Використання ідей в. О. Сухомлинського для розвитку екологічної культури дітейСкачати 38,25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2019
Розмір38,25 Kb.
  1   2

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ


Одним із шляхів формування екологічної культури дошкільнят є звернення до надбань педагогічної спадщини видатного українського педагога, заслуженого вчителя України В. Сухомлинського, зокрема до його досвіду у сфері екологічного виховання дітей. Саме В. Сухомлинським широко, повно і вичерпно були закладені основи не лише теорії, а й практики екологічного виховання молодого покоління.

Цінним для розуміння педагогічної творчості видатного педагога є праці вітчизняних учених М. Антонця, В. Бондаря, Н. Калениченко, О. Савченко, О. Сухомлинської, М. Ярмаченка та ін. Незважаючи на певні досягнення у вивченні спадщини В. О. Сухомлинського, на сьогодні недостатньо досліджень, що відображають сутність означеної проблеми та творче впровадження ідей видатного педагога в практику роботи школи.

Методика використання принципів екологічного виховання В. Сухомлинського у практиці сучасної освіти складається з двох рівноцінних компонентів: формування наукових знань з екологічного виховання та охорони природного середовища .

Перспективність екологічного виховання – це одна з передових педагогічних ідей великого педагога, варта подальшого застосування в практиці дошкільної освіти.

Учені, досліджуючи спадщину екологічного виховання В. Сухомлинського, приходять сьогодні висновку, що метою екологічного виховання великого педагога і природолюба було цілеспрямоване формування у його вихованців міцних екологічних знань, розуміння органічного взаємозв’язку і єдності людини з навколишнім середовищем як єдиної гармонії, ролі природи у житті дітей, необхідність її охорони, виховання особливої відповідальності за стан навколишнього середовища. З дитячих років, коли діти з інтересом отримують знання, треба формувати у дітей екологічно чистий світогляд. У дитячі роки найактивніше формується світогляд людини, її характер, звички, ставлення до навколишнього світу. В. Сухомлинський формував цілісне ставлення до природи, виховував почуття відповідальності за стан довкілля. Підтвердженням цього є такі висловлювання педагога: «Ми вважали дуже важливим виховним завданням те, щоб наші вихованці бачили свою єдність з природою, переживали турботу і тривогу про збереження і примноження природних багатств. ... Думка про те, що ми, діти природи, повинні бути дбайливими і вдячними, особливо виразна і хвилююча тоді, коли діти бачать плоди землі, замислюються, як треба оберігати джерело, з якого п’ють» .

В. Сухомлинський був глибоко переконаний, що ідеї екологічного виховання будуть продовжуватись і будуть реалізовуватись в подальшому екологічному вихованні підростаючого покоління.

Сутність ідей екологічного виховання В. Сухомлинський вбачав у систематичному, терплячому, довготривалому впливі на розум дитини з метою усвідомлення і відчуття людини «як невід’ємної частини природи» .

З цього повинні починатися екологічна освіта і екологічне виховання підростаючого покоління.

Екологічні ідеї, і поряд з ними, традиції екологічного виховання, започатковані видатним педагогом, продовжують жити в сучасній педагогіці і повноцінно використовуються.

В. Сухомлинський завжди підкреслював, що кожна школа повинна мати своє обличчя, свої екологічні звичаї і традиції, які більшою мірою сприяють поглибленому екологічному вихованню.

Неперервність в екологічному вихованні породжує творчі думки розпочинаючи здитинства. Це відбувається на спеціальних уроках мислення на природі. «Природа – колиска дитячої думки і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла цю школу дитячого мислення». У творах видатного педагога природа визначається як провідний фактор екологічного виховання. Василь Олександрович писав: «…багаторічний досвід навчально-виховної роботи переконує, що природа не тільки об’єкт пізнання, не тільки сфера активної діяльності наших вихованців, а й частина їх буття, взаємовідносин, всього ладу їх життя. Природа – величезної ваги виховний екологічний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного виховного процесу» . Природа як світ, у якому дитина народжується, пізнає навколишню дійсність і саму себе, полегшує екологічну виховну роботу і водночас вдосконалює її, бо робить її багатшою, багатограннішою.

Великої ефективності в роботі з дітьми дошкільного віку з екологічного виховання може добитися вихователь, який буде використовувати у своїй роботі надбання педагогічної спадщини В. Сухомлинського.

Основною з передових ідей творення системи особистісних цінностей В. Сухомлинський вважав любов. Це – любов до природи, взаємоповага, моральне багатство, турбота і охорона природи. Тому В. Сухомлинський акцентує у своїх працях увагу на ідеї виховання людини, як необхідності вирішення соціальних та особистісних проблем.

В. Сухомлинський надавав першочергового значення методам безпосереднього ознайомлення дітей з природою. «Ведіть дітей у ліс, до річки, на луг, – писав він, – відкрийте перед ними джерело, без якого неможливе повноцінне духовне життя, і ви побачите, як діти стануть розумними, спостережливими, кмітливими» . Дійсно, екскурсії на природу позитивно впливають на розвиток екологічного і естетичного мислення вихованців, формування їхнього світогляду, сприяють набуттю знань, умінь і навичок для практичного вирішення проблеми охорони навколишнього середовища. У процесі екскурсій вихованці не лише ведуть спостереження, а й отримують первинні знання та вміння щодо проведення пошуково-дослідницької роботи. Вони опановують методи проведення спостережень за об’єктами та явищами природи, вчаться аналізувати, порівнювати, робити узагальнення та висновки.

Ефективність використання ідей Василя Олександровича Сухомлинського полягає в тому, що вони допомагають формувати естетичні, практичні, екологічні, пізнавальні і моральні цінності у дітей. Водночас, вони допомагають розширити уявлення дітей про неживу і живу природу, їхні взаємозв’язки і взаємозалежності; вести спостереження за красою і різноманітністю природи рідного краю та виховання у дітей емоційно-дбайливого ставлення до природи.

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського в наш час має велике і неоцінне значення. Використання принципів екологічного виховання в практиці дошкільної освіти, допомагає дітям сприймати, аналізувати, порівнювати нову інформацію та збільшує інтерес до природи, бажання спілкування із нею. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського є актуальною сьогодні, оскільки допомагає інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку дитини, допомагає формувати духовне багатство, вчить відчувати, сприймати, аналізувати, порівнювати .Великий педагог не тільки розкрив роль і значення почуттів у житті і діяльності дитини, а й показав природу як важливий засіб екологічного, інтелектуального і духовного її розвитку. Екологічним вихованням учимо дітей бачити і берегти красу природи, бути духовно багатим і благородним.


Каталог: document
document -> Учитель фізики по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати
document -> Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”: стан проблеми постановка проблеми
document -> Педагогіка
document -> І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
document -> Робоча навчальна програма
document -> Анотація вибіркової навчальної дисципліни
document -> Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
document -> Зміст і сучасні провідні напрями родинного виховання лекція вступ
document -> Підвищення рівня педагогічної освіти батьків
document -> Сучасні тенденціі розвитку вищої освіти за кордоном


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка