Вісник дніпропетровського університету імені альфреда нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. №1 (9)


ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯСкачати 88,36 Kb.
Сторінка7/11
Дата конвертації24.03.2020
Розмір88,36 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.

 

Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9)

196


Вони вимагають від фахівця певних знань та умінь, а також професійно необхідних 

якостей. До професійних 

якостей сучасного фахівця відносять:

– відмінне знання профілюючих дисциплін;

– комерційно-технічну ерудицію; 

– уміння аналізувати результати комерційної діяльності з урахуванням стану ринку й 

уміння використовувати це у своїй роботі;

– уміння вести фінансово-економічні розрахунки господарської діяльності підприєм-

ства, їх платіжно-кредитні операції;

– уміння вести облік матеріальних цінностей

– уміння планувати роботу;

– знання офісної роботи;

уміння складати і підписувати торгово-комерційні договори;

уміння оцінювати необхідність підписання нових торгових угод, інвестицій;

знання мікро- і макроекономіки;

– уміння давати експертні оцінки економіко-господарській діяльності підприємства;

– уміння вести рекламу;

– уміння вести маркетингові дослідження;

– уміння оцінювати соціально-економічні умови;

знання механізмів ціноутворення;

– знайомство із загальними технологічними процесами (якщо фахівець працює на ви-

робництві);

– знання основ товарознавства;

– знання основ геополітики. 

Другим важливим розділом знань фахівця торговельно-економічного профілю є за-

гальноосвітні знання:

– вільне володіння державною мовою;

– професійне володіння однією з іноземних мов;

– професійне володіння персональним комп’ютером;

– уміння вести діловодство; 

– уміння вести комерційне листування;

– знання норм діяльності підприємств, організацій, установ;

– знання правових принципів внутрішньо-економічних відносин торгових комерцій-

них підприємств і організацій; 

знання юридичних основ діючих підприємств і тих, що створюються; 

знання правил етикету, зокрема ділового; 

– знання правил техніки безпеки в роботі з офісною технікою;

– уміння оформляти митні документи;

– знання питань з охорони навколишнього середовища і їх законодавчої бази; 

– знання основ наукової організації праці. 

Для плідної роботи мало бути тільки гарним фахівцем, адже фахівець постійно має 

справу не лише із законами і паперами, але і з людьми. А спілкування з людьми передба-

чає уміння спілкуватися, уміння бути приємним співрозмовником. Тому наступним крите-

рієм визначення кваліфікаційних характеристик фахівців торговельно-економічного профі-

лю вважається психологічний, який передбачає:

– психологічну ерудицію;

– організаторські здібності;

– уміння спілкуватися;

– знання психологічних основ ділової бесіди і переговорного процесу;

– знання основ розрядки негативних емоцій і техніки самозаспокоєння

– уміння стримувати свої емоції;

– знання основ психології особистості й уміння використовувати ці знання в роботі;

– знання психології управління і менеджменту. 

Тісне спілкування передбачає високий рівень загальної культури фахівця. Це:

– уміння поводитися в товаристві;

– знайомство з культурно-історичними особливостями своєї країни;

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка