«Видавнича група "Основа"»Сторінка15/193
Дата конвертації24.03.2020
Розмір96,5 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   193
Психологічний  супровід  учнів,  учителів  і  батьків

Найголовнішим  новоутворенням  підліткового  віку  є  багатогранне  

й суперечливе відчуття дорослості. Уважаючи себе дорослим, підліток про-

тестує проти зайвої опіки, контролю, беззаперечної слухняності, неспра-

ведливого,  на  його  погляд,  покарання.  Формами  протесту  можуть  бути 

неслухняність, брутальність, упертість, замкнутість та ін. Ці реакції еман-

сипації найяскравіше виражені, коли дорослі мають підлітка за малу дити-

ну і повністю ігнорують його бажання, інтереси й ініціативу.

Дуже  часто  між  підлітками  й  дорослими  виникають  розбіжності  

в  художніх  смаках,  поглядах  на  моду,  форми  проведення  дозвілля.  У  цих 

питаннях молодь завжди випереджає старших, урешті-решт змушуючи їх 

пристосовуватися до віянь часу. рідше предметом розбіжностей є світогляд, 

політичні або споживчі орієнтири. розмови на ці теми рідко завершуються 

мирно,  і  розбіжності  зумовлені  не  тільки  незрілістю  та  безапеляційністю 

підлітків,  але  й  психологією  дорослих,  які  не  бажають  зважати  на  зміни 

внутрішнього світу підлітка.

Крім  того,  підліток,  з  одного  боку,  прагне  самостійності,  протестує 

проти опіки й недовіри, а з іншого — стикаючись із новими труднощами, 

відчуває тривогу й побоювання, чекає від дорослого допомоги й підтрим-

ки, але не завжди хоче визнавати це відкрито.

Види й стилі взаємодії педагога й дитини

Педагогічна діяльність, що спрямована на всебічний розвиток особи-

стості  дитини,  буде  ефективнішою,  якщо  будуватиметься  з  урахуванням 

особливостей єства і культури дитини та педагога.

У  процесі  педагогічної  діяльності  між  педагогом  і  дитиною  виникає 

особливе спілкування, у якому учасники «намацують» свій погляд на світ. 

Завдання  педагогічної  діяльності  в  контексті  діалогу  культур  педагога  та 

дитини — з одного боку, зміцнити, розвинути способи мислення, позиції, 

картину світу, які притаманні дитині; з іншого — організувати взаємодію  

з культурою дорослої людини.

У дослідженнях а. В. Запорожця, П. Я. Гальперіна, Л. а. Венгера та ін. 

досить повно визначено провідну роль педагога (дорослого) в організації 

процесу  виховання  та  навчання  дитини.  С.  Л.  рубінштейн  неодноразово 

підкреслював,  що  педагогічний  процес  формує  особистість  дитини  тією 

мірою, якою педагог керує її активністю, а не підмінює її. аналогічні ви-

сновки  містяться  в  роботах  В.  С.  мерліна,  Я.  Стреляу,  а.  Б.  Ніколаєвої,  

а. В. Петровського, р. Бернса та ін.22

Класні  години  з  психологом

Загальне ж завдання педагогічної діяльності в освітньому процесі поля-

гає  у  створенні  умов  для  гармонійного  розвитку  особистості,  підготовці 

підростаючого покоління до праці й інших форм участі в житті суспільства. 

реалізується  це  завдання  шляхом  організації  особистісно  розвивального 

середовища,  керування  різноманітними  видами  діяльності  вихованців  

і побудови правильної взаємодії з дитиною.

У педагогічній науці виділяють два види взаємодії педагога й дитини: 

суб’єктно-об’єктний та суб’єктно-суб’єктний.

Суб’єктно-об’єктні взаємини

. У педагогічній діяльності в ролі суб’єкта 

постає педагог, а в ролі об’єкта — учень (дитина).

Педагога  як  суб’єкта  педагогічної  діяльності  характеризують  цілепо-

лягання, активність, педагогічна самосвідомість, адекватність самооцінки  

й рівня домагань тощо. У цій ситуації дитина є виконавцем вимог і завдань, 

що висуває до неї педагог. За умови розумних суб’єктно-об’єктних взаємин 

формуються та закріплюються позитивні якості дітей: ретельність, дисци-

плінованість,  відповідальність;  дитина  накопичує  досвід  здобуття  знань, 

опановує  систему,  упорядкованість  дій.  Однак  доки  до  діяльності  дитину 

спонукатиме педагог, доти пізнавальний розвиток дитини не буде ефектив-

ним. Ситуація, яка не передбачає ініціативності та обмежує самостійність, 

зазвичай  формує  негативні  сторони  особистості.  Педагог  «бачить»  своїх 

вихованців досить односторонньо, в основному з точки зору відповідності 

або невідповідності нормам поведінки і правилам діяльності, яку цей педа-

гог організовує.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   193


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка