Вступ Розділ І. Теоретико-методичні засади побудови економічного механізму інноваційної діяльності підприємствСторінка3/75
Дата конвертації24.03.2020
Розмір3,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
Список використаних джерел………………………………………………….

211

Додатки……………………………………………………………………………

233

УМОВНИЙ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ІД – інноваційна діяльність (11)

НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (12)

АК – авіакомпанія (75)

ІТ – інформаційні технології (78)

ППС – парк повітряних суден (79)

НДІ – науково-дослідний інститут (201)

ВСТУП

Актуальність теми. Аналіз тенденцій розвитку ринку авіаційних перевезень України та динаміки фінансових показників діяльності авіакомпаній свідчить про відсутність взаємозв’язку між цими показниками, навіть в період середньорічного зростання пасажиропотоку на 20% (2010 – 2012 рр.). Інноваційна діяльність авіакомпаній відповідала ринковій кон’юктурі – впроваджувалися інновації соціального та організаційного характеру, направлені на збільшення частки ринку. В умовах суттєвого скорочення ринку авіаційних перевезень (близько 18% у 2014 р.) та негативного фінансового положення авіаперевізників особливої актуальності набуває удосконалення економічного механізму інноваційної діяльності. Нагальні питання пошуку та розробки інновацій, залучення джерел фінансування і використання міжнародного досвіду оптимізації витрат провідних авіаперевізників галузі вимагають розробки відповідного прикладного інструментарію для авіакомпаній.

Проблемам дослідження теорії та практики економічних механізмів присвячені фундаментальні праці О. А. Галича, Л. Гурвіца, С. Ізмалкова, Р. Майерсона, Е. Маскіна, Ю. В. Мішаріна, С. О. Тульчинської. Теоретичні та практичні засади інноваційної діяльності підприємств досліджували такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як І. Ансофф, Ю. Бажал, Л. К. Безчасний, О. І. Волкова, В. О. Василенко, В. М. Геєць, М. П. Денисенко, П. Друкер, С. М. Ілляшенко, С. Д. Ільєнкова, М. А. Йохна, Н. В. Краснокутська, О. Лапко, Ю. Морозов, Н. Пашута, М. Портер, Б. Санто, Б. Твісс, М. І. Туган-Барановський, Р. А. Фатхутдінов, Л. Федулов, К. Фрімен, М. Хучек, Н. І. Чухрай, Й. Шумпетер, Ю. В. Яковець.

Питання інноваційної активності у галузі авіаперевезень підіймались у роботах таких науковців і практиків як О. В. Ареф’єва, Г. В. Астапова, О. В. Гречко, З. М. Грушак, В. М. Загорулько, В. П. Ільчук, В. Г. Коба, М. В. Корж, В. В. Матвєєв, С. М. Подрєза, Є. М. Сич, А. Т. Тофанчук, В. І. Щелкунов.

Проте в теоретичному та практичному відношенні залишається невирішеною проблема розробки ефективного економічного механізму інноваційної діяльності таких підприємств, як авіакомпанії. Потреба зумовлена необхідністю підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній і вчасного задоволення зростаючих вимог пасажирів. Невирішеність даних питань і обумовила вибір теми дисертаційної роботи, завдань та напрямів дослідження.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка