Вступ Розділ І. Теоретико-методичні засади побудови економічного механізму інноваційної діяльності підприємствСторінка75/75
Дата конвертації24.03.2020
Розмір3,59 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75
ДОДАТКИ

Додаток А

Розрахунок основних показників фінансового стану АК «МАУ»


п.п.

Показник

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

І. Показники майнового стану

1

Фондомісткість

0,09

0,09

0,08

0,06

0,06

2

Фондоозброєність

1896

2289

2256

2745

2836

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,38

0,39

0,43

0,42

0,50

4

Фондовіддача

10,71

11,71

12,30

17,34

18,04

5

Рентабельність основних засобів

-86,92

-159,75

8,51

5,47

-445,28

6

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів

-0,87

-1,41

0,08

0,05

-4,39

IІ. Показники фінансових результатів діяльності

7

Чистий прибуток (збиток)

-196646

-418167

26124

19098

-1717753

ІІІ. Показники ліквідності підприємства

8

Коефіцієнт покриття

0,84

0,45

0,47

0,82

0,44

9

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,62

0,36

0,40

0,70

0,40

10

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,04

0,02

0,02

0,04

0,08

11

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

-73640

-328122

-372504

-112946

-1439696

ІV. Показники платоспроможності (фінансової стійкості)

12

Коефіцієнт платоспроможності

-0,07

-0,82

-0,67

-0,45

-1,47

13

Коефіцієнт фінансування

-15,46

-2,22

-2,50

-3,20

-1,68

14

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами

-0,19

-1,24

-1,12

-0,22

-1,28

V. Показники ділової активності

15

Коефіцієнт оборотності активів

3,71

4,99

6,12

7,61

5,78

16

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

7,27

6,66

6,46

10,60

5,11


Продовж. додатку А

17

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

10,00

14,17

16,79

17,82

12,80

18

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

37

26

22

20

29

19

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

50

55

57

34

71

20

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

23,93

41,63

65,66

84,75

88,99

21

Коефіцієнт оборотності основних засобів

10,60

11,56

12,08

17,02

17,70

22

Коефіцієнт оборотності капіталу

-53,65

-11,93

-8,31

-14,06

-5,36

VІ. Показники рентабельності

23

Коефіцієнт рентабельності активів

-0,30

-0,69

0,04

0,02

-1,45

24

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

4,40

1,65

-0,06

-0,05

1,35

25

Коефіцієнт рентабельності діяльності

-0,08

-0,14

0,01

0,003

-0,25


Додаток Б

Розрахунок основних показників фінансового стану АК «Дніпроавіа»

п.п.

Показник

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

І. Показники майнового стану

1

Фондомісткість

0,22

0,23

1,33

3,82

2,46

2

Фондоозброєність

746,64

607,52

425,20

595,57

844,33

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,53

0,51

0,76

0,80

0,82

4

Фондовіддача

4,49

4,41

0,75

0,26

0,41

5

Рентабельність основних засобів

-98,58

-154,42

-89,24

-51,55

-100,56

6

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів

-0,99

-1,72

-0,58

-0,52

-1,00

IІ. Показники фінансових результатів діяльності

7

Чистий прибуток (збиток)

-263289

-373820

-424417

-378729

-745966

ІІІ. Показники ліквідності підприємства

8

Коефіцієнт покриття

0,45

0,34

0,18

0,12

0,06

9

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,40

0,30

0,15

0,10

0,05

10

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,05

0,004

0,002

0,001

0,001

11

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

-510880

-1048393

-1319766

-1605839

-2845286

ІV. Показники платоспроможності (фінансової стійкості)

12

Коефіцієнт платоспроможності

-1,32

-1,27

-2,03

-3,06

-4,63

13

Коефіцієнт фінансування

-1,76

-1,78

-1,49

-1,33

-1,22

14

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами

-1,22

-1,92

-4,55

-7,64

-14,88

V. Показники ділової активності

15

Коефіцієнт оборотності активів

1,84

1,27

0,42

0,27

0,48

16

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

1,18

1,04

0,37

0,16

0,15


Продовж. додатку Б

17

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

1,84

2,42

0,95

0,85

1,68

18

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

199

151

386

431

217

19

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

311

351

989

2312

2504

20

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

29,49

22,33

8,53

7,61

9,64

21

Коефіцієнт оборотності основних засобів

4,07

3,92

0,70

0,24

0,37

22

Коефіцієнт оборотності капіталу

-1,39

-0,98

-0,26

-0,11

-0,12

VІ. Показники рентабельності

23

Коефіцієнт рентабельності активів

-0,45

-0,50

-0,53

-0,59

-1,31

24

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,34

0,39

0,33

0,23

0,34

25

Коефіцієнт рентабельності діяльності

-0,24

-0,39

-1,27

-2,17

-2,74


Додаток В

Дані для розрахунк коефіцієнта кореляції «МАУ» та «Дніпроавіа за 2007-2013 рр.МАУ

Дніпроавіа

Пасажиро-поток

(тис. чол.)Чистий дохід/зби-ток

(тис. грн.)
Пасажи-ропоток

(тис. чол.)Чистий дохід/ збиток

(тис. грн.)

x

y

x2

y2

x • y

x

y

x2

y2

1440

54709

2073600

2993074681

78780960

41.8

-195768

1747.24

38325109824

1680

10801

2822400

116661601

18145680

350.2

-216464

122640.04

46856663296

1500

7900

2250000

62410000

11850000

620

-274965

384400

75605751225

1800

-196646

3240000

38669649316

-353962800

750

-263289

562500

69321097521

2100

-418167

4410000

174863639889

-878150700

890

-373820

792100

139741392400

2800

26124

7840000

682463376

73147200

930

-424417

864900

180129789889

4600

19098

21160000

364733604

87850800

1200

-378729

1440000

143435655441

15920

-496181

43796000

217752632467

-962338860

4782

-2127452

4168287.28

693415459596Д одаток Д

SWOT-аналіз АК «МАУ»
1. Сильні сторони

1. Є дійсним членом Міжнародної асоціації авіаперевізників (IATA) та Асоціації європейських авіаліній (AEA), що свідчить про відповідність міжнародним вимогам якості послуг авіаперевезень, принципам функціонування авіакомпаній а також надає їй певні конкурентні переваги;

2. Компанія займає лідируючі позиції на українькому ринку пасажирських та вантажних перевезень, що позитивно сказується на її іміджі


2. Слабкі сторони

1. Відсутність можливісті оперативного реагування на зміни ринкового середовища через значні розміри авікомпанії (працює більше 2 тисяч чоловік) та найбільшого серед українських авіакомпаній парку повітряних суден.

2. Значний рівень зношеності парку авіаційних суден.


3. Ринкові можливості

1. Здійснення міжнародних рейсів з перевезення пасажирів та вантажів з використанням власного парку повітряних суден та обслуговуючого персоналу.

2. Посилення вимог споживачів до якості обслуговування та сервісу українських авіаційних компаній

3. Оптимізація власної діяльності в кризовий час шляхом впровадження інновацій, що здатні скоротити витрати авіакомпаній.SO стратегії
Диверсифікація додаткових послуг з використанням інноваційних ІТ-технологій, що здатні знизити витрати.

Пошук можливостей для використання власного парку повітряних суден для обслуговування міжнародних рейсів.WO стратегії
Вибір організаційної структури ІД, що передбачає створення проектного підрозділу з наявних фахівців різних відділів (не вимагає додаткових людських та фінансових ресурсів) по впровадженню перспективних інновацій.

4. Ринкові загрози

1. Відчутне скорочення внутрішніх та зовнішніх рейсів українських авіатранспортних компаній, що є відображенням кризових явищ в економіці та воєнно-політичному середовищі.

2. Зменшення об'ємів пасажирських перевезень через суттєве зростання вартості польотів для кінцевих споживачів.

3. Створення єдиного авіаційного середовища з Європейським Союзом, що сприятиме загостренню конкуренції в авіаційній галузі України, збільшенню пропозиції та втраті існуючих позицій на внутрішньому ринку.
ST стратегії
Активізація як інноваційної, так і маркетингової діяльності. Маркетингова діяльність сприятиме адаптації результатів ІД потребам ринку (оптимізує витрати ІД) й збільшить ймовірність отримання комерційного ефекту від впровадження інновації.

WT стратегії
Скорочення витрат з метою визначення перспективних інновацій

Додаток Е

Оцінка показників конкурентоспроможності станом на 01.01.14.Параметри

Значення

Вага

МАУ

Дніпроавіа

Wizz Air Ukraine

Оцінка стану парку повітряних суден

Кількість повітряних суден

До 20

20-40


Більше 40

0,05

0,10


0,20

0,10


0,05

0,05

Тип парку ПС:

Далекомагістральні

Середньомагістральні

Регіональні


0,15

0,10


0,05

0,10


0,05

0,10


Середній вік ПС:

До 5 років

5-10


Більше 10 років

0,2

0,10


0,05

0,05


0,05


0,05

Всього

1

0,25

0,15

0,20

Оцінка репутації

Безпека авіаперевезення

Кількість катастроф а/к:

0

1-3Більше 3

0,15


0,07

0,03

0,15

0,15

0,15


Надійність

Частка виконаних рейсів:

0,98-1,00

0,96-0,98

Менше 0,960,10


0,08

0,06

0,08


0,06

0,1


Пунктуальність

Частка відправлених без затримки рейсів:

0,9-1,0


0,8-0,9

Менше 0,80,08


0,05

0,03

0,05


0,03

0,05


Рівень сервісу

3 зірки

2 зірки


1 зірка

0,10

0,07


0,03

0,07


0,03


0,03


Частота рейсів

Висока

Середня


Низька

0,08

0,05


0,02

0,08

0,02


0,02

Всього

1

0,43

0,29

0,35

Фінансовий стан

Коефіцієнт автономії

≥ 0,5

< 0,5

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10


Коефіцієнт поточної ліквідності

> 1,5

< 1,5

0,25

0,15

0,15

0,15

0,15


Оборотність оборотних активів

- вище середньогалузевого рівня

- нижче середньогалузевого рівня0,20

0,10

0,10


0,10


0,10

Всього

1

0,35

0,35

0,35

Продовж. додатку Е

Оцінка організаційного забезпечення

Сертифікація

Повністю сертифіковані

Частково


0,20

0,10


0,2

0,2

0,2

Наявність портів

Власні

Орендовані0,10

0,05

0,05


0,10

0,05


Сервісне технічне обслуговування

За ліцензією

За договорами0,12

0,08

0,12


0,08


0,08


Центр підготовки персоналу

Власний

Сторонній0,10

0,05

0,10


0,05


0,05


Взаємодія з іншими авіакомпаніями

Міжнародний альянс

Національного альянсу

Кодшерингові угоди

Угоди інтерлайн0,08

0,06


0,04

0,02


0,4


0,4


0,4

Всього

1

0,87

0,83

0,78

Характеристика персоналу АК

Забезпеченість пресоналом

Повністю забезпечені

Частково


Значний брак кадрів

0,20

0,10


0,05

0,20

0,20

0,20

Середньорічна плинність кадрів

До 5%

Більше 5%0,18

0,07

0,07

0,07

0,07


Рівень кваліфікації працівників

Високий

Середній


Низький

0,23

0,12


0,05

0,23

0,23

0,23
Всього

1

0,5

0,5

0,5

Ринкові характеристики АК

Ринкова частка АК

Більше 40%

20-40%


Менеше 20%

0,15

0,10


0,05

0,15

0,05


0,05


Міста (аеропорти) навігації

З високим рівнем завантаженості

З середнім

З низьким


0,20

0,10


0,05

0,20

0,05


0,10


Тарифи та цінові характеристики

Нижчі, ніж у конкурентів

На середньогалузевому рівні

Вищі за середні по галузі


0,20

0,10


0,05

0,10


0,10

0,05

Всього

1

0,45

0,2

0,2

Ефективність операційної діяльності

Коефіцієнт нальоту ПС

> 9 год/добу

8-9 год/добу< 8 год/добу

0,15

0,10


0,05

0,10

0,05


0,10

Коефіцієнт завантаженості ПС

> 0,85

0,70-0,84< 0,7

0,20

0,15


0,05

0,15

0,05


0,20

Продовж. додатку ЕРентабельність операційної діяльності

Вище середньогалузевої

На середньогалузевому рівні

Нижче середньогалузевого


0,15

0,10


0,05

0,10

0,05

0,05

Всього

1

0,35

0,15

0,35


Додаток Ж

Комплекс показників оцінки інноваційного потенціалуЕлементи структури ІП

Назва коефіцієнта

Формула розрахунку

Характеристика коефіцієнта

Кадровий потенціал

Доля працівників, зайнятий дослідженнями та розробкамиПоказує питому вагу працівників, зайнятих у НДДКР, в загальній кількості працівників

Доля працівників з науковими ступенямиПоказує питому вагу працівників, що мають наукові ступені та звання, в загальній кількості працівників

Рівень освіти менеджерів вищого та середнього рангуПоказує питому вагу працівників, що мають вищу освіту, в загальній кількості працівників

Частка працівників, що пройшли спеціальні курсиПоказує питому вагу працівників, що пройшли спеціальні курси або підвищили кваліфікацію

Витрати на навчання персоналуПоказує питому вагу витрат на навчання працівників, в загальному об’ємі витрат на інновації

Фінансово-економічний потенціал

Витрати на впровадження інноваційПоказує питому вагу витрат на впровадження інновацій

Інвестиції в НДДКРПоказує питому вагу інвестицій в матеріально-технічне забезпечення НДДКР в загальних витратах

Науково-технічний потенціал

Забезпеченість інтелектуальною власністюХарактеризує наявність об’єктів інтелектуальної власності

Коефіцієнт освоєння інноваційХарактеризує число впроваджених новацій у загальній кількості розроблених

Витрати на дослідження та розробкиПоказує долю витрат на дослідження і розробку і загальному об’ємі витрат на інновації

Виробничо-технологічний потенціал

Освоєння нової технікиХарактеризує можливості по освоєнню нових основних виробничих фондів

Освоєння нової продукції, робіт, послугХарактеризує можливості по випуску інноваційної продукції, надання інноваційних послуг
Продовж. додатку Ж

Витрати на купівлю машин та обладнанняПоказує долю затрат на купівлю машин та обладнання в загальному об’ємі витрат на інновації
Витрати на купівлю технологійПоказує долю затрат на купівлю технологій в загальному об’ємі витрат на інновації


Додаток К

Розрахунок коефіцієнтів елементів структури інноваційного потенціалуЕлементи структури ІП

Значення відповідних коефіцієнтів
МАУ

Дніпроавіа

Wizz Air Ukraine

Кадровий потенціал

К1 =0,023

К1 =0,014

К1 =0,012

К2 =0,08

К2 =0,05

К2 =0,04

К3 =0,8

К3 =0,8

К3 =0,7

К4 =0,25

К4 =0,15

К4 =0,14

К5 =0,013

К5 =0,008

К5 =0,008

ІКП

0,087

0,058

0,052

Фінансово-економічний потенціал

К6 =0,04

К6 =0,032

К6 =0,03

К7 =0,002

К7 =0,0016

К7 =0,0014

ІФЕП

0,009

0,007

0,0064

Науково-технічний потенціал

К8 =0,2

К9 =0,011

К9 =0,01

К9 =0,1

К10 =0,08

К10 =0,073

К10 =0,004

К11 =0,003

К11 =0,002

ІНТП

0,043

0,014

0,011

Виробничо-технологічний потенціал

К11 =0,16

К11 =0,13

К11 =0,11

К12 =0,023

К12 =0,018

К12 =0,017

К13 =0,016

К13 =0,013

К13 =0,01

К14 =0,019

К14 =0,015

К14 =0,014

ІВТехнолП

0,033

0,026

0,022

Сукупний інтегральний індикатор ІП АК

0,034

0,02

0,017


Додаток Л

Оцінювання потенціалу інновації як об’єкта для впровадження [190-192]

Бали

1

2

3

4

5

1. Технічна здійсненність концепції

Достовірність концепції не підтверджена

Концепція підтверджена експертними висновками

Концепція підтверджена розрахунками

Концепція перевірена на практиці

Перевірено працездатність продукту в реальних умовах

2. Ринкові переваги

Багато аналогів на малому ринку

Мало аналогів на малому ринку

Кілька аналогів на великому ринку

Один аналог на великому ринку

Продукт не має аналогів на великому ринку

Ціна продукту значно вища за ціни аналогів

Ціна продукту дещо вища за ціни аналогів

Ціна продукту приблизно дорівнює цінам аналогів

Ціна продукту дещо нижче за ціни аналогів

Ціна продукту значно нижчі за ціни аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту значно гірше, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту на рівні аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи кращі, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту значно кращі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати значно вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати дещо вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати на рівні експлуатаційних витрат аналогів

Експлуатаційні витрати трохи нижчі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати значно нижче, ніж в аналогів

3. Ринкові перспективи

Ринок малий і не має позитивної динаміки

Ринок малий, але має позитивну динаміку

Середній ринок з позитивною динамікою

Великий стабільний ринок

Великий ринок з позитивною динамікою

Активна конкуренція на ринку

Активна конкуренція

Помірна конкуренція

Незначна конкуренція

Конкурентів немає

4. Практична здійсненність

Відсутні фахівці як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї

Необхідно наймати фахівців, високі матеріальні та часові витрати на їх навчання

Необхідне незначне навчання працівників та збільшення штату

Необхідне незначне навчання працівників

Є фахівці як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї

Для здійснення потрібні значні фінансові ресурси; джерела фінансування відсутні

Потрібні незначні фінансові ресурси; джерела фінансування відсутні

Потрібні значні фінансові ресурси; є джерела фінансування

Потрібні незначні фінансові ресурси; є ресурси

Не потребує додаткового фінансування


Продовж. додатку Л


Для реалізації ідеї необхідна розробка нових матеріалів

Потрібні матеріали, що використовуються у ВПК

Потрібні дорогі матеріали

Матеріали для реалізації ідеї дешеві і досяжні

Всі матеріали, необхідні для реалізації ідеї, вже використовуються у виробництві

Термін комерційної реалізації ідеї неприпустимо великий

Значний час комерційної реалізації ідеї


Малий час комерційної реалізації ідеї; значний термін окупності вкладених коштів

Малий час комерційної реалізації ідеї; середній термін інвестицій

Малий час комерційної реалізації ідеї; малий термін окупності вкладених коштів

Під малим часом розуміється строк до 3 років, під середнім часом розуміється строк від 3 до 5 років, під значним – більше 5 років.

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво продукту

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво продукту

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво і реалізацію продукту

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості документів на виробництво і реалізацію продукту

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво і реалізацію продукту


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка