Вісник дніпропетровського університету імені альфреда нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2014. №2 (8)


ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯСкачати 50,93 Kb.
Сторінка4/10
Дата конвертації23.03.2020
Розмір50,93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.

 

Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2014. № 2 (8)

88

ки (Є. Ільїн, Н. Кузьміна, А. Реан, В. Симонов, Н. Ткачова, О. Щербаков, П. Шавір та ін.); фор-мування професійної спрямованості особистості в процесі професійної підготовки у вищій 

школі (О. Борисова, Я. Васильєв, М. Дуранов, В. Жернов, К. Жукова, В. Зінченко, В. Каль-

ней, А. Кир’якова, О. Лешер, С. Матушкін, І. Сасова, А. Троцко, Л. Шевченко, Н. Яковлева та 

ін.); умови та шляхи формування й корекції професійної спрямованості особистості студен-

тів (М. Дьяченко, Е. Зеєр, Є. Іванченко, Н. Кузьміна, О. Маслюк, В. Сластьонін, О. Темрук,  

Г. Тимошко, Г. Томілова, П. Шавір та ін.).

Науковці С. Асадуліна, А. Гебос, О. Гребенюк, Т. Деркач, С. Зимічева, Є. Ільїн, А. Мар-

кова, В. Сластьонін, П. Якобсон, В. Якунін та інші вивчали сутність структури професійної 

спрямованості особистості та робили спроби виокремити її структурні компоненти. Науко-

ві джерела свідчать, що вчені виокремлюють компоненти у структурі професійної спрямо-

ваності з метою діагностики її наявності та рівня її сформованості, деякі вчені – з метою по-

дальшої розробки педагогічних технологій її формування.Метою

 публікації є аналіз понять «особистісна спрямованість», «професійна спрямо-

ваність», а також визначення основних компонентів, що формують професійну спрямова-

ність особистості майбутнього фахівця.

Згідно з поставленою метою нами було визначено основні завдання: здійснити аналіз 

психолого-педагогічної літератури та емпіричного досвіду науковців-дослідників щодо сут-

ності спрямованості особистості та професійної спрямованості; здійснити аналіз психолого-

педагогічної літератури та емпіричного досвіду науковців-дослідників щодо компонентів, 

які формують професійну спрямованість; на основі проведеного аналізу визначити основ-

ні компоненти, що формують професійну спрямованість особистості майбутнього фахівця; 

з’ясувати перспективи щодо подальших досліджень у цьому напрямі. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка