«Видавнича група "Основа"»Сторінка151/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   193
Класні  години  з  психологом

Псевдогендерними  є  також  популярні  дослідження  із  соціології  пра-

ці,  в  яких  опис  «чоловічих»  і  «жіночих»  професій  або  робочих  місць  

не  супроводжується  аналізом  причин  і  змісту  такої  диференціації.  Із 

позицій  соціостатевого  підходу  неможливо  пояснити,  чому  левову  час-

тку  лікарів,  суддів  або  банківських  службовців  у  СрСр  становили  жін-

ки,  а  в  Європі  й  СШа  це  були  чоловіки.  Ситуація  з’ясовується  тіль-

ки  тоді,  коли  з  позицій  гендерної  теорії  дослідник  аналізує,  наскільки 

престижна  та  чи  інша  професія  в  суспільстві  та  як  вона  оплачується. 

Очевидно,  що  в  СрСр  жінок-лікарів  було  більше  не  тому,  що  вони  «від 

природи  більшою  мірою  милосердні  та  схильні  до  самовідданості»,  і  не 

тому,  що  така  соціальна  роль  представниць  їхньої  статі,  а  тому,  що  ця 

робота  була  низькооплачуваною  (у  порівнянні,  наприклад,  з  роботою  

у військово-промисловому комплексі) і в цілому малопрестижною (напри-

клад, робітники мали набагато більше соціальних пільг, ніж лікарі).

Теорія  соціального  конструювання  гендера  заснована  на  двох  посту-

латах:

1)  гендер конструюється (будується) завдяки соціалізації, розподілу праці, системі гендерних ролей, родині, засобам масової інформації;

2)  гендер  конструюється  також  і  самими  індивідами  —  на  рівні  їхньої 

свідомості (тобто гендерної ідентифікації), прийняття запропонованих 

суспільством  норм  і  ролей  і  підлаштування  під  них  (в  одязі,  зовніш-

ності, поведінці та ін.).

Ця  теорія  активно  використовує  поняття  «гендерна  ідентичність», 

«гендерна ідеологія», «гендерна диференціація» і «гендерна роль». Гендер-

на ідентичність означає, що людина приймає існуючі визначення мужності 

й жіночості. 

Гендерна ідеологія — це система ідей, з допомогою яких гендерні роз-

біжності  та  гендерна  стратифікація  одержують  соціальне  виправдання,  

у тому числі з погляду «природних» розбіжностей або надприродних пере-

конань. Гендерна диференціація визначається як процес, у якому біологіч-

ні розбіжності між чоловіками й жінками набувають соціального значення 

і вживаються як засоби соціальної класифікації. Гендерна роль розуміється 

як  виконання  певних  соціальних  приписів  —  тобто  відповідної  до  статі 

поведінки (мови, манер, одягу, жестів тощо).

Гендер  як  стратифікаційна  категорія  розглядається  в  сукупності  

з  іншими  стратифікаційними  категоріями  (класом,  расою,  національні-

стю,  віком).  Гендерна  стратифікація  —  це  процес,  за  допомогою  якого 

гендер стає основою соціальної стратифікації.1

Незаплановані  бесіди

розуміння гендера як культурного символу пов’язане з тим, що стать 

людини  має  не  тільки  соціальну,  але  й  культурно-символічну  інтерпре-

тацію.  Інакше  кажучи,  біологічна  статева  диференціація  представлена  

й  закріплена  в  культурі  у  символіці  чоловічого  або  жіночого  початку.  Це 

виражається  в  тому,  що  не  пов’язані  зі  статтю  поняття  і  явища  (природу, 

культуру,  стихії,  кольори,  божественний,  або  потойбічний,  світи,  добро, 

зло й багато чого іншого) багато хто асоціює з «чоловічим» або «жіночим» 

початком. 

Таким  чином,  виникає  символічний  зміст  «жіночого»  і  «чоловічого», 

причому  «чоловіче»  ототожнюється  з  Богом,  творчістю,  світлом,  силою, 

активністю, раціональністю тощо (і, зрозуміло, Бог, творчість, сила та інше 

символізують чоловічий початок); «жіноче» асоціюється із протилежними 

поняттями і явищами — природою, темрявою, порожнечею, підпорядку-

ванням, слабкістю, безпорадністю, хаосом, пасивністю та ін., які символі-

зують жіночий початок. Класифікація світу за ознакою чоловіче/жіноче та 

статевий символізм культури відбивають і підтримують існуючу гендерну 

ієрархію суспільства в широкому розумінні слова.

Отже,  ми  бачимо,  що  поняття  гендер  позначає,  по  суті,  і  складний 

соціокультурний  процес  формування  (конструювання)  суспільством  роз-

біжностей у чоловічих і жіночих ролях, поведінці, ментальних і емоційних 

характеристиках, і власне результат — соціальний конструкт гендера. Важ-

ливими елементами створення гендерних розбіжностей є протиставлення 

«чоловічого»  і  «жіночого»  і  підпорядкування  жіночого  початку  чолові-

чому.

Сучасна гендерна теорія не намагається заперечити існування тих або інших біологічних, соціальних, психологічних розбіжностей між конкрет-

ними жінками та чоловіками. Вона стверджує, що факт існування розбіж-

ностей не настільки важливий, як соціокультурна оцінка й інтерпретація 

цих  розбіжностей,  а  також  побудова  владної  системи  на  підставі  цих 

розбіжностей. Гендерний підхід заснований на ідеї про те, що важливі не 

біологічні або фізичні розбіжності між чоловіками й жінками, а культурне 

й соціальне значення, яким суспільство наділяє ці розбіжності. 

Основою  гендерних  досліджень  є  опис  різниці  в  статусах,  ролях  та 

інших аспектах життя чоловіків і жінок, а також аналіз влади й домінуван-

ня, що утворюються в суспільстві завдяки гендерним ролям і взаєминам.
1


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка