці людей, набуває значного поширення у науковому дискурсі багатьох наук. Як напрям наукових пошуків проектування застосовується і в природничих (екологія, біологія, фізика та ін.), і в суспільних науках (економіка, соціологія, психологія та ін.). Проективність як ступінь наповнення соціальних процесів і явищ проектами поряд з інформатизацією та глобалізацією суспільства стає макросоціальним явищем. Таким чином, можна зробити висновок, що процес теоретичної обґрунтованості проектування і його використання практично у всіх сферах суспільного життя стає однією з базових характеристик сучасності. І якщо рівень розвитку виробничих (промислових) проектів ще в середині ХХ ст. став маркером успішності багатьох країн, то динаміка використання соціального проектування тільки набуває такої якості.

Потреба сучасного суспільства у свідомому розвитку соціальних процесів з метою оптимізації їх функціонування виводить на рівень найактуальніших проблем питання пізнання суті соціальної системи, принципів і законів її розвитку, можливості проектування бажаного. При цьому важливо враховувати, що сучасний етап розвитку суспільства – це період інтенсивної зміни традицій, системних трансформацій, що, у свою чергу, зумовлює переміщення акцентів управління. Тому одним із найважливіших напрямків вирішення проблеми підвищення результативності здійснюваних трансформацій є розробка теорії і практики соціального проектування.

Стрімкий розвиток сучасного суспільства і пошук стратегій його модернізації «зіштовхують» соціологію з проблемою формування та концептуалізації більш чутливих і відповідних «духу часу» методів пізнання соціальної реальності, що вимагає вироблення нових визначень методології сучасного соціального проектування.

Більш ретельного осмислення потребує питання місця людини в соціальному середовищі, її діяльнісні практики, проблеми засвоєння людиною створюваних засобів і стратегій подальшого розвитку.

Таким чином, об’єктивною передумовою соціального проектування є потреба у реформах, у змінах структури геополітичного, соціально-політичного та економічного простору, у прискоренні соціально-політичних та економічних процесів на основі комунікаційних технологій і засобів масової інформації. Суб’єктивною передумовою соціальної проектної діяльності виступає творча природа людської свідомості, її здатність не тільки адекватно відображувати світ, а й ідеально і відповідно до ідеального образу матеріально відтворювати його. Знання об’єктивних умов, суспільних сил, характеру їх включення в поле прояву конкретних закономірностей дозволяє визначити, за яких обставин та з використанням яких елементів можлива цілеспрямована організація суспільної життєдіяльності людей. Створення проектів як образів майбутнього вимагає поєднання множини теоретичних досліджень, усвідомлення практичної ефективності й досвіду у виробленні способів і технологій досягнення ефективного майбутнього. Під впливом сучасних динамічних трансформацій, кризи пізнавальних можливостей сучасної соціології виникає необхідність визначення соціального проектування з праксіологічних позицій.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка