Виговський леонід антонович релігія як суспільно-функціонуючий феномен


Список опублікованих праць за темою дисертаціїСкачати 363,58 Kb.
Сторінка5/8
Дата конвертації25.03.2020
Розмір363,58 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8

Список опублікованих праць за темою дисертаціїМонографія:

  1. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – Київ-Хмельницький, 2004. – 340 с. (15,4 д.а.).


Статті в наукових збірниках і часописах:

2. Виговський Л.А. Релігія як історичний засіб подолання двоїстості буття людини // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 163-164. Філософія. – Чернівці, 2002. – С. 61-62. (0,4 д.а.).

3. Виговський Л.А. Функціональність релігії та основні рівні її реалізації // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 26. – С. 55-64. (0,5 д.а.).

4. Виговський Л.А. Свобода совісті як чинник переорієнтації функціональної ролі релігійних інституцій та організацій // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Науковий щорічник. За загальною редакцією д.філос.н А.Колодного і к.філос.н. М.Бабія. – Київ, 2003. – С.43-47. (0,5 д.а.).

5. Виговський Л.А. Система функціональності релігії та рівні її вияву // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 27-28. – С. 4-13. (0,5 д.а.).

6. Виговський Л.А. Ціннісно-регулятивна функціональність релігійного комплексу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – 2003. – № 618. – С. 32-37. (0,5 д. а.).

7. Виговський Л.А. Синкретична форма функціонування релігії в умовах первісного суспільства // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – № 2 (15). – С. 76-86. (0,5 д. а.).6.

8. Виговський Л.А. Роль релігійного фактору у процесі формування громадянського суспільства в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 203-204. Філософія. – Чернівці, 2004. – С. 165-170. (0,5 д.а.).

9. Виговський Л.А. Комунікативно-трансляційна функціональність релігії та основні форми її вияву // Українське релігієзнавство. – 2004. – № 1 (29). – С. 29-39. (0,5 д. а.).

10. Виговський Л.А. Церква як фактор формування громадянського суспільства в Україні // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2004. – № 2. – С.187-192. (0,5 д.а.).

11. Виговський Л.А. Релігійні інституції та організації як основні форми вияву суспільної функціональності релігії // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії НАН України та Полтавського державного педагогічного університету. – Випуск 11. – Київ-Полтава, 2004. – С. 259-270. (0,5 д. а.).

12. Виговський Л.А. Вплив постмодернізму на характер функціонування релігійного комплексу в сучасних умовах // Українське релігієзнавство. – 2004. – № 2 (30). – С. 4-12. (0,5 д. а.).

13. Виговський Л.А. Проблема визначення поняття “релігія” у сучасному релігієзнавстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. – 2004. – № 623. – С. 69-75. (0,5 д. а.).

14. Виговський Л.А. “Змирщення” функцій релігійних організацій як закономірний результат засвоєння людиною світу // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 41. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – С. 125-133. (0,5 д. а.).

15. Выговский Л.А. Субъекты и объекты общественной функциональности религиозного комплекса // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2003. – № 10. – С. 23-27. (0,5 д. а.).

16. Виговський Л.А. Релігійні організації як основна форма реалізації суспільної функціональності релігійного комплексу // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наукових праць. – Вип. 13. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2004. – С. 150-155. (0,5 д. а.).

17. Виговський Л.А. Постмодерн як чинник трансформації функціональності релігійного комплексу // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 42. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – С. 134-142. (0,5 д. а.).

18. Виговський Л.А. Сутність соціально-організаційної функціональності релігії та форми її вияву // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наукових праць. – Вип. 14. – К.: Віпол, 2004. – С. 150-155. (0,5 д. а.).

19. Виговський Л.А. Сакралізація та секуляризація як чинники змін сфер функціонування релігійного комплексу // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 43. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – С. 129-137. (0,5 д. а.).

29. Выговский Л.А. Специфика функциональности структурных элементов религиозного комплекса // Палітычная сфера. Науковы часопіс. – № 3. – Мінск, 2004. – С. 107-110. (0,5 д.а.).

21. Виговський Л.А. Система та рівні функціонування релігійних цінностей // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2004. – № 4. – С. 137-143. (0,5 д.а.).

22. Виговський Л.А. Сутність суб’єктів і об’єктів в системі функціонування релігії // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 38. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 31-37. (0,5 д.а.).

23. Виговський Л.А. Соціально-організаційна функціональність релігії // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. Збірник матеріалів за загальною редакцією В.Бондаренка та А.Колодного. – Київ, 2004. – С. 27-34. (0,5 д. а.).

24. Виговський Л.А. Секуляризація як фактор звуження сфери функціонування релігійного комплексу // Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. Зб. наук праць Редколегія: відп. ред. Бондаренко В.Д., члени редколегії: Волинка Г.І., Єленський В.Є., Закович М.М., Колодний А.М. та ін. – К.: “ВІП”, 2004. – С. 305-311. (0,5 д.а.).

25. Виговський Л.А. Вплив християнського світогляду на формування духовних потреб особистості // Християнство і культура. Науковий збірник. – Київ-Тернопіль, 1998. – С. 38-40. (0,3 д. а.).

26. Виговський Л.А., Чорний Л.І. Християнський світогляд як засіб розвитку духовних потреб особистості // Історія релігій в Україні. – Львів, “Логос”, 1999. – Кн. I. – С. 79-81. (0,3 д. а.).

27. Виговський Л.А. Християнський світогляд як історичний засіб гуманізації та гармонізації духовних потреб особистості // Історія релігій в Україні. – Львів: “Логос”, 2000. – Кн. II . – С. 89-91. (0,4 д. а.).

28. Виговський Л.А. Благодійна функціональність релігії // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2001. – № 3. – С. 226-230. (0,5 д. а.).

29. Виговський Л.А. До питання визначення поняття “релігія” // Вісник Технологічного університету Поділля. – Ч. 2. Соціально-гуманітарні науки. – 2002. – № 2. – С. 90-92. (0,4 д. а.).

30. Виговський Л.А. Благодійництво як прояв функціональності релігії (на прикладі участі конфесій Хмельниччини у проведенні Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя”) // Релігія і Церква в Подільському регіоні : історія та сучасність. Науковий збірник / За заг. ред. В.М. Олуйка, А.М. Колодного. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. – С. 80-85. (0,5 д.а.).

31. Виговський Л.А. Просвітницько-освітня функціональність релігії (на прикладі Подільського регіону) // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник / За заг. ред. В.М. Олуйка та А.М. Колодного. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003. – С. 80-83. (0,5 д. а.).

32. Виговський Л.А., Волкотруб С.Г. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 2 (6). – С. 326-327. (0,2 д. а.).

33. Виговський Л.А. Функціональність структурних елементів релігійного комплексу: взаємозв’язок та специфіка // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 2004. – Кн. 1. – С. 43-49. (0,4 д. а.).

34. Виговський Л.А. Функціональна роль релігійного комплексу у суспільстві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3 (11). – С. 332-337. (0,5 д. а.).

35. Виговський Л.А. Релігійні інституції як важливий чинник становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика. – Тернопіль, 2004. – С. 88-89. (0,2 д. а.).

АНОТАЦІЯ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка