Відділ освітиСторінка1/8
Дата конвертації27.04.2020
Розмір0,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

В ідділ освіти

Петрівської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет
Затверджено

Радою методичного кабінету

завідуюча методичним кабінетом

О. Лепська
« 7 » вересня 2012 р
Керівники:

Царук О.Я., учитель

Петрівського НВК

Лазарчук Г.О., вчитель

Володимирівської

ЗШ І – ІІІ ст..

Час роботи:

13.11.2012 року

11.12.2012 року

05.02.2013 року

05.03.2013 року

2012-2013 навчальний рік

Звіт

про роботу школи комп’ютерної грамотності педагогічних працівників району з проблеми: « Вироблення практичних навичок використання мультимедійного обладнання у професійній діяльності вчителя» за 2011-2012 н. р.
Розвиток сьогоднішньої школи немислимо без все більш активного впровадження в усі сфери її діяльності самого широкого спектра інформаційно-комунікаційних технологій. Процес інформатизації системи освіти - процес життєво необхідний і незворотний, як би до нього не ставилися працівники сьогоднішньої школи. І вчитель, який хоче підготувати адаптованого до умов сучасного світу і конкурентоспроможного випускника, повинен володіти інформаційно-комунікаційними технологіями в повній мірі.

Для вирішення завдання інформатизації школи необхідне виконання декількох умов.

Перше з них - наявність достатньої матеріально-технічної бази, тобто досягнення в школі такого стану справ, коли вчитель, по-перше, не буде відчувати нестачу в найсучаснішому технічному обладнанні, по-друге - буде мати до нього вільний доступ.

Друге найважливіша умова - наявність повного комплекту необхідного ліцензійного програмного забезпечення, потрібного для ефективної організації процесу навчання. Але навіть якщо ці дві умови будуть виконані, нічого не зрушиться з місця, поки не буде вирішена головна задача - підготовка педагогів, які будуть в змозі ці техніку і програми практично використовувати.

Пропонований нижче матеріал якраз і є такого роду комплект, присвячений вивченню одного з новітніх технічних засобів сучасної школи - інтерактивну дошку. Зовсім недавно інтерактивна дошка вважалася рідкісним і екзотичним пристроєм, про який мало що було відомо широкому колу вчителів. Це й зрозуміло, оскільки спочатку інтерактивна дошка замислювалася і створювалася зовсім не для шкільних потреб. Сьогодні ситуація кардинально змінилася, і дошка впевнено займає своє місце серед найефективніших засобів організації навчання.

На жаль, процес «адаптації» інтерактивної дошки в школах не завжди гладкий і тягне за собою цілий комплекс супутніх проблем, причому одна з головних - проблема навчання роботі з використанням інтерактивних дошок .

Д ля формування вчительського професіоналізму необхідною умовою є систематичне підвищення професійної майстерності та науково-методичної діяльності. Проблемою у районі є те, що багато вчителів недостатньо володіють або не володіють мультимедійним обладнанням. Для подолання цієї проблеми у районі створили Школу комп’ютерної грамотності з проблеми « Вироблення практичних навичок використання мультимедійного обладнання у професійній діяльності вчителя». Керівниками школи є педагогічні працівники Володимирівської ЗШ І – ІІІ ступенів та Петрівського НВК (Лазарчук Г.О., Царук О.Я.,- вчителі інформатики).Керівники школи є слухачами обласної творчої групи з питань опрацювання та методики роботи з інтерактивними дошками .

«Навчився сам – навчи колегу» - формула системи навчання вчителів району. Працюючи за цією формулою, досвідчені вчителі навчають молодих, показуючи на практиці можливості, переваги та недоліки використання програмного забезпечення SMART Notebook 10.

Адже, щоб творити, спочатку потрібно здобути знання.

У ході занять педагогічні працівники отримували необхідну інформацію щодо можливостей програмного засобу SMART Notebook 10 і навіть проекспериментували з нею, розглядаючи різні шляхи розв’язування задач, з частковою, повною допомогою інтерактивної дошки.

Завдяки цьому вчителі одержали можливість творчого пошуку і, що важливо, не боялися зробити помилку, тому, що програма її виправить, вкаже шляхи її подолання. Педагоги ознайомилися у ході занять з різними організаційними формами роботи – індивідуальною, груповою, колективною. У ході розв’язування задач учителі використовували підказки, інструкційні картки, алгоритми розв’язків у презентаціях та основних функціях дошки.

Групова і колективна форма навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій надало можливість педагогам після постановки проблеми організувати інтерактивне спілкування, наприклад, обговорення ходу розв’язування задачі за технологією "Акваріум" або "Мозкова атака". При цьому кожен учитель висловлював свою точку зору, прогнозував кінцевий результат роботи.

Заняття школи активно сприяли створенню умов для успішного впровадження ІКТ в навчально-виховний процес, використовуючи програмний засіб SMART Notebook 10 .

На засіданнях школи демонстрували і педагогічні досвіди вчителів області, України з питань впровадження інтерактивної дошки

З метою розширення кругозору вчителі демонстрували своїм колегам застосування програмного засобу SMART Notebook 10 на різних етапах уроку: перевірка знань, демонстрація навчальних матеріалів, закріплення практичних вмінь і навичок, контроль знань тощо.

Продемонстровані уроки збережені на електронних носіях для поповнення бази даних електронних наочностей.

З авдяки досягненням у застосуванні програмного засобу SMART Notebook 10 у навчально-виховному процесі у районі було проведено безліч різних заходів. Як результат педагогічні працівники закладу активно використовують інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності і  є активними учасниками семінарів, інтернет - конференцій , конкурсів з використання ІКТ в НВП та виховній роботі.

Шість закладів району (Червонокостянтинівська, Чечеліївська, Володимирівська, Петрівська, Новостародубська ЗШ І – ІІІ ступенів та Петрівський НВК) впроваджують Національний проект «Відкритий світ» розробляючи уроки з різних предметів 7 класу з використанням презентацій, Інтернет – ресурсів, мультимедійних дошок та інш..

Про інформаційну компетентність вчителів свідчать численні приклади яскравих та змістовних електронних презентацій під час представницьких заходів, розміщення кращих уроків в мережі ІНТЕРНЕТ на освітянському сайті «Острів знань», учительському журналі on-line, на сайті videouroki.net, участь в Інтернет – конференціях, семінарах. Подальше зростання інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу бачиться у використанні багатого потенціалу комп’ютерних технологій для інформаційного забезпечення не тільки навчальної, а виховної, розвивальної, творчої освітньої практики. Невикористаною можливістю розвитку інформаційної культури вчителів є дистанційна освіта школярів. Лише окремі вчителі застосовують елементи цієї інноваційної системи навчання.

Лазарчук Г.О., вчитель інформатики Володимирівської ЗШ І – ІІІ ступенів, разом із учнями класу, взяла участь у конкурсі «Samsung назустріч знанням 2011» за участю компанії «Samsung». Учні підготували есе на тему «Школа майбутнього» і розмістили на сайті компанії «Samsung».

Сайко С.В., вчитель інформатики Червонокостянтинівської ЗШ І – ІІІ ступенів бере активну участь у роботі обласної олімпіади з ІКТ , є членом журі.

Сергій Валентинович був керівником команди –учасників олімпіади ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій у м. Дніпропетровськ з 26 по 31 березня 2012 року.

Три заклади району (Петрівська гімназія , Червонокостянтинівська ЗШ І – ІІІ ступенів, Чечеліївська ЗШ І – ІІІ ступенів) зустрічали гостей із регіонів області, де відбулося засідання обласної творчої групи вчителів інформатики з проблеми «Технологічні особливості сучасного уроку інформатики».

Учасники обласної творчої групи вчителів інформатики мали можливість подивитися уроки та фрагменти уроків вчителів інформатики району Лазарчук Г.О., Царук О.Я., Сайка С.В., Лабзіної І.А., Філіпенко І.В. з використанням мультимедійного обладнання та інтерактивної дошки. Слухачі обласної творчої групи мали можливість ознайомитися з особливостями сучасного уроку інформатики та роботою з інтерактивною дошкою у Петрівському районі.

3 жовтня 2011 року на базі РМК Петрівської райдержадміністрації та Червонокостянтинівської ЗШ І – ІІІ ступенів відбулося заняття обласної школи удосконалення методичної майстерності методистів із проблеми: «Упровадження ІКТ у систему науково – методичної роботи з педагогічними кадрами». Слухачі мали можливість поглибити знання з питань упровадження ІКТ у систему науково – методичної роботи з педагогічними кадрами, визначити шляхи підвищення ефективності науково - методичної роботи, ознайомитися з системою роботи Петрівського РМК

У травні 2012 року для педагогічних працівників району проведено науково – практичну конференцію «Інформаційно – комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі».
Отже, навчання вчителів комп'ютерної грамотності: вмінню підготовки та опрацювання електронних документів (підготовка навчально-методичних матеріалів, роздаткового матеріалу, наочності та ін.), створенню презентацій (впровадження відеофрагментів, звукових та графічних файлів та ін.), використання ресурсів мережі Інтернет (пошук та опрацювання інформації, електронна пошта, розташування особистих науково-методичних розробок в мережі Інтернет, створення особистої сторінки), вмінню створення та верстки публікацій (засоби видавничих систем), використанню засобів управління навчальною діяльністю та засобів її планування (органайзер) – одна із найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити на сучасному етапі побудови інформаційного суспільства в Україні.

А це дає можливість педагогам урізноманітнювати форми й методи проведення уроків, формувати в школярів інформаційну компетентність і зацікавлювати їх навчальними предметами.

Тому основним завданням школи комп’ютерної грамотності на 2012-2013 навчальний рік є:


 • докладати зусилля до подальшого вдосконалення методики навчання вчителів комп'ютерної грамотності

 • сприяти вдосконаленню науково-методичної роботи з проблем впровадження програми SMART Notebook 10

 • забезпечити системне підвищення кваліфікації педагогів з питань викладання інформатики, математики та інших предметів з використанням програми SMART Notebook 10

 • здійснювати інформаційно-методичний супровід та консультування вчителів з питань впровадження програми SMART Notebook 10

 • впроваджувати педагогічний досвід переможців конкурсу педагогічної майстерності, спонукати педагогів до самоосвітньої роботи і творчої діяльності;

 • застосовувати сучасну комп'ютерну підтримку уроків інформатики, широко використовуючи програмно-педагогічні засоби і комплекти;

 • в організації навчального процесу надавати перевагу сучасним засобам навчання;

 • на базі кращих навчальних закладів та шкільних тренінгових центрів регіону організувати тренінги та консультативну допомогу з питань впровадження профільного навчання для молодих вчителів;

 • використовувати проектні підходи та технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів на курсах з профільного навчання;

 • акцентувати увагу на організацію пошукової діяльності учнів та розвиток самостійності мислення;

 • п окращити роботу з обдарованими дітьми, популяризувати та проводити у навчальних закладах конкурси, турніри, інтелектуальні змагання та ігри;Вступ

Серед технічних новинок, що приходять сьогодні у школу, особливе місце займають інтерактивні дошки - комплекс устаткування, що дозволяє педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним, варіювати індивідуальні рішення з опорою на наявні готові "шаблони", а також більш ефективно здійснювати "зворотний зв'язок".

Досвід роботи з інтерактивною дошкою показав, що найбільш ефективним виявилось використання технічних засобів на уроках геометрії, стереометрії, алгебри, присвячених функціям і графікам функцій, а також на уроках вивчення матеріалу, що виходить за рамки шкільного підручника.

Звичайно, є теми, при вивченні яких ефективність інтерактивної дошки не так очевидна, але використання дошки доцільне навіть у цьому випадку, тому що дозволяє задіяти її фрагментарно.

Слід зазначити, що час на попередню підготовку вчителя при використанні інтерактивної дошки на першому етапі, безсумнівно, збільшується, однак поступово накопичується методична база, що створюється спільно вчителями й учнями, а це значно полегшує таку підготовку в подальшому.

Також слід зазначити, що використання інтерактивної дошки дозволяє підвищити увагу (зацікавленість) учнів за рахунок новизни способу викладання матеріалу. Підвищується й інтерес до математики , інформатики в цілому. Учні активно включаються в підготовку презентацій до уроку, що у свою чергу розвиває в них навички навчально-дослідницької діяльності та дозволяє домогтися кращих результатів не тільки у вивченні математики, інформатики , а й інших предметів.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка