Випуск тридцять перший


Перспективи подальших дослідженьСторінка167/219
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,48 Mb.
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   219
Перспективи подальших досліджень. Викладене вище не вичерпує усіх аспектів означеної проблеми. Вважаємо, що перспек-тивою подальших досліджень може стати вивчення досвіду іншомовної підготовки дорослих як в Україні, так і за кордоном.
Література

 1. Абульханова-Славская К. Деятельность и психология личности / К. Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. – 335 с.

 2. Ананьев Б. Некоторые проблемы психологии взрослых / Б. Ананьев. – М. : “Знание”, 1972. – 32 с.

 3. Андрющенко Т. Сучасні вимоги до світи дорослих / Т. Андрющенко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 183, ч. 1. – С. 12 – 16.

 4. Бурденюк Г. Креативно-деятельностный подход к обучению взрослых иностранным языкам / Г. Бурденюк, Л. Юрчук // Мова і культура. – К. : Видав-ничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. V. – С. 310 – 313.

 5. Выготский JI. История развития высших психических функцій : собр. соч. в 3 т. / JI. Выготский. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 3. – 250 с.

 6. Гальскова Н. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика : учеб. пособие [для студ. лингв., ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений] / Н. Гальскова, Н. Гез. – М. : ИЦ “Академия”, 2005. – 336 с.

 7. Григор’єва Т. Особливості навчання іноземних мов дорослих / Т. Гри-гор’єва // Вісник Львівського університету : серія педагогічна : зб. наук. праць. – Львів, 2005. – Вип. 20. – С. 78 – 83.

 8. Григор’єва Т. Педагогічні умови ефективного навчання дорослих / Т. Григор’єва // Вісник Житомирського університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2008. – Вип. 37. – С. 148 – 153.

 9. Ефимова Р. Некоторые особенности обучения взрослых иностранному языку / Р. Ефимова [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www. pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2008/III/uch_2008_III_00039.pdf.

 10. Калинина А.Г. Индивидуально ориентированная модель организации дополнительного образования взрослых по иностранным языкам: на материале английского язика : автореф. дисс. ... канд. пед. наук / А.Г. Калинина. – Нижний Новгород, 2006. – 20 с.

 11. Китайгородская Г. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика / Г. Китайгородская. – М. : Рус. яз., 1992. – 254 с.

 12. Леонтьев А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологи : Избранные психологические труды / А. Леонтьев. – М.; Воронеж : МПСИ, НПО “МОДЭК”, 2001. – 447 с.

 13. Рубинштейн С. Основы общей психологии / С. Рубинштейн. – СПб. : Питер-Ком, 1999. – 720 с.

 14. Рыжикова Е.П. Научно-педагогические условия изучения иностранного языка в системе андрогогики : автореф. дисс. … канд. пед. наук / Е.П. Рыжикова. – М., 2001. – 20 с.

 15. Сафонова В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / В. Сафонова. – Воронеж : Истоки, 1996. – 237 с.

 16. Сігаєва Л. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Л. Сігаєва. – К. : ЕКМО, 2010. – 419 с.

 17. Старкова Д. Психолингвистические особенности обучения взрослых иностранному языку / Д. Старкова, Т. Польшина // Педагогическое образование в России. – 2012. – № 1. – С. 84 – 87.

 18. Фольварочний І. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та країнах Європейського Союзу / І. Фольварочний // Наукові записки Тернопіль-ського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 14 – 19.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   219


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка