Виховання – це робота, яка обов’язково має бути приємноюДата конвертації09.04.2019
Розмір45 Kb.
Виховання – це робота, яка обов’язково має бути приємною.

Тут і прихована таємниця педагогічної творчості.

Щоб рости і бути щасливою, дитині потрібна любов, упевненість у своїх силах, у своїй значущості для нас, дорослих.

Я. Корчак


Як будь-яка дорога починається з перших кроків, а будь-яка будова з фундаменту, так і становлення людської особистості бере початок із сім'ї. У державній національній програмі «Освіта. Україна XXI століття» серед пріоритетних напрямів реформування освіти зазначено, що в основу національного виховання мають бути покладені такі чинники: принцип єдності сім'ї та школи,наступності та спадкоємності поколінь, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу, забезпечення педагогічної просвіти батьків.

Багато вчених стверджує, що всі діти, які народжуються здоровими – талановиті. І тому, щоб учні не втратили свої таланти через неправильне виховання, педагогіка має стати наукою для всіх – і для вчителів, і для батьків.Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання своєї дитини. Саме вона має виконувати головне завдання – забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального й фізичного розвитку юного покоління.

Від сім’ї починається шлях дитини до пізнання світу, свого становлення як особистості, шлях до шкільного навчання.

Отже, перед педагогічним колективом стоїть надзвичайно складне і необхідне завдання – організувати успішну співпрацю, партнерство з батьками з метою розвитку творчого потенціалу школярів.

Партнерство, на нашу думку, - це узгоджена співпраця кількох сторін і пошук рішень з визначеними спільними метою, завданнями та обсягом робіт кожного з партнерів. У партнерстві важливо об’єднати різні інтереси та завдання в єдине рішення прийнятне для всіх партнерів.

Основа виховання-творчий пошук.

Створення умов для духовного, морально-етичного, інтелектуального та творчого розвитку особистості.

Мета виховання - людина культурна, людина високоморальна.

Нова філософія освіти утверджує погляд на особистість як на найвищу цінність суспільного життя. Головним знаряддям у вихованні особистості є школа. Школа повинна формувати й розвивати високоінтелектуальну, свідому особистість, готову до конкретного вибору свого місця в житті.

Чітке уявлення мети процесу виховання є запорукою створення системи виховної роботи у школі. Необхідність її функціонування є настільки очевидною, що стала зоною найближчої дії нашого педагогічного колективу. Саме система, складна психолого-соціопедагогічна сукупність, може охопити увесь процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей (не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища.

Система, яка складається у школі протягом років, дає можливість учителям виконувати актуальні завдання з виховання учнівської молоді, а учням виходити на рівень по-справжньому вихованої, культурної, розвинутої, інтелігентної особистості.

Виходячи з виховної мети школи «Створення умов для духовного, морально-етичного, інтелектуального та творчого розвитку особистості» компонентами виховної системи школи є:• вивчення особистості учня та учнівських колективів;

• вивчення особистості учня та учнівських колективів;

• організація роботи з батьками;

• розвиток учнівського самоврядування;

• розвиток творчих здібностей;

• створення мережі гуртків;

• розвиток потреби у здоровому способі життя;

• організація трудової діяльності учнів;

• організація самовиховання особистості учня.

Кожна складова — це життєво необхідний елемент, без якого неможливо досягти кінцевого результату.Школа повинна допомогти дитині визначитися не лише у тому, ким бути, а й у тому, яким бути, як жити. Більшість вихователів розуміють це і готові працювати по-новому.

Ніхто не відкидає вивірені часом і досвідом методи виховання як:

• розповідь (тема актуальна, викликає в учнів моральне довір'я, готовність співпереживати);

• пояснення (мета —розкрити соціальний, моральний, естетичний зміст певних вчинків, подій, явищ);

• бесіда (етичні, естетичні, політичні, пізнавальні);

■ лекція (організована у доступній формі, проілюстрована конкретними фактами);

• диспут (допоможе формувати судження, оцінки, переконання);

• приклад;

• громадська думка;

• звичка;

• доручення (відповідають інтересам, здібностям і можливостям кожного учня);

■ самовиховання;

• особисті зобов'язання;

• самозвіт;

« самоконтроль;

• самооцінка.

Це той арсенал, на який може спиратися кожен вихователь. Але для руху вперед йому необхідно поставити перед собою конкретні завдання:

По-перше, урізноманітнювати форми діяльності (практикувати ділові ігри, захисти проектів, творчі естафети, політтурніри, прес-конференції, фестивалі, аукціони, ігри-тренінґи, психологічні практикуми, шкільні референдуми, «філософські столи», ток-шоу; музичні та інтелектуальні ринги, конкурси, подорожі, КВК тощо), пам'ятаючи при цьому слова Конфуція, який понад 2400 років тому сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію».

Найбільше шансів досягти успіху має той вихователь, який залучає дітей до активних форм діяльності, коли кожна справа твориться спільно з дітьми, задумується, організується, виконується, оцінюється.

Аналіз виховних планів класних керівників, і відвідування заходів у класах, проведення загальношкільних заходів переконують, що наш колектив на правильному шляху. Класні керівники озброюються методичною літературою з проблем виховання, залучаються до активної співпраці з батьками.

З розумінням поставився педагогічний колектив до необхідності впровадження нових технологій, зокрема, проектних. Проблему проектного підходу до організації роботи школи розглянуто на засіданні педагогічної ради і шкільних методичних об'єднаннях класних керівників.

Однією з прогресивних педагогічних технологій в досягненні мети виховання є колективне творче виховання (КТВ).

Колективна творча діяльність стає сьогодні не тільки традиційною, але й необхідною для виховного процесу. Нетрадиційні методики цієї технології сприяють відродженню гуманістичних ідеалів і цінностей, творчого духу народу. КТД приносить емоційно-романтичний мажорний стиль у життя дитячого колективу і є найкращим стимулом успішної діяльності кожного. Сутність технології колективного творчого виховання (КТВ) - формування особистості через єдиний виховний колектив з однаковими вимогами для старших і молодших. Технологія КТВ - це діяльність на користь всім. Згідно з її принципами, виховна робота орієнтується на створення колективів класів з високими громадськими ідеалами, на принципах змінності активу, колективного планування та аналізу справ.

Головна мета КТВ - «жити заради усмішки іншого» породжує радість творчого самовираження в поєднанні з потребою бути корисним у своєму маленькому колективі, в школі, в родині.

Процес впровадження сучасних педагогічних технологій у виховну діяльність закладу є:

• актуальним - технології забезпечують особистісно зорієнтований підхід у вихованні;

• перспективним - технології закладають майбутні перспективи розвитку дитини;

• оригінальним та новим - технології створюють якісно нові виховні заходи на рівні класного колективу та закладу;

• науковим - виховна робота базується на передовому педагогічному досвіді;

• стабільним - технології мають необмежені можливості через велику кількість творчих прийомів;• цілісним - технології вирішують низку педагогічних завдань;

• показовим - впровадження технологій має позитивну результативність, що виявляється в зростанні творчої активності, пізнавального інтересу та загальної зацікавленості учнів і педагогів у виховному процесі.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка