Вісник Запорізького національного університету №2(13), 2010 р рСкачати 143,45 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації23.03.2020
Розмір143,45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


139 

Вісник Запорізького національного університету      

№ 2(13), 2010 

Р

Р

О

О

З

З

Д

Д

І

І

Л

Л

 

 

2

2

.

.

 

 

Т

Т

Е

Е

О

О

Р

Р

Е

Е

Т

Т

И

И

К

К

О

О

-

-

М

М

Е

Е

Т

Т

О

О

Д

Д

О

О

Л

Л

О

О

Г

Г

І

І

Ч

Ч

Н

Н

І

І

 

 

З

З

А

А

С

С

А

А

Д

Д

И

И

 

 

П

П

І

І

Д

Д

Г

Г

О

О

Т

Т

О

О

В

В

К

К

И

И

 

 

М

М

А

А

Й

Й

Б

Б

У

У

Т

Т

Н

Н

І

І

Х

Х

 

 

П

П

Е

Е

Д

Д

А

А

Г

Г

О

О

Г

Г

І

І

В

В

 

 

УДК 378.937:37.032 МОДЕЛЬ  ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Александрова О.Ф., викладач  Запорізький національний університет 

Стаття  розглядає  модель  формування  гуманістичних  цінностей  майбутніх  вчителів  як  спробу 

ефективного вирішення проблеми всебічного розвитку майбутнього фахівця освіти.  

Ключові слова: модель, виховна система, педагогічні умови, гуманістичні цінності  

Александрова  Е.Ф.  МОДЕЛЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГУМАНИСТИЧЕСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ    В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ  БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ  /  Запорожский  национальный 

университет, Украина. 

Статья  рассматривает    модель  формирования  гуманистических  ценностей  будущих  учителей  как 

попытку  эффективного  решения    проблемы    всестороннего  развития  будущего  специалиста 

образования.  

Ключевые слова: модель, воспитательная система, педагогические условия, гуманистические ценности. 

Alexandrovа  Е.  MODEL  OF  FORMATION  HUMAN  VALUES  IN  TEACHERS’    PROFESSIONAL 

TRAINING   / Zaporizhzhya National University, Ukraine. 

The  article  deals  with  the  model  of  formation  teachers’  human  values  as  efficient  attempt  of  solving  the 

problem future professional’s comprehensive development. 

Key words: model, educational system, pedagogic conditions, human values. . 

Постановка  проблеми.

  Ефективним  вирішенням  проблеми  особистісного  розвитку  майбутнього 

вчителя стає модель формування гуманістичних цінностей. Створення моделі формування гуманістичних 

цінностей  вимагає  врахування  всього  комплексу  педагогічних  умов  фахової  підготовки  майбутніх 

вчителів. У контексті нашого дослідження  педагогічні умови є логічною сукупністю заходів, які мають 

забезпечити  досягнення  мети  формування  гуманістичних  цінностей  та  сприяти  вихованню  особистості 

майбутнього  вчителя  –  гуманіста  й  професіонала.  Вони  свідомо  створюються  в  навчальному  процесі  й 

забезпечують ефективність вирішення професійно-педагогічних завдань. Аналіз  останніх  досліджень.

  Сучасні  науковці  Ю.К. Бабанський,  Є.Б. Бабошина,  З.Н. Курлянд, 

Харламов І.В.,  О.С. Цокур  визначили  педагогічні  умови  формування  моральних  (гуманістичних) 

цінностей у вищих навчальних закладах [1, 2, 3, 4, 5]. Серед цілого ряду педагогічних умов, необхідних 

для  формування  гуманістичних    цінностей  у  майбутніх  вчителів,  ми  вважаємо  доцільним  виділити 

найважливіші, а саме:  

 

гуманізацію та гуманітаризацію освітнього середовища вищого навчального закладу;  

реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освітньому процесі;  

зосередження  головної  уваги  на  ціннісно-мотиваційній  домінанті  особистості,  яка  визначає  її професійну спрямованість. 

Мета статті:

 розглянути модель формування гуманістичних цінностей майбутнього  вчителя, визначити 

педагогічні умови та принципи її реалізації. 

Врахування зазначених педагогічних умов дає підстави для побудови моделі формування гуманістичних 

цінностей  майбутніх  вчителів.  Як  відомо,  моделлю  називають  штучно  створений  об’єкт,  який  в 

узагальненому  вигляді  показує  структуру  об’єкта  моделювання,  його  складові  частини  та  відношення 

між  ними.  Моделі  мають  відповідати  таким  вимогам,  як  відповідність  об’єкта  моделювання,  тобто  в 

нашому  випадку,  процесу  формування  гуманістичних  цінностей  у  фаховій  підготовці  вчителів, 

можливість  заміщення  цього  об’єкта  на  певних  етапах  дослідження,  здатність  давати  достатню 

інформацію  про  згаданий  об’єкт.  Спираючись  на  досвід  попередніх  досліджень  [6,  7,  8,  9],  ми 

здійснювали конкретизацію моделі формування  гуманістичних  цінностей майбутніх вчителів за такими 

ознаками: цілеспрямованість на розвиток гуманістичної особистості; обов’язковість реалізації принципу 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка