Вип. 15, 2016 Педагог±каСкачати 109,7 Kb.
Сторінка6/14
Дата конвертації24.03.2020
Розмір109,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Аналіз  досліджень. 

Питання  дослідницької  компетентності  як  чинника  розвитку 

творчих здібностей молодої людини, закладених у ній природою розглядають як зарубіж-

ні, так і вітчизняні вчені. Психолого-педагогічній проблемі науково-дослідницької діяль-

ності студентів присвячено роботи науковців як С. Архангельського, В. Андрєєва, Ю. Ба-

банського,  В.  Давидова,  С.  Зінов’єва,  В.  Крутецького  та  інших.  У  своїх  дослідженнях 

В. Болотов, І. Зимня, С. Осипова, Ю. Соляніков, О. Ушаков, А. Хуторський розглядають 

дослідницьку компетентність як ключовий компонент професійної компетентності. Ви-

вчали теоретичні засади організації науково-дослідницької діяльності студентів Є. Бар-

біна, Г. Васянович, О. Глузман, В. Гриньова, Н. Кічук, М. Князян, В. Козаков, З. Кур-

лянд, С. Литвиненко, В. Майборода, А. Маркова, Г. Нагорна, О. Пєхота, М. Левочко. Так, 

М. Архипова розробила модель дослідницької компетентності, яка містить спрощені ком-

поненти системи формування заданих властивостей особистості майбутнього фахівця-

дослідника, а саме: цільового, мотиваційного, змістовного та організаційного [1]. 

Методику  формування  дослідницьких  компетентностей  засобами  інформаційного 

освітнього середовища (веб-сайтів) запропонували О. Норкіна, М. Вінник, Н. Осипова 

та Ю. Тарасич, яка передбачає інтерактивне спілкування педагогів і студентів, розвиток у 

них умінь і навичок дослідницької діяльності [3].

Науковці Л. Горшкова та Л. Коваль стверджують, що навчально-наукова і науково-до-

слідна робота студентів має бути оптимізована та мати чітко окреслені періоди здійснення 

протягом усього терміну навчання у ВНЗ. У своєму дослідженні вони визначають етапи 

формування дослідницької компетентності (початковий, спрямовувальний, діяльнісний, 

аналітичний, синтетичний, інтеграційний) згідно з віковими особливостями студентів і 

принципами поетапності та послідовності [5].

Одночасно  зауважимо,  що  в  наукових  дослідженнях,  націлених  на  вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх землевпорядників, розглядаються лише окремі аспек-

ти формування науково-дослідницької компетентності без врахування її як умови ефек-

тивного професійного навчання. Ця проблема концентрує навколо себе низку принци-

пово важливих ключових питань, таких як: визначення сутності науково-дослідницької 

компетентності  майбутніх  землевпорядників;  виявлення  закономірностей  формування 

означеної компетентності у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів спеці-

альності «Геодезія та землеустрій» вищих навчальних закладів; розробку форм, методів, 

що забезпечують оволодіння науково-дослідницькою компетентністю та здійснення екс-

периментальної перевірка їх ефективності.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)  

 425


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рус±на Н., Люльчик В., Кийко Н., Петрова О. Формування досл±дницьких...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка