«Видавнича група "Основа"»Сторінка71/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   193
Соціальний педагог:

•  сприяє  формуванню  в  школярів  «групи  ризику»  адекватної  само-

оцінки, оскільки, як правило, у таких дітей вона є заниженою;

•  надає  педагогічну  підтримку  дітям  групи  ризику  під  час  їхнього 

професійного й життєвого самовизначення;

•  здійснює консультації учнів із соціальних питань;

•  надає  допомогу  класному  керівнику  в  аналізі  й  оцінці  соціальних 

факторів, що ускладнюють процес самовизначення школяра.Медичний працівник:

•  використовуючи  різноманітні  форми,  методи  та  засоби,  сприяє 

формуванню в школярів настанови на здоровий спосіб життя;

•  проводить  із  учнями  бесіди  про  зв’язок  успішності  професійної 

кар’єри й здоров’я людини;

•  консультує  щодо  проблеми  впливу  стану  здоров’я  на  професійну 

кар’єру;

•  надає  допомогу  класному  керівнику,  шкільному  психологу  й  со-

ціальному педагогу в аналізі діяльності учнів.

напрЯми та форми роБоти

Одним із напрямів профорієнтаційної роботи є профілізація третього 

ступеня загальноосвітньої школи, реалізація якої, у свою чергу, викликала 

необхідність уведення додаткових новацій у шкільну практику.

До додаткових інноваційних змін належать:

•  уведення курсів на вибір у рамках допрофільної підготовки;Класні  години  з  психологом

•  організація  інформаційної  роботи  й  профільної  орієнтації  стар-

шокласників з підготовки до вибору профілю навчання;

•  зміна порядку й процедури проведення атестації учнів, що закінчу-

ють другий ступінь основної школи;

•  побудова  рейтингової  оцінки  учня,  який  вступає  до  профільної 

школи,  що  включає  обов’язкові  іспити,  екзамени  з  вибору  (який 

відповідає обраному профілю). Усе це є портфелем індивідуальних 

досягнень — «портфоліо».

Професійне самовизначення підлітків відбувається, як правило, у кіль-

ка етапів. Перший етап — дитяча гра, під час якої дитина перебирає на себе 

різні  професійні  ролі  й  «програє»  окремі  елементи  поведінки,  пов’язаної 

з ними. Другий — підліткова фантазія, коли підліток бачить себе в мріях 

представників тієї або іншої професії. Третій етап, що охоплює весь підліт-

ковий період,— попередній вибір професії.

Професійна  самосвідомість  —  це  система  уявлень  особистості  щодо 

майбутнього  освітнього  шляху.  І  мета  роботи  психолога  полягає  у  ство-

ренні  умов  для  усвідомлення  учнями  суб’єктивного  досвіду  й  здійснення 

оптимального вибору подальшого освітнього шляху.

інформаційно-просвітницький напрям

реалізуючи цей напрям, учні одержують інформацію про різні сторони 

тієї або іншої професії.

мета  цього  напряму  —  створити  в  учнів  максимально  чіткий  і  кон-

кретний  образ  основних  типів  професій.  Це  допоможе  в  майбутньому 

зробити усвідомлений і осмислений вибір. Цілеспрямоване інформування 

про реальний зміст професій, про час професійного становлення (різний 

для кожної професії) дозволить учням ухвалити усвідомлене рішення, що 

сприятиме розвитку їхньої особистості.

діагностичний напрям

мається на увазі діагностичне сприяння, що містить:

•  самопізнання, дослідження школярем своїх якостей;

•  оцінка  учнем  своїх  можливостей,  визначення  ступеня  виразності 

тих  або  інших  професійно  важливих  якостей,  що  зумовлюють 

подальший освітній шлях.
Профорієнтаційна  робота  в  школі

Консультаційний напрям

Це  сприяння  ґрунтується  на  врахуванні  мотивів  людини,  її  інтересів, 

схильностей,  особистісних  проблем  або  особливостей  світогляду.  Під  час 

проведення консультації можуть бути наведені додаткові відомості про ту 

або іншу професію, навчальний заклад, в якому готують до неї.

навчальний (або формуючий) напрям

Навчальний напрям передбачає набуття вміння аналізувати:

•  світ професій;

•  свої можливості й обмеження в ситуації подальшого професійного 

самовизначення.

На  спеціально  організованих  заняттях  учні  навчаються  компетенції  

в  сфері  професійного  самовизначення  як  загальної  соціальної  компе- 

тенції.


Критерії ефективності профорієнтаційної роботи

Основними критеріями і показниками ефективності профорієнтацій-

ної роботи є насамперед:

•  достатня інформація про професію й шляхи її здобуття. Без чітко-

го уявлення про зміст і умови праці в обраній професії школяр не 

зможе  зробити  обґрунтованого  вибору.  Показником  достатності 

інформації в цьому разі є чітке уявлення учня про вимоги професії 

до  людини,  конкретне  місце  її  здобуття,  потреб  суспільства  в  цих 

фахівцях;

•  потреба в обґрунтованому виборі професії. Показники сформова-

ності потреби в обґрунтованому професійному виборі професії —  

це  активність,  яку  самостійно  проявляє  школяр,  з  одержання 

необхідної  інформації  про  ту  або  іншу  професію,  бажання  (не 

обов’язково  реалізоване,  але  виявлене)  випробувати  свої  сили  

у конкретних сферах діяльності, самостійне складання свого про-

фесійного плану;

•  упевненість школяра в соціальній значущості праці, тобто сформо-

ване  ставлення  до  неї  як  до  життєвої  цінності.  За  даними  дослід-

жень життєвих цінностей учнів 8–11 класів ставлення до праці як 6

Класні  години  з  психологом

до життєвої цінності залежить від потреби в обґрунтованому виборі 

професії;

•  ступінь самопізнання школяра. Від того, наскільки глибоко він змо-

же вивчити свої професійно важливі якості, значною мірою залежа- 

тиме  обґрунтованість  його  вибору.  При  цьому  слід  враховувати,  

що  тільки  кваліфікований  фахівець  може  надати  школяру  досить 

повну  й  адекватну  інформацію  про  його  професійно  важливі 

якості.

•  наявність в учня професійно обґрунтованого плану.

Усе назване сприятиме розвитку професійної самосвідомості школярів 

на різних етапах їхнього особистісного розвитку.

Класні години з профорієнтаЦії

Цикл занять «Вибір професії»
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка