Випуск тридцять перший


Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимогСторінка219/219
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,7 Mb.
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219
Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.

7. Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк.


Відповідальний секретар – к.п.н., доцент Карпенко Ореста Євгенівна
тел. 095 611 74 11, 097 899 75 65
Н АУКОВЕ ВИДАННЯ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Серія “Педагогіка”

ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ

Головний редактор Надія Скотна


Редактор розділу Марія Чепіль

Технічний редактор Ольга Лужецька

Коректор Роман Вишнівський

Здано до набору 26.02.2015 р. Підписано до друку 05.03.2015 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 20,5. Зам. 41.Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12.04.2005 р.). 82100, Дрогобич, вул. І. Франка, 24, к. 42. тел. 2 – 23 – 78.

1 Койне (від грец. κοινή διάλεκτος – спільна (загальна) мова) – діалект грецької мови періоду приблизно від 300 року до н. е. Спочатку термін “койне” використовували в лінгвістиці лише стосовно загальногрецької мови, яка склалася в елліністичний період (IV – III ст. до н. е.) на іонійсько-атенській діалектній основі й виконувала функції суспільної мови ділової, наукової і художньої літератури Греції до II – III ст. н. е. Елліністичне койне, що заступило давні грецькі діалекти, стало історичною основою для сучасних грецьких діалектів, утворених після розпаду койне. Сучасна соціолінгвістика трактує койне й в ширшому сенсі – як будь-який засіб спілкування (переважно усного), що забезпечує постійну комунікативну зв'язаність певного регіону [1].

2 Аттикізм – від назви аттичного діалекту, яким були написані класичні твори та який вважався найбільш “правильним” і “чистим” за будь-який інший мовний діалект. Будь-яке відхилення від аттичної норми вважалось помилкою і виправлялось [2, 56].

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка