«Видавнича група "Основа"»Сторінка89/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   193
Робота  з  дітьми  «групи  ризику»

Під соціальним захистом у цілому розуміється цілеспрямована, свідо-

мо регульована на всіх рівнях суспільства система практичних соціальних, 

політичних, правових, психолого-педагогічних, економічних, медико-еко-

логічних і духовних заходів, які забезпечують нормальні умови й ресурси 

для  фізичного,  розумового  й  духовно-морального  формування,  функціо-

нування й розвитку дітей, запобігання обмеженням їхніх прав і людської 

гідності.

Соціальний захист як функція класного керівника — це в першу чергу 

комплекс психолого-педагогічних заходів, які забезпечують оптимальний 

соціальний розвиток дитини й формування її індивідуальності, адаптацію 

до існуючих соціально-економічних умов.

Доцільно розглядати соціальний захист у діяльності класного керівни-

ка в широкому й у вузькому розумінні.

Соціальний  захист  вихованців  у  вузькому  розумінні  —  це  діяльність 

класного керівника, спрямована на захист дітей, які опинилися в особливо 

скрутному стані. Це діти з багатодітних родин, діти-інваліди, діти-сироти, 

діти-біженці  й  інші,  які  найбільше  потребують  екстреного  соціального 

захисту.

Соціальний захист у широкому розумінні — це соціально-захисна робо-

та з усіма дітьми та їхніми батьками за різними напрямами. Отже, об’єктом 

соціального захисту, соціальних гарантій є всі діти, незалежно від їхнього 

походження, благополуччя батьків і умов життєдіяльності. Зрозуміло, при 

цьому залишається незаперечним принцип диференційованого підходу до 

різних категорій дітей, при цьому пріоритет належить найнезахищенішим 

категоріям дітей із малозабезпечених родин або родин із «груп ризику».

Соціальний захист дитини — це цільова соціальна функція діяльності 

класного керівника, реалізуючи яку, він повинен іти від гострих миттєвих 

ситуацій до випередження подій, спираючись на точний прогноз, захища-

ючи дитину від можливих проблем, які перед нею можуть постати.

Діяльність класного керівника з реалізації цієї функції має здійснюва-

тись у чотирьох напрямах:

1)  соціальний захист процесу формування та розвитку особистості дити-

ни  і  її  індивідуальностей.  Завдання  класного  керівника  тут  полягає  

у  створенні  умов  для  реалізації  кожною  дитиною  свого  внутрішнього 

потенціалу (саморозвитку, самоактивізації). Для цього класний керів-

ник повинен знати своїх вихованців, їхні потреби, інтереси, бажання, 

особистісні особливості;
12

Класні  години  з  психологом

2)  соціальний  захист  середовища  формування  та  розвитку  дитини.  

У  реалізації  цього  напряму  дуже  важливе  співробітництво  класного 

керівника з родиною дитини і з іншими інститутами виховання;

3)  захист прав учнів;

4)  цільовий  соціальний  захист  у  всіх  його  розуміннях,  про  що  йшлося 

вище.

програми з цільового захисту дитиниНа жаль, ще зустрічаються люди, які не розділяють поняття «психіатр» 

і  «психолог»:  для  багатьох  це  те  ж  саме.  Насправді,  психолог  не  ставить 

діагноз:  це  компетенція  лікаря!  Психолог  супроводжує  розвиток  дити-

ни,  піклується  про  її  душу,  керуючись  при  цьому  головним  правилом:  

«Не нашкодь!»

Основною формою роботи, яка дозволяє проводити заняття з усім кла-

сом одночасно, є це класна психологічна година. Ця форма роботи:

•  сприяє згуртованості колективу;

•  закладає моральні орієнтири;

•  дозволяє працювати на ціннісному рівні;

•  стимулює здатність до міркування;

•  допомагає дитині у саморозвитку;

•  забезпечує профілактичний ефект;

•  працює на перспективу;

•  дозволяє працювати зі значною кількістю людей одночасно;

•  допомагає зняти гостроту проблеми, а інколи повністю розв’язати 

її упродовж однієї зустрічі із психологом;

•  не вимагає тривалої підготовки;

•  має доступну форму подання інформації;

•  дає  можливість  працювати  з  різними  віковими  категоріями  (як 

учнями, так і їхніми батьками).

Доцільно  планувати  класні  психологічні  години  приблизно  1–2  рази 

на чверть. 

Таку  форму  роботи,  як  психологічна  година,  можуть  використати  

і батьки вдома під час виховання своїх дітей.

програма розвитку й корекції довільної регуляції молодших  

підлітків, які зазнають труднощів у навчанні та поведінці
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка