Вступ Розділ І. Теоретико-методичні засади побудови економічного механізму інноваційної діяльності підприємств


Визначення терміну «інновація» за національним законодавством (Сторінка14/75
Дата конвертації24.03.2020
Розмір3,59 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   75
Визначення терміну «інновація» за національним законодавством (складено автором на основі джерел [19-24])

Нормативно-правовий акт, джерело

Розкриття змісту понять «інновація» та «інноваційна діяльність»

Конституція України, 1996 р.

Гарантує громадянам свободу наукової і технічної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством

Господарський кодекс України, 2003 р.

ІД – це діяльність учасників господарських відносин, що здійснюються на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя

Закон України «Про інноваційну діяльність», 2002 р.

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери

ІД – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск та ринок нових конкурентоздатних товарів і послугЗакон України «Про інвестиційну діяльність», 1991 р.

ІД – це одна із форм інвестиційної діяльності, яка здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що включає: випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення тощо

Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України, 1996 р.

Містить основні цілі, пріоритетні напрями та принципи державної науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення

Закон України «Про пріоритетні напрями ІД в Україні», 2011 р.

Викладені державні пріоритети ІД (науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені напрями ІД, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави)

Проаналізувавши табл. 1.2 варто зазначити, що в законодавстві України, зокрема у ЗУ «Про інноваційну діяльність», значною мірою синтезують теоретичні уявлення, що сформувалися в процесі еволюції інноваційної теорії. Проте, на наш погляд, визначення категоріального апарату у даному законі не розкриває сутності категорій у комплексному її розумінні. В ньому інновація носить уречевливий характер, тоді як не враховується те, що інновація – це процес, діяльність, якісні зміни, прибуткове використання, нова комбінація.

Залежно від об’єкта і предмета дослідження інновації можна розглядати:Рис.1.1 Класифікація інновацій залежно від об’єкта і предмета дослідження[Джерело: авторська класифікація]

Оскільки в літературі немає однозначного визначення інновацій, ця категорія здебільшого трактується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Слід зазначити, що сутність даного поняття суттєвою мірою залежить від місця виникнення інновації (сектор економіки, галузі, вид економічної діяльності) та цілей, що ставляться перед ІД або в процесі дослідження цього явища, тобто залежно від об’єкта і предмета дослідження.

З точки кінцевої мети сутність інновацій розкривається у підходах, запропонованих І. Павленко: об’єктивному, процесному, об’єктивно-утилітарному, процесно-утилітарному, процесно-фінансовому (рис.1.2). Оскільки ІД є органічною складовою відтворювального процесу і одночасно інновація є результатом ІД, інновація виступає, з одного боку, як одиничний акт, і з другого – як процес.

Рис.1.2 Підходи до інновацій з точки зору мети та об’єктно-предметної області[Джерело: 25, с. 13]

Оскільки поняття «інновація» є багатогранним, ті чи інші науковці у своїх визначеннях виокремлюють певну її ознаку (табл. 1.3).Таблиця 1.3Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   75


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка