Вип. 15, 2016 Педагог±каСкачати 109,7 Kb.
Сторінка14/14
Дата конвертації24.03.2020
Розмір109,7 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
REFERENCES

1. Arkhypova M. V. Komponenty formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnoho inzhenera-

pedahoha  /  M.  V. Arkhypova  [Elektronnyi  resurs].  –  Rezhym  dostupu  :  http://www.rusnauka.com/30_

NIEK_2009/Pedagogica/54132.doc.htm

2.  Babanskyi Yu.  K.  Vvedenye  v  nauchnoe  yssledovanye  :  ucheb.  posob.  dlia  stud.  ped.  yn-tov  / 

Yu. K. Babanskyi, V. Y. Zhuravlev, V. K. Rozov. – M. : Prosveshcheshchenye, 1988. – 239 s.

3. Vinnyk  M.  O.  Formuvannia  doslidnytskykh  kompetentnostei  studentiv  spetsialnosti  «Prohramna 

inzheneriia»  na  prykladi  vykladannia  kursu  «Hrupova  dynamika  ta  komunikatsii»  /  M.  O.  Vinnyk, 

N. V. Osypova, Yu. H. Tarasich, A. P. Savenko // Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu 

imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Seriia : Pedahohika. – 2014. – T. 245, 

Vyp. 233. – S. 95–101. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2014_245_233_20

4. Holovan M. S. Sutnist ta zmist poniattia «doslidnytska kompetentnist» / M. S. Holovan, V. V. Yatsen-

ko // Teoriia ta metodyka navchannia fundamentalnykh dystsyplin u vyshchii shkoli : zbirnyk naukovykh 

prats. Vypusk VII. – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil NMetAU, 2012. – S. 55–62.

5. Horshkova L. M. Pedahohichni umovy formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti studentiv bio-

lohichnoho profiliu / L. M. Horshkova, L. V. Koval // Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho 

universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Ser. : Pedahohichni nauky. – 2015. – Vyp. 27. – S. 78–84. – Re-

zhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2015_27_16

6. Zhuravska N. S. Metodyka navchannia ta vykhovannia u vyshchykh navchalnykh akladakh krain 

Yevropeiskoho Soiuu ta Ukrainy : porivnialnyi aspekt [monohrafiia] / N. S. Zhuravska. – Nizhyn : Vydavets 

PP Lysenko M. M., 2015. – 608 s.

7. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» № 1556-VII vid 01.07.2014 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 

dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

8. Zymniaia Y. A. Obshchaia kultura y sotsyalno-professyonalnaia kompetentnost cheloveka / Y. A. Zy-

mniaia // Vysshee obrazovanye sehodnia. – 2005. – № 11. – S. 14–20.

9. Kozak L. Formuvannia doslidnytskykh kompetentsii maibutnikh vykladachiv doshkilnoi pedahohiky 

i psykholohii / L. Kozak // Neperervna profesiina osvita : teoriia i praktyka. – 2014. – Vyp. 1–2. – S. 55–60.

10. Lavrysh Yu. E. Osoblyvosti orhanizatsii naukovo-doslidnytskoi diialnosti studentiv vyshchykh nav-

chalnykh zakladiv / Yu. E. Lavrysh // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi 

politekhnichnyi instytut». Seriia : Filolohiia. Pedahohika. – 2013. – Vyp. 2. – S. 72–76. – Rezhym dostupu : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufil_2013_2_13

11. Mishchenina T. Formuvannia doslidnytskoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv filolohichnykh spet-

sialnostei /T. Mishenina [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://ddpu.drohobych.net/pedagogics/

arhiv/29_ch3_2014/13.pdf

12. Norkina O. V. Rozvytok doslidnytskoi kompetentnosti pedahohiv yak umova pidvyshchennia efek-

tyvnosti doslidno-esperymentalnoi roboty / O. V. Norkina [Эlektronnыi resurs] – Rezhym dostupu : http://

conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/idpurso/paper/view/92

13. Onipko V. Orhanizatsiia poshukovo-doslidnytskoi diialnosti maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh 

dystsyplin u pidhotovtsi do roboty u profilnii shkoli / V. Onipko // Vytoky pedahohichnoi maisternosti. – 

2013. – Vyp. 11. – S. 246–250.

14.  Khutorskoi  A.  V.  Kliuchevye  kompetentsyy  kak  komponent  lychnostno-oryentyrovannoi 

paradyhmы obrazovanyia / A. V. Khutorskoi // Narodnoe obrazovanye. – 2003. – № 2. – S. 55–61.Статтю подано до редакції 10.03.2016 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка