Вісник львівського університету філософсько-політологічні студіїСторінка1/144
Дата конвертації28.12.2018
Розмір2,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Філософсько-політологічні студії

Випуск 1


Виходить з 2010 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львів – 2010

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка
Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 1. 285 с.

Visnyk of Lviv University. Series: Philosophical political studies . 2010. Vol. 1. 285 p.

Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.


The actual problems of the methodology of the Political Science were highlighted. The development of the Political Science and modern theoretical and methodological approaches of the research of political processes and institutions in Ukraine.
Редакційна колегія: Іван Бідзюра, д-р політ. наук, проф.; Іван Варзар, д-р політ. наук, проф.; Надія Гапон, д-р філос. наук, проф.; Микола Гетьманчук, д-р, істор. наук, проф.; Валерій Денисенко, д-р філос. наук, проф. (відп. ред.); Антоніна Колодій, д-р філос. наук, проф.; Маркіян Мальський, д-р екон. наук, проф.; Володимир Мельник, д-р філос. наук, проф.; Ігор Мельник, д-р політ. наук; Світлана Наумкіна, д-р політ. наук, проф.; Юрій Пачковський, д-р соціолог. наук, проф.; Віктор Петрушенко, д-р філос. наук, проф.; Анатолій Романюк, д-р політ. наук, (заст. відп. ред.); Алла Сіленко, д-р політ. наук, проф.; Олег Сичивиця, д-р філос. наук, проф.; Леся Угрин, канд. політ. наук, доц.; (відп. секр.); Михайло Швагуляк, д-р істор.наук, проф.
Editorial board: Ivan Bidzjura, Ivan Varzar, Nadiya Hapon, Mykola Hetmantshuk, Valerij Denysenko (editor-in-chief), Antonina Kolodiy, Markiyan Malskyj, Volodymyr Melnyk, Ihor Melnyk, Svitlana Naumkina, Yurij Pachkovsryj, Viktor Petrushenko, Anatilij Romanuyk (assistant ofeditor-in-chief),Alla Silenko, Oleh Sychyvytshja, Lesya Uhryn (editorial secretary), Mychajlo Shvahylyak


Address of the Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv,

Universytetska Str., 1, Lviv 79000

tel. (0322) 2394-462
Адреса редакційної колегії

79000 Львів, вул. Університетська, 1

Університет, філософський факультет

Тел. (0322) 2394-462Відповідальний за випуск В. Денисенко

Редактори Р.Гамада

Редактор (англ. анотацій) О.Сорокопуд

Макетування, комп’ютерна верстка О.Купченко


Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № від 2010 р.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка