«Видавнича група "Основа"»Сторінка2/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   193
Передмова

Які  проблеми  психолог  дійсно  може  розв’язати,  а  які  знаходяться  поза 

межами його компетентності? 

Що змінюється в результаті роботи психолога? До психолога виклика-

ють чи запрошують? Що являє собою консультація психолога? Що відбу-

вається за дверима його кабінету? І взагалі, що робити класному керівнику 

із сучасними дітьми, якщо в школі взагалі немає психолога?

Відповіді  на  ці  та  багато  інших  запитань,  а  також  розробки  виховних 

заходів,  Ви,  шановний  читачу  —  Класний  керівник,  Учитель,  знайдете  

в нашому посібнику.
Класні  години  з  психологом

психологіЧниЙ сУпроВід  

УЧніВ, УЧителіВ і БатЬКіВ

аналіз  ситуації,  що  склалася  в  сучасній  школі,  свідчить  про  те,  що 

інтереси та проблеми учнів і дорослих, які є учасниками шкільного життя, 

мають багато спільного. Найчастіше для обговорення із психологом педа-

гоги та шкільна адміністрація висувають теми, що є значущими і для учнів, 

і для вчителів, і для батьків.

Такими темами зазвичай стають:

•  психічне здоров’я учнів;

•  взаємини в класі;

•  вибір друзів і стосунки з ними;

•  уміння спілкуватися;

•  розв’язання проблем без приниження гідності інших людей;

•  здібності учнів;

•  виховання  самостійності,  ініціативності  та  терпимості  до  оточу-

ючих;

•  формування толерантності, організованості, упевненості в собі;•  стосунки між дітьми різної статі;

•  стосунки з учителями, батьками;

•  вибір профілю навчання, професії.

Крім того, проблеми, які зачіпають названі нами теми, зустрічаються  

в анкетах, опитувальниках для учнів, батьків і вчителів.

Отже, якщо існують подібні, значущі для дітей і дорослих проблеми, то 

мають  існувати  і  технології,  які  дозволять  психологу  ефективно  встанов-

лювати контакт між учнями, вчителями та батьками.
Психологічний  супровід  учнів,  учителів  і  батьків

ВизнаЧеннЯ психологіЧного сУпроВодУ

Насамперед,  що  означає  поняття  «супроводжувати»?  У  тлумачному 

словнику  читаємо:  «Супроводжувати  —  значить,  іти,  їхати  разом  з  кимсь 

як супутник або той, хто супроводжує». Таким чином, супровід дитини на 

її життєвому шляху — це рух разом із нею, поруч, іноді — ледь-ледь попе-

реду, якщо є потреба пояснити можливі шляхи. Дорослий уважно придив-

ляється та прислухається до юного супутника, його бажань, потреб, фіксує 

досягнення  та  труднощі,  що  виникають,  допомагає  порадами  і  власним 

прикладом  орієнтуватися  в  навколишньому  світі,  розуміти  й  сприймати 

себе. 

Проте при цьому дорослий жодною мірою не намагається контролюва-ти, нав’язувати свої шляхи й орієнтири. І тільки якщо дитина розгубиться 

або попросить про допомогу, дорослий допомагає їй знову повернутися на 

свій шлях. Дорослий не в змозі точно вказати дитині шлях, якого неодмін-

но слід триматись. Вибір шляху — право й обов’язок кожної особистості, 

але якщо на перехрестях і розгалуженнях із дитиною опиняється той, хто 

здатний полегшити процес вибору, зробити його більш усвідомленим,— це 

гарантує успіх. При цьому ані сама дитина, ані її навчений досвідом супут-

ник не можуть істотно впливати на те, що відбувається на узбіччі обраного 

шляху.

Шкільне  життя  дитини  відбувається  в  складноорганізованому,  різно-манітному за формами та спрямованістю середовищі. За своєю природою 

це середовище є соціальним, тому що являє собою систему різних стосун-

ків дитини з однолітками й школярами іншого віку, педагогами, батьками 

(своїми й однокласників), іншими дорослими, що беруть участь у навчаль-

ному  процесі.  За  своїм  змістом  середовище  може  бути  інтелектуальним, 

естетичним, етичним, побутовим тощо. 

Потрапляючи  до  школи,  дитина  опиняється  перед  безліччю  різно-

манітних виборів, що стосуються всіх сторін життя цього світу: як учитися 

і як будувати свої стосунки з учителями, як спілкуватися з однолітками, як 

ставитися до тих або інших вимог і норм та ін. можна сказати, що шкіль-

не середовище пропонує учню на вибір безліч шляхів, якими можна йти, 

тобто розвиватися.

На допомогу мають прийти оточуючі дорослі, які, спираючись на свої 

соціальні,  професійні  або  особистісні  позиції,  можуть  надати  школярам 

різноманітної підтримки. 

Передусім — це Педагог, Батьки та Психолог.
10


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка