«Видавнича група "Основа"»Сторінка17/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   193
Класні  години  з  психологом

Неодмінною умовою успішного спілкування між лідером-викладачем  

і учнями є тактовні, поважні стосунки. У цих взаєминах особливо непри-

пустимі «напучування», «розноси», «нотації», «виклики на килим».

Сучасні соціологічні дослідження свідчать про те, що швидко опанову-

ють якості професійного керівника люди високоідейні, які відзначаються 

принциповістю у стосунках з учнями, люблять свою справу. У взаєминах 

з людьми вони, як правило, демонструють спокійну стриманість, увічли-

ву  суворість,  ненастирливу  пунктуальність;  у  ділові  стосунки  включають 

дружню  розмову,  щиру  посмішку;  завжди  надають  учням  можливість  ви-

словити свою думку з того або іншого питання, навіть заперечити старшо-

му, що далеко не завжди є сперечанням.

Ускладнює кооперацію взаємодії неповажний тон. а похвала та висока 

оцінка надихають на успішну працю і стимулюють її. максимальної віддачі 

від підлітків досягає терплячий, увічливий, уважний педагог. Досвідчений 

учитель, помітивши помилку учня, намагається говорити повільно й него-

лосно. Пояснюючи, як виправити помилку, він звертається не безпосеред-

ньо до того, хто її припустився, а до всіх присутніх, що дозволяє створити 

ділову й спокійну атмосферу.

Характерні риси досвідченого педагога — скромність і простота у спіл-

куванні з людьми. Він не вихваляється успіхами учнів свого класу, а в разі 

невдачі перш за все виправляє свої помилки. Правильна поведінка педа-

гога (який не тільки відзначає успіхи учнів, але й підтримує у разі невдачі) 

сприяє розвитку в дітей ініціативності.

Велике  значення  в  налагодженні  інтерактивного  спілкування  має 

оптимізм викладача. Педагогічний оптимізм — це віра вчителя в кожного 

учня,  готовність  працювати  з  ним,  глибока  впевненість  у  силі  виховного 

впливу. Постійний оптимізм, підтягнутість і бадьорість викладача, готов-

ність  до  корисної  дії,  оптимістичний  тон  і  доброзичливість  —  не  менш 

важливі, ніж професійна кваліфікація. Оптимізм регулює стосунки викла-

дача  з  окремими  учнями  й  колективом.  Справжньому  лідеру  необхідно 

частіше посміхатися, навіть у напруженій ситуації.

Тактовне, з відтінком гумору ставлення сприяє безболісному переклю-

ченню підлітків (їхньої поведінки) з небажаних учинків на необхідну діяль-

ність. Гумор підвищує ефективність педагогічного впливу. Сірість і зневіру 

діти не сприймають. Діти потребують жартів і веселих реплік дорослого.

Обов’язковими умовами для кожного педагога, який прагне працюва-

ти  ефективно,—  є  любов  до  учнів,  задоволення,  радість  від  спілкування. 

Такий  викладач  очолює  колектив  учнів  не  заради  кар’єри  чи  заробітної 2

Інтерактивне  спілкування

платні, а заради живих людей. І школярі віддячують такому педагогу взаєм-

ністю.

Одним із слабких місць у роботі багатьох викладачів є нездатність аде-кватно оцінити підопічних, невміння впливати на атмосферу в класі. Спо-

стереження свідчать про те, що деякі викладачі не відчувають атмосфери  

в  колективі.  розбіжність  в  оцінюванні  членів  групи,  зробленому  викла-

дачем  і  самою  групою,  незнання  морально-вольових  якостей  школярів 

нерідко є причиною конфлікту між педагогом і учнями.

Кооперація  взаємодії  характеризується  ступенем  єдності  поглядів  

і  думок  членів  колективу  щодо  значущих  подій  і  осіб,  готовністю  будь-

якої миті прийти на допомогу у навчанні або роботі, виконанням кожним 

членом колективу посильних обов’язків, взаємними допомогою та відпові-

дальністю.

Найважливіше завдання кожного педагога — досягти того, щоб авто-

ритет здобули угрупування з найбільш високими духовними цінностями, 

а  лідерами  в  колективі  стали  учні,  яким  притаманні  найбільш  високі 

морально-вольові якості.

Справжні  ватажки  колективу  відрізняються  упевненістю,  рішучістю, 

самостійністю, умінням нав’язати товаришам необхідний за певних обста-

вин стиль поведінки. Їх варто навчати правильного поводження у складній 

для групи ситуації, рівного ставлення до товаришів, уміння співпережива-

ти, відмови від агресивної реакції на невдалі дії когось із членів колективу, 

витримки. Кооперація взаємодії налагоджується та впливає на учнів тільки 

в тому колективі, в якому панує високоморальна атмосфера.

Найважливіша умова успішного інтерактивного спілкування — уміння 

особистості вибирати найбільш лояльний спосіб поведінки стосовно іншої 

людини.  Приміром,  постійні  погрози  і  моралізування  дискредитують 

викладача,  формують  байдуже  ставлення  до  зауважень  дорослого.  Бру-

тальність і нетактовність, як правило, викликають брутальність у відповідь. 

Невиконання домашніх завдань, забудькуватість, неретельність — резуль-

тат  низької  вимогливості  викладача,  відсутності  суворого  контролю  та 

перевірки заданого.

Педагоги,  які  працюють  ефективно,  за  однаково  успішні  відповіді 

більше хвалять слабкого учня, а за однаково незадовільну — висловлюють 

невдоволення насамперед на адресу сильного учня. «Неефективні» викла-

дачі, навпаки, сильному учню пробачають невдачу, а слабкого за звичкою 

сварять; у разі доброї відповіді дещо перебільшують успіх сильного учня та 

«не помічають» вдалої відповіді слабкого.2

Класні  години  з  психологом

Особливої уваги потребують діти з підвищеною збудливістю, важкі під-

літки і юнаки. Працюючи з ними, необхідно до мінімуму скоротити заува-

ження, виключити зі свого арсеналу докори й погрози. Збентежити таких 

школярів,  перетворити  із  союзників  на  ворогів  можна  дуже  швидко  —  

байдужим  позіханням,  скептичною  посмішкою,  уїдливим  зауваженням. 

Дружна усмішка, дотик, що заспокоює, спокійний голос дорослого швид-

ко нівелюють емоційне напруження, попереджають стресову реакцію.

Ставлячи перед групою учнів єдину мету, організовуючи їхню спільну 

діяльність, спрямовану на досягнення цієї мети, виховуючи в них дружбу, 

колективізм і товариськість, можна сформувати дружний колектив, досяг-

ти кооперації взаємодії його членів.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка