Випуск тридцять першийСторінка218/219
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,48 Mb.
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219
Sulaeva Natalia. Native arts education

XIII – mid XVI centuries:

non-formal and formal…………………………………………….293

Sharapa Hanna. Organization humane interaction

with pupils as an important task of the teacher…………………...303OUR AUTHORS………………………………………………………315


В И М О Г И

до збірника фахового наукового видання

Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ:ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ”

(Серія “Педагогіка”)


Збірник є науковим виданням з педагогіки, який з січня 2015 р. буде виходити двічі на рік.

1. Приймаються статті обсягом 9 – 12 сторінок. Подавати в комп’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. Cтатті надсилати на електронну адресу (kafpedag@gmail.com) (усі береги по 2,5 см). У тексті заборонити переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК та ключові слова.

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково повинні мати переклад імені, прізвища автора і назви статті). До анотації додаються 4 – 7 ключових слів.

3. Статті збірника повинні відповідати структурі. Основна частина статті має відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обов’язково містити такі структурні елементи: 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. 2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор та 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 4. Визначення мети та завдань дослідження (формулюється мета статті та визначаються завдання, які дають змогу її досягти); 5. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 6. Висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання).

Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); (Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1).

4. Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.

5. До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук.

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка