Вісник дніпропетровського університету імені альфреда нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. №1 (9)


ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯСкачати 88,36 Kb.
Сторінка9/11
Дата конвертації24.03.2020
Розмір88,36 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.

 

Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9)

198


Висновки  з  проведеного  дослідження  і  перспективи  подальших  розвідок. 

Теоре-


тичний аналіз психолого-педагогічної літератури та проведене дослідження дозволили ви-

значити показники компетенції професійних особистісних якостей студентів торговельно-

економічного профілю.

Визначено, що професійна компетентність формується і базується на досягненнях по-

передніх періодів  розвитку  особистості,  тісно  пов’язана з  її  соціальними взаємодіями  та 

особистісними особливостями. Водночас професійна компетентність можлива лише за на-

явності  відповідних  знань,  навичок,  умінь,  сформованості  внутрішнього  світу  особистос-

ті – потреб, установок, професійної орієнтації та мотивів діяльності, вимог до себе, до своїх 

професійних якостей, результатів власної діяльності.

Доведено,  що  професійна  компетентність  студентів  торговельно-економічного 

профілю  є  явищем  багатовимірним,  яке  представлене  у  сукупності  чотирьох  компо-

нентів:  світоглядно-мотиваційного,  теоретико-  когнітивного,  практично-діяльнісного  і 

функціонально-творчого.

Отже, якісне формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців торговельно-

економічного профілю надасть реальну можливість підготувати професіоналів відповідно-

го рівня за спеціальністю, конкурентоспроможних на ринку праці, що вільно володіють сво-

їми професійними навичками і орієнтується в суміжних галузях діяльності, здатних до ефек-

тивної роботи за спеціальністю, готових до постійного професійного розвитку, соціальної і 

професійної мобільності.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка