Вимоги до ведення класних журналів Початкова школаСторінка1/25
Дата конвертації30.03.2019
Розмір0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Вимоги


до ведення класних журналів

Початкова школа


Оскільки класний журнал є шкільним (державним) документом, то ведення правильних, чітких, нормативно визначених записів у ньому є обов’язковим для кожного педагогічного працівника. Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках до ведення класного журналу» та відповідно до критеріїв та форм оцінювання навчальних досягнень учнів.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є днем, а знаменник — місяцем (04/09). Так само проставляється дата і на правій сторінці журналу. Звертаємо увагу, що приклад, наведений у «Вказівках до ведення класного журналу»,  не відповідає дійсності.Переносити вимоги до записів у журналах для основної  та старшої школи на початкову школу не допускається.

Усі записи у класному журналі ведуться державною мовою, чітко і охайно, пастою одного (синього або чорного) кольору. Допускається запис тем, змісту уроку на правій сторінці журналу мовою навчального предмета (російською та мовами національних меншин).

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів. Назви освітніх галузей зазначати не потрібно.

1 клас    Навчання грамоти (не слід відводити окремі сторінки на читання і письмо).

2-4 класи    Українська мова.

                    Українське читання.

2-4  класи   Іноземна мова (у дужках вказати мову).

1-4 класи    Математика.

1-2 класи    Я і Україна.

3-4 класи    Я і Україна. Природознавство.

                    Я і Україна. Громадянська освіта.

1-4 класи    Я і Україна. Довкілля.

1-4 класи    Мистецтво.

                    Образотворче мистецтво.

                    Музика.

                    Трудове навчання: технічна і художня праця.

                    Фізична культура.

                    Основи здоров’я.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки.

У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.

На сторінках «Облік відвідування відсутність учня слід записувати у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н — відсутність без поважної причини, хв — відсутність через хворобу, пп — відсутність з поважної причини, а знаменник — на кількість пропущених уроків.

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти  і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. № 401/52 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.  

Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності запроваджено бальне оцінювання учнів початкової школи з другого класу. Таким чином, вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів з 2008-2009 навчального року здійснюватиметься лише у 1 класі. При цьому ніякі записи у рівнях (буквами) чи балах (цифрами)  не допускаються.

У 2 класі оцінювання в балах учитель розпочинає застосовувати поступово. Протягом вересня та жовтня важливо надавати перевагу балам  достатнього і високого рівнів, ураховуючи індивідуальні особливості  дітей та різні можливості досягнення ними певного рівня знань.

У першому семестрі  2 класу відсутній тематичний контроль, а види періодичного контролю слід проводити у листопаді — грудні.

Нагадуємо, що у початкових класах застосовуються різні види контролю: поточний, періодичний, тематичний та підсумковий, що дає змогу більш об’єктивно оцінити рівень засвоєння програмового матеріалу, сформованості предметних компетенцій та цільових компетентностей при вивченні кожного навчального предмета.Корегуючий бал за всі види  оцінювання не виставляється.

Облік поточних оцінок ведеться на лівих сторінках класного журналу.Тематичне оцінювання, як правило, здійснюється після засвоєння програмової теми. У разі, коли вона розрахована на велику кількість годин, її слід розділити на логічно завершені частини — підтеми. Якщо ж програмова тема невелика за обсягом, то її можна об’єднати з однією або кількома наступними темами. Отже, одиницями тематичного контролю можуть бути: підтема, тема, кілька тем, модуль. Розподіл та об’єднання уроків для тематичного оцінювання проводиться з урахуванням логічної структури їх змісту. Кількість тематичних блоків для оцінювання визначається учителем залежно від кількості годин на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 год. — 2 тематичних оцінки за семестр, 2-3 год. — 3-4 тематичних оцінки тощо). У журналі  тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Виставлення тематичної оцінки здійснюється на основі поточних та перевірних  (самостійних, контрольних, тестових тощо) робіт з певної теми.

При складанні календарно-тематичних  планів з української мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків виставляється тематичний бал.

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть проводитись відповідно до розпорядження директора загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Фіксуються вони у журналі з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. Результати цих робіт враховуються під час виставлення підсумкових балів за семестр, але вони не є визначальними.

Періодичний контроль спрямовується на визначення й оцінювання сформованості загальнопредметних умінь і навичок. Записування результатів періодичного контролю здійснюється у період їх проведення у колонці на лівій сторінці журналу без фіксації дати (оцінки виставляються упродовж певного періоду). Допускається скорочення назв періодичного контролю за правилами скорочення слів української мови.

На правій сторінці журналу одночасно із записом змісту уроку зазначаються відповідні види перевірок у ті дні, коли вони проводилися. У цьому випадку назва виду перевірної роботи на правій сторінці записується  декілька разів.

З української мови перевіряються й оцінюються навчальні досягнення учнів із таких аспектів:

-         слухання-розуміння (аудіювання);

-         діалогічне мовлення;

-         монологічне мовлення (усний переказ чи твір);

-         читання вголос;

-         письмо (письмовий переказ);

-         знання про мову й мовлення, мовні уміння і навички (мовна тема);

-         орфографічні та пунктуаційні навички (диктант);

-         графічні навички письма (списування).

За навчальні письмові перекази і твори бали в журнал не виставляються. За контрольний письмовий переказ у журнал заноситься тільки оцінка за зміст. У зошит виставляється дві оцінки в балах: за зміст і за грамотність.

За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір) бали виставляються протягом семестру у відповідну колонку. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без фіксації дати.

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.

Підсумкова перевірка навички читання здійснюється в 2-4 класах індивідуально два рази на рік: в кінці першого (з 15 по 25 грудня) і в кінці другого (з 5 по 15 травня) семестрів. Результати перевірки фіксуються в балах у  колонці без зазначення дати.

Швидкість читання  не є  пріоритетом при визначенні оцінки за рівень сформованості навички читання, якщо це не поскладове читання.

Процедура підсумкової перевірки навички читання описана в методичних рекомендаціях «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (стор. 38 — 39).

Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам’ять відповідної кількості творів:

2 клас — 6-7 віршів;

3 клас — 7-8 віршів;

4 клас — 8-10 віршів, 2-3 уривки  з прозових творів.

Перевірка цього виду діяльності здійснюється індивідуально, що дає змогу вчителю накопичувати оцінки. Бали за вивчені напам’ять твори виставляються у наступній колонці після уроку, коли цей твір було задано, без фіксації дати.Перевірка вивчення напам’ять творів малих жанрів (скоромовок, прислів’їв, приказок) здійснюється в процесі поточного оцінювання.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка