“використання різних форм і методів на уроках фізики, як один із шляхів підвищення ефективності уроку”Сторінка4/4
Дата конвертації26.03.2020
Розмір48,5 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4
Уроки-співбесіди або уроки повторного (поглибленого) розгляду вузлових понять теми. На цих уроках: питання до вчителя, робота з опорними конспектами, з самоконтролем, постановка і аналіз фронтальних дослідів, вправи.

 • Уроки навчання умінню розв”язувати задачі з застосуванням дидактичних матеріалів з кількома рівнями складності завдань.

 • Уроки лабораторних робіт.

 • Уроки узагальнення і систематизації знань і умінь учнів: семінари, конференції, навчальні дискусії,ділова гра та інші.

 • Заключний контроль знань і вмінь учнів з теми в формі тематичної атестації з використанням завдань різного рівня складності.

  Таким чином, процес навчання дозволяє розв”язувати одне і те саме навчально-виховне завдання різним поєднанням не тільки методів, а й форм організації навчального процесу.

  Ефективність уроку — це ступінь досягнення поставленої мети педагогічної діяльності з урахуванням оптимальності (необхідності та достатності) витрачених зусиль, засобів та часу.

  До критеріїв якості уроку можна також віднести доцільне поєднання репродуктивної та продуктивної діяльності учнів, продуману послідовність етапів навчальної роботи, завдяки чому оптимально розподіляється зміст, підтримується рівень активності учнів протягом усього заняття, забезпечується поєднання відтворюючої та творчої, колективної та індивідуальної роботи.

  Перш за все учителю необхідно знати вимоги до уроку фізики, інформатики на сучасному етапі.

  Урок повинен:


  • будуватися відповідно обраної учителем системи навчання;

  • плануватися з урахуванням комунікативної спрямованості, яка повинна проходити наскрізь в ході реалізації практичної мети навчання фізики, інформатики;

  • мати сприятливий психологічний клімат;

  • викликати в учнів мотивацію вивчення предметів за рахунок залучення кожного до активної розумової діяльності, торкаючись при цьому й емоційної сфери дитини;

  • готувати учнів до самостійної роботи у позаурочний час;

  • мати в наявності необхідні засоби, які дозволяють створювати навчальні ситуації та використовувати їх;

  • включати різноманітні навчальні ігри, щоб знімати втому та напругу;

  • проводитися у нормальному (а не в уповільненому) темпі.

  Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації учнів на уроці є організація самостійної навчальної роботи. Вона посідає виняткове місце на сучасному уроці, тому що учень отримує знання тільки в процесі особистої самостійної діяльності.

  Самостійна робота - це засіб навчання, який:

  - формує у того, хто навчається, на кожному етапі його руху від незнання до знання необхідний обсяг та рівень знань, навичок і умінь для вирішення певного класу пізнавальних задач і відповідного просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності;

  - виробляє у учнів психологічну установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в потоці інформації при розв’язанні нових пізнавальних задач;

  - є найважливішою умовою самоорганізації і самодисципліни тих, хто навчається, в оволодінні методами учбової діяльності;

  - є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва і управління самостійною пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання.

  Ефективність виконання самостійної роботи в процесі навчання багато в чому залежить від умов її організації, змісту і характеру завдань, логіки викладу знань, якості досягнутих учнем результатів в ході виконання цієї роботи і т.д.

  Самостійна робота як прийом навчання може входити майже до всіх методів навчання, застосовується на різних етапах процесу навчання.

  Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації учнів на уроці є організація самостійної навчальної роботи. Вона посідає виняткове місце на сучасному уроці, тому що учень отримує знання тільки в процесі особистої самостійної діяльності. Колективне навчання є також одним з ефективних засобів підвищення результативності роботи вчителя іноземної мови при формуванні комунікативної компетенції учнів (мовної, мовної, соціокультурної, компенсаторної).

  Головною перевагою принципу диференціації та індивідуалізації є повна зайнятість всіх учнів, яка самостійно переходить від рівня до рівня, що також є умовою підвищення ефективності навчання.

  До критеріїв якості уроку можна також віднести доцільне поєднання репродуктивної та продуктивної діяльності учнів, продуману послідовність етапів навчальної роботи, завдяки чому оптимально розподіляється зміст, підтримується рівень активності учнів протягом усього заняття, забезпечується поєднання відтворюючої та творчої, колективної та індивідуальної роботи.

  Але майстерність учителя виявляється не лише в умінні грамотно підготувати та провести урок, а й в умінні проаналізувати власні уроки та уроки колег, тобто в умінні здійснювати аналіз та самоаналіз уроків.

  Під аналізом мається на увазі визначення того, що робить учитель та його клас, обґрунтування доцільності чи недоцільності вправ, бачення альтернативних шляхів досягнення цілей. Аналіз будь-якого уроку являє собою цілий комплекс аспектів, як чисто методичних, так і загально педагогічних, психологічних предметних. Хороший аналіз уроку є не стільки критичним, скільки конструктивним.

  Самоаналіз припускає порівняння логіки запланованих дій (конспект уроку) з логікою проведення реального уроку.  Ефективність уроку в оцінюванні його керівником залежатиме не тільки від якості відбору вчителем змісту навчального матеріалу і адекватності методів і форм, використаних на цьому уроці, не тільки від того результату засвоєння знань, який показують учні, але і від витрат ресурсів учасників освітнього процесу.


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка