«Видавнича група "Основа"»


Як  організувати  роботу  із  «важкими»  учнями,  щоб  досягти  суттєвогоСторінка81/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   193
Як  організувати  роботу  із  «важкими»  учнями,  щоб  досягти  суттєвого 

результату?

Пошук ефективних заходів соціальної профілактики припускає визна-

чення сутності поняття «девіанта поведінка», її видів, факторів, що вплива-110

Класні  години  з  психологом

ють на збільшення кількості учнів з такою поведінкою, а також ролі освіт-

ніх  інститутів  у  розв’язанні  завдань  попередження  відхилень  у  поведінці. 

Поведінкою,  що  відхиляється  (девіантною),  називають  соціаль-

ну  поведінку,  яка  не  відповідає  сталим  у  певному  суспільстві  нормам.  

І. С. Кон уточнює визначення девіантної поведінки, розглядаючи її як «си-

стему вчинків, що відхиляються від норми, яка є загальноприйнятою або 

такою, що припускається, чи то норми психічного здоров’я, чи то права, 

чи то культури й моралі».

Існуюча система заходів з профілактики девіантної поведінки неефек-

тивна, зокрема, через:

•  пріоритет навчальних завдань перед завданнями виховання в роботі 

з дітьми й підлітками в освітньому закладі;

•  низьку доступність конкретних технологій профілактичної роботи 

для практичних працівників;

•  надання  допомоги  учням  з  девіантною  поведінкою  переважно 

педагогами-ентузіастами;

•  безсистемність і непослідовність у реалізації заходів із профілакти-

ки та реабілітації.

Для того щоб заходи з профілактики були більш ефективними, необ-

хідне створення таких умов:

•  виявлення адекватності застосовуваних заходів з профілактики на 

підставі даних соціально-педагогічного моніторингу;

•  науково-методичне  оснащення  процесу  взаємодії  школи,  родини  

й  інших  соціальних  інститутів  в  організації  роботи  з  дітьми  

з девіантною поведінкою.

Девіантна поведінка підрозділяється на дві категорії:

1)  поведінка, яка відхиляється від норм психологічного здоров’я, що при-

пускає  наявність  явної  або  прихованої  психопатології  (патологічна);

2)  антисоціальна  поведінка,  яка  порушує  якісь  соціальні,  культурні  

й особливо — правові норми.

Відхилення в поведінці дітей і підлітків можуть бути зумовлені такими 

причинами:

•  соціально-педагогічною занедбаністю, коли діти або підлітки пово-

дяться неправильно через свою невихованість, негативні стереоти-

пи поведінки, що склалися, відсутність у них необхідних позитив-

них знань, умінь і навичок;111

Робота  з  дітьми  «групи  ризику»

•  глибоким  психологічним  дискомфортом,  що  викликаний  небла-

гополучними  сімейними  взаєминами,  негативним  психологічним 

мікрокліматом  у  родині,  систематичними  навчальними  неуспіха-

ми, взаєминами з однолітками в колективі класу, що не склалися, 

неправильним  (несправедливим,  грубим)  ставленням  до  дитини  

з боку батьків, учителів, однокласників;

•  відхиленнями в стані психологічного та фізичного здоров’я і роз-

витку, віковими кризами, акцентуаціями характеру й іншими фізіо-

логічними та психоневрологічними проблемами;

•  відсутністю  умов  для  самовираження,  незайнятістю  корисними 

видами діяльності, відсутністю позитивних і значущих соціальних  

і особистісних життєвих цілей і планів;

•  бездоглядністю, негативним впливом навколишнього середовища 

й  соціально-психологічною  дезадаптацією,  яка  розвивається  на 

цьому підґрунті, зміною соціальних і особистісних цінностей з по-

зитивних на негативні.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка