Є обґрунтування форм позакласної роботи еколо


групової   позакласної роботиСкачати 106,17 Kb.
Сторінка6/11
Дата конвертації24.03.2020
Розмір106,17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
групової

 

позакласної роботи 

належать 

організація і діяльність гуртків, лісництв, загонів 

«зелених» і «голубих патрулів», екологічних постів, 

екологічного польового практикуму. Групова робо-

та найактивніше здійснюється в 

гуртку

. Мета гур-

ткової роботи з екології – зацікавити учнів, погли-

бити їхні знання з екології, формувати і розвивати 

навички спостереження і експериментування, охо-

рони і збереження природи рідного краю, здійсню-

вати екологічне виховання, формувати екологічну 

культуру та екологічну свідомість.

Для учнів залежно від віку можна організувати 

такі гуртки екологічного спрямування: юних друзів 

природи, юних екологів, «Краплина», «Лісовик» 

тощо. Для гурткової роботи можна запропонувати 

такі теми: «Ліс і людина», «Навколишнє середовище 

і здоров’я людини», «Різноманітність видів живих 

організмів у біосфері», «Як зберегти зникаючі та 

рідкісні види», «Поведінка в природі як фактор її 

збереження», «Видове різноманіття місцевих еко-

систем», «Роль діяльності людини як особливий 

екологічний фактор» тощо. 

Цікавим для учнів міських шкіл є вивчення еко-

логії міста, для дітей сільських шкіл – екології сіль-

ського господарства. Учням можна запропонува-

ти таку тематику з вивчення екології міста: історія 

міста, географія міста, водопостачання, утилізація 

відходів, тварини в місті, озеленення, стан рослин, 

рекреаційні території, екологічна культура насе-

лення. З вивчення екології сільського господарства 

– історія, географія села, основні сільськогоспо-

дарські культури, використання мінеральних доб-

рив, способи боротьби зі шкідниками, екологічна 

культура населення тощо.

Однією з найбільш ефективних, однак, з нашого 

погляду, найменш використовуваних у шкільній ос-

віті форм групової позакласної роботи з екології є польова екологічна практика

. У сучасних умовах 
•  №1–2 (січень–лютий) 2013

50

вона більше поширена як форма позашкільної 

роботи з екології. Польова екологічна практика 

організовується з метою посилення взаємодії уч-

нів з природою, формування екологічних цінніс-

них орієнтацій, знань про взаємозв’язки людини 

з довкіллям, розвитку вміння вивчати і оцінювати 

стан місцевих екосистем і активізації участі учнів 

в акціях з їх охорони. У ході проведення польової 

практики вчитель має змогу сприяти подальшому 

розвитку знань учнів, набутих у класі, формуванню 

їхніх умінь спостерігати не просто природні об’єкти 

і явища, а взаємозв’язки людини з природою, оці-

нювати способи природокористування тощо.

Безпосередня навчальна і трудова діяльність 

учнів під час екологічної практики організовуєть-

ся за двома варіантами – багатоденні експедиції та 

стаціонарний варіант. Різновидом багатоденних ек-

спедицій є табори праці і відпочинку екологічного 

спрямування, розташовані за межами школи. Вони 

можуть організовуватись на території місцевих 

мисливських господарств, лісгоспів тощо, які мають 

бази для розміщення дітей. Стаціонарний варіант 

розрахований на участь школярів у роботі, прак-

тичних заняттях на пришкільній ділянці, в парку 

або іншій зоні відпочинку. Всі види діяльності (на-

вчання, праця, ігри, спілкування) мають екологічне 

спрямування. Використовуються екскурсії, інструк-

таж учителя, самостійна робота учнів, суспільно 

корисна праця, бесіди, підсумкова конференція [6]

.

Основними завданнями загонів «голубих пат-

рулів» 

є збереження чистоти водойм, підгодову-

вання водоплавних птахів узимку, впорядкування 

джерел та витоків річок, дослідницька робота з ви-

вчення флори і фауни водойм тощо.

Загони «зелених патрулів» 

упорядковують при-

шкільні ділянки, парки, сквери, дбають про зелені 

насадження вздовж доріг та поблизу школи.Екологічні пости 

проводять обстеження стану 

малих водойм, стихійних сміттєзвалищ, визначен-

ня чистоти повітря і води, стежать за дотриманням 

норм землекористування. Організація загонів «го-

лубих патрулів», «зелених патрулів» та екологічних 

постів набула поширення у другій половині ХХ ст. 

В сучасних умовах зазначені форми позакласної 

діяльності використовуються не часто, хоча, з на-

шого погляду, ця робота може бути ефективнішою.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка